Noordelijke Leergangen

Lijst met scripties die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.
 
Aanvullingen graag naar rmhul[@]solcon.nl
 
 
Noordelijke Leergangen:
 
– Abbes, J.K. (1977). De Almelose Patriottenbeweging in samenhang met de geschiedenis van Overijssel gedurende de jaren 1784-1786. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Abbes, J.K. (1978). Het jachtrecht in Twente. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Andre, A. (1981). Het Heilige Geest Gasthuis te Deventer tot het jaar 1600. Ontwikkelingen en samenstelling van het vermogen in het licht van de sociaal-ekonomische geschiedenis van Deventer. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Arkel, H. van (1976?). De Zwolse magistraat van 1672-1676: Een onderzoek naar de veranderingen in de magistraat van Zwolle onder invloed van de Munsterse overheersing en de regeringsreglementen van Willem III (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle ??.
– Beer, H. de (1987). Deventer en de reformatie van de geestelijke en kerkelijke goederen 1591-1650. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Beer, H. de (1988). Van kapel tot werkplaats: Het Meester Geertshuis en het Buiskenshuis na de reformatie van de geestelijke en kerkelijke goederen in Deventer 1591-1650. Deventer. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Berkhout, J.F. (1985). Rekkelijken en preciezen 1597-1618-1623: Overijssels moeizame weg naar de Grote Synode. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Bezemer, L. (1986). Breuk of Wederkeer. Afscheiding in Hasselt (1835-1869) (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Bezemer, L. (1986). Ontzuiling in Hasselt. Een onderzoek naar ontzuilingsprocessen bij de christelijke partijen in Hasselt in de periode 1960-1980. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Broens, J. (1987). De Locaalspoorweg Neede-Hellendoorn: Opkomst en ondergang van een spoorlijn. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Bos, A.J.A. 1 [1. Ary Johannes Adrianus Bos (Oosterwolde (Fr.), 30 april 1942 – Zwolle, 3 september 2003), Onderwijzer basisschool De Duyvencamp; Zwolle (aug 1968-aug 1972), Leraar geschiedenis Meandercollege; Zwolle (aug 1972-aug 2003). Zn. van Hendrik Bos (1906-1984) en Cornelia van Belle (1905-1981).] (1978). zwolse Magistraat 1747-1795. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Canho Kauffmann, J.CH. del (1979). De ontwikkelingen die geleid hebben tot de zoutindustrie in Boekelo. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Canho Kauffmann, J.CH. del (1980). De Enschedesche Bouwvereniging 1861-1916. Een sociologische studie. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Cate, A.H. (1979). Het Weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle, 1834-1854. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Cate, A.H. (1981). Staphorst in beroering, 1786/1787 en 1796. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Coster, B. (1983). De reformatie in het Land van Vollenhove, 1579-1609 (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Dam, M. van (1984). Kampen in de Patriottentijd. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Drentje, J.H. (1987). Minnaars der deugdbevordering : De maatschappij tot nut van ’t algemeen in zwolle van 1789 tot 1814 (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Gerritsen 2 [2. Frederik Lambertus (Freek) Gerrittsen (4 januari 1938 – 1 december 2009), raadslid D66 Gemeente Almelo (sept. 1982-april 1998), Lid in de Orde van Oranje Nassau. zn van Barend Antonie Gerritsen en Frederika Krop.], F.L. () De betrekkingen tussen stadhouder Willem V en de drost van Twente. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Habermehl 3 [3. Dr. Nikolaas Dirk Bastiaan (Nico) Habermehl (Alphen aan den Rijn 3 juli 1946 – Gouda 17 oktober 2014)], N.D.B. (1978). Inrichtingen van armenzorg te Zwolle in het bijzonder het Heilige Geest-gasthuis in de late Middeleeuwen (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hebben, G.J. (1978). Het verzet tegen het bisdom Deventer 1559-1577. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hebben, G.J. (1980). Jan Willem Racer en de patriottenbeweging in Oldenzaal 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hellen, J.W.D. ter (1983). De Latijnse School te Almelo (Scriptie M.O.4 [4. Scriptiebegeleider: Dr. M.A.M. Franken.]). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hellen, J.W.D. ter (1984). De volksgezondheid in Almelo 1818-1879: De aanzet tot een beleid. (Scriptie M.O.5 [5. Scriptiebegeleider: Dr. G. Groenhuis.]). