Radboud Universiteit Nijmegen

Lijst met scripties die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.

Katholieke Universiteit (1923-2004), Radboud Universiteit (2004-heden),
 
Aanvullingen graag naar rmhul[@]solcon.nl
 
– Abels, P.H.A.M. (1979). De eerste gereformeerde predikanten in de classis Oldenzaal (1597-1626).1 [1. o.l.v. prof. dr. M.G. Spiertz] (Kandidaatsscriptie) Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Abels, P.H.A.M. (1981). “De Broederen van Twenthe”. Een prosopografische studie van de gereformeerde predikanten in Twente 1597-1678.2 [2. o.l.v. prof. dr. M.G. Spiertz] (Doctoraalscriptie). Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme, Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Brouwer, R. (1984). De katholieken te Deventer in de eerste drie decennia van de negentiende eeuw. (Kandidaatsscriptie). Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Brouwer, R.G.A. (1988) De ontwikkeling van het maatschappelijke en kerkelijke leven van de katholieken te Deventer in de 19de eeuw. Emancipatie en kerkopbouw binnen het katholieke bevolkingsdeel van Deventer, 1795-1890. (Afstudeerscriptie). Nieuwe geschiedenis voor 1870, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Bosch, M. & Jagt, G. (1983). Al is de Krim ook nog zo min: Geschiedenis van een Enschedese volksbuurt, 1861-1934. (Doctoraalscriptie). Economiese en Sociale Geschiedenis, Nijmegen ?.
– Cabbolet, G.G.J. (1984). Het calviniseringsproces te Deventer zoals blijkt uit de belijdenissen (1632-1677). (Kandidaatsscriptie). Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Horst, G.J. (1992). De geest van de vooruitgang. Liberalen in Zwolle 1848-1853. (Doctoraalscriptie). Nieuwe Geschiedenis, Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Kesteren, R. van (1984) De ontwikkeling van het koninklijk en kerkelijk bezit rond Deventer in de Middeleeuwen. (Doctoraalscriptie). Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Kunze, A.J.J. (1992). De Twentsche Bankvereeniging: Haar oprichting in 1861 en ontwikkeling tot 1873. (Doctoraalscriptie). Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Lohuis, E. (1986). “… en men schroomde zelfs niet de gehuwde vrouw weer in de fabriek te halen.”: Vrouwen in de Twentsche textiel 1945-1965. (Doctoraalscriptie). Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Nalis, H.J. (1977). De rechterlijke organisatie van de stad Deventer voor en na de reductie van juni 1591. (Doctoraalscriptie) Oud-vaderlands recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Odding, J. (1984). De leer van Calvijn drong door in het land van Vollenhove: De Reformatie in Steenwijk en Blokzijl 1566-1660 (Doctoraalscriptie). Theologie, Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Perry-Schoot Uiterkamp, A. (1977). Armoede en Armenzorg te Zwolle in de tweede helft van de 19e eeuw. (Doctoraalscriptie). Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Seffinga, M. (1987). “Om met haar handen de kost te winnen”. Het provinciaal tuchthuis in de strafrechtspleging van Overijssel in de periode 1739 tot 1795. (Doctoraalscriptie). Katholieke Universiteit?, Nijmegen.
– Smit, L.G.J. (1983) De Nederduits Gereformeerde Diakonie binnen Deventer 1591-1650: Een poging tot reconstructie van haar plaats in de armenzorgorganisatie aldaar. (Doctoraalscriptie). Nieuwe Geschiedenis, Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Swaerdens, W.J.A. (2015). Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Van controverse tot lieu de mémoire (Masterscriptie). Actuele Geschiedenis, Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Wiggers, A. (1983). Een van God bevolen zaak: Een onderzoek naar het lager en middelbaar onderwijs te Deventer en het ten aanzien van haar gevoerde beleid door de Nederduits Gereformeerde kerk in de periode 1591-1650. (Doctoraalscriptie). Nieuwe Geschiedenis vóór 1870, Faculteit der ?, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
 
– Hul, R.M. van ’t (2019). Biografie scripties m.b.t. de geschiedenis van Overijssel.

Comments are closed.