Rijksuniversiteit Groningen

Lijst met scripties die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.
 
Aanvullingen graag naar rmhul[@]solcon.nl
 
 
De Rijksuniversiteit Groningen. De universiteit is gesticht in 1614 en daarmee na de Universiteit Leiden de oudste nog bestaande universiteit van Nederland.
 
– Benders, J.F. (1992). Hasselt, 1521: Een Overstichts stadje in de greep van hertog Karel van Gelre. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Berkhoff, M.W.1 [1. Drs. Marnix W. Berkhoff (Deventer, 29 oktober 1970 – 14 februari 2018), historicus] (1998). “Die saecke der stadt Hasselt”: Een bestuurlijk knelpunt ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 1500-1594. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Brefeld, G.L.B. (1996). De stedelijke elite van Enschede 1875-1900. (Doctoraalscriptie). Economisch-Sociale Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Donker, H. (1989) Vrijheid, gelijkheid en broederschap in Steenwijk; Steenwijk en haar jurisdictie 1795-1798. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Engbers, K.A.M. (2004). ‘… myt wille ende consente des Eerbaeren Raedes …’. De bestuurlijke verhouding tussen magistraat en geestelijke instellingen te Deventer, 1340-1566. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Essen, J.H. van (2012). Permanent pragmatisme: De machtscontinuïteit van Zwolse patriciaatsfamilies in het stadsbestuur en hun verwevenheid met kerkelijke en geestelijke instellingen (1399-1500). (Masterscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Eunen, C.M. van (2017). Dijkdoorbraken en Doorbraakkolken: Onderzoek naar het ontstaan en het herstel van dijkdoorbraken en doorbraakkolken in de dijk tussen Vollenhove en Kuinre. (Masterscriptie). Landschapsgeschiedenis, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Graaf, G.R. de (2004). Fides Quaerit Intellectum: Geloof zoekt te verstaan: Een onderzoek naar de plaats van het Kamper studentencorps Fides Quaerit Intellectum binnen de verzuiling en daaruit volgend, binnen het beschavingsoffensief en de genootschappelijkheid, in de periode 1863 tot 1902. (Doctoraalscriptie 2 [2. Begeleidend docent: dr. H.M.F. Krips – van der Laan]). Nieuwste geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Klei, E.H. (2004). Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784)??. (Doctoraalscriptie). Nieuwe geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Knibbe, M.T. (1986). (Proto)industrialisering in Twente 1700-1914. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Lettinga, P.J. (1987). Onder vrijheids krijgsbanier leeft en sterft de batavier: De patriottenbeweging in Zwolle 1780 – 1798. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Lijster, M. (2012). De tuin der lusten. Reformatie en huwelijkswetgeving en de gevolgen voor mannen en vrouwen in Kampen (ca. 1450-1620). (Masterscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Logtmeijer, W. (1984). Steenwijk na de revolutie van de 18e eeuw. 1787-1795. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Meiden, A. van der (1960). De Twentse streektaal als communicatiemiddel voor de verkondiging van het evangelie. (Kandidaatsscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Reeskamp, A.S. (2013).
De Weerribben aan het einde van de vroege Middeleeuwen (800-1000 AD): het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginning. (Masterscriptie). Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Riemersma, A. (2012). De gevolgen van de Enschedese stadsbrand op Blijdenstein & Co., Gerh. Jannink & Zonen en Van Heek & Co. (Masterscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Ruiter, J.J. de. (1964).
Een historisch-geografische doorsnee van Noordwest Overijssel rond het jaar 1400. (Kandidaatsscriptie?). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Steenbergen, N.G.O.D. (1981). De ontwikkeling van Steenwijk: Vorm en functie. (Kandidaatsscriptie). Sociale Geografie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Stokvis, L. (2018). ‘De wereld van Arnoldus Waeijer’: Over het leven van katholieke gelovigen in Zwolle na de gereformeerde machtsovername van 1580 (BA-scriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Stokvis, L. (2020). Biografie van Beulake. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van en de omgang met het verdronken dorp Beulake. (Masterscriptie). Kunst- en Cultuurwetenschappen, track Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Ulzen, H. van (1955). Het regionalistisch streven in Twente. (Scriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Wijngaarden, M. van (2010). Hanzeatische loyaliteit onder Habsburgs bestuur?: De Hanzeatische IJsselsteden Deventer, Zwolle en Kampen in het Habsburgse Rijk in de eerste helft van de zestiende eeuw. (Masterscriptie). CMRS, Faculteit Letteren, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Comments are closed.