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hoffman, H.G. (1977). Hardenberg in de Patriottentijd 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hul, J.J. van ’t (1981). De reactie van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant op de Spaanse Burgeroorlog 1936-1993. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Ittersum, S. van (1981). De Armenzorg in Zwolle in het midden van de achttiende eeuw: Oorzaken en gevolgen van de verzuiling in 1739 (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Koppel, A. ten (1986). Werkloosheid en werkverschaffing 1928-1939 te Deventer: De (gemeente)politiek nader bekeken. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Konings, J. (1980). De ontwikkeling van de bevolking van Haaksbergen in de 19e eeuw: Een historisch-demografisch en sociaal-economisch onderzoek. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle ??.
– Krouwel, E.J. (1981). De aanzet tot de industrialisatie van Hengelo. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Lange 6 [6. Drs. Jan Hendrik de Lange (Lutten, 25 december 1942 – Zwolle, 6 december 2014), historicus, vakbondsvoorzitter, voorzitter CDA Heerde-Wapenveld (?).], J.H. de (1985). De strijd om de macht, aristocratische en democratische verwikkelingen in Kampen, tijdens de eerste jaren van de Bataafse Republiek, 1795-1798. (Scriptie). Kampen.
– Lettinga 7 [7. Pieter Jan (Pieter) Lettinga (Zwolle 20 september 1952 – Zwolle 19 mei 2016), docent geschiedenis, eigenaar huiswerkinstituut Zwolle, mede-oprichter Zwolse Historische Vereniging.], P.J. (1980). Cholera in Zwolle in de negentiende eeuw. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Lettinga 8 [8. Ibidem.], P.J. (1981). De Zwolse Patriottenbeweging 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Logtmeijer, W. (1978). Genemuiden ± 1860 – 1914. Een analyse van een Agrarische Gemeenschap. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Logtmeijer, W. (1978). Steenwijk en de revolutie van de 18e eeuw. 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Lokhorst, M. (1991). Spaar ons voor nog meer liefdadigheid, geef werk!: Werklozenzorg en werkverschaffing in de gemeente Zwolle, 1920-1949. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Louwerse, L. (1972). De plaatsingskansen voor oudere werkloze werknemers in de metaalindustrie – uit Hengelo en omgeving – die als werkzoekenden waren ingeschreven op het gewestelijk arbeidsbureau. (Scriptie). Opleiding Hogere Sociale Arbeid.
– Luten Spier, J. (1991). De Zwolsche leeszaal: Tussen ideaal en werkelijkheid. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden.
– Mathlener, J.H. (1984). De firma Blijdenstein & co. te Enschede, 1801-1858: Belichting gegevens over de ondernemers en het bedrijfsresultaat. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Meesters, H. (1993). Opvang en verblijf van Ambonezen in de gemeente Staphorst. (Scriptie M.O. II). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Mulder-Scholte, M. (1985). Bestrijding van de bedelarij door middel van werkverschaffing? Een studie van de Vereniging ter Bestrijding der Bedelarij door middel van Werkverschaffing, zoals die in de jaren 1893-1952 te Steenwijk bestond. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle ?.
– Oost, R.T. (1979). De Kamper Courant en het opkomend liberalisme in Kampen 1840–1846. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Oost, R.T. (1982). De Afscheiding in Zwolle (1835-1842): Het ontstaan van twee gemeenten. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Oosterik9 [9. Louis Oosterik], L. (1984). Borne, van industrie – naar woonplaats. (Scriptie M.O. II.). geografie, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Oskam, J.C. (1975). De ontwikkeling van de drostendiensten in Twente en het optreden van Baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol.. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Oskam, J.C. (1975). Feodale reactie in Twente? Een verkenning van de horigheid in Twente in de 17e en 18e eeuw. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Rietman, H. (1984). De gemeenschappelijke weiden te Genemuiden 1868-1965. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Rietman, H. (1985). Kindersterfte in Genemuiden 1870-1920: Sociale ongelijkheid voor de dood?. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Roelofsen, W. (). Armenzorg in Hasselt: Problemen rond de stichting van het armhuis, 1770-1780. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Schmidt, F.W. (1979). De bevolking van Hasselt van begin zestiende eeuw tot en met begin negentiende eeuw (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Schotman, J. (1985). De Burgerwacht in Hellendoorn (1918-1940). (Scriptie M.O.10 [10. Scriptiebegeleider: Dr. G. Groenhuis.]). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Schotman, J. (1986). Vijