Universiteit Leiden

Lijst met scripties die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.
!!Let op in bewerking.!!

 
Aanvullingen graag naar rmhul[@]solcon.nl
 
– Ankersmit, W. (2007). Het ontstaan van Texoprint, een bedrijfshistorische analyse. (Bachelorscriptie). Geschiedenis Universiteit Leiden: Leiden.
– Bruine, J. de (2012). Kuinre Revisited. A botanical review of two medieval castles at Kuinre, Province of Overijssel, The Netherlands. (Bachelorscriptie). Archeologie, Universiteit Leiden: Leiden.
– Gallee, B. (2014). Schelmen, dievegges en moordenaars in Overijssel: Criminaliteit, strafrechtspleging, rechtspraak en bestraffing in Kampen en Zwolle, 1650-1800 (Bachelorscriptie). Sociale Geschiedenis, Universiteit Leiden, Leiden.
– Hanepen, M. (1989). Tussen Holland en de Hanze. De internationale handel van Overijssel in de eerste helft van de 16e eeuw. (Doktoraalscriptie). Economische geschiedenis van de middeleeuwen, Universiteit Leiden, Leiden.
– Span, Robin Claire (2015). Wijngiften te Deventer. Een onderzoek naar wijngiften zoals teruggevonden op de Deventer stadsrekeningen in de periode 1395-1440. (Bachelorthese). Geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, Leiden.

Comments are closed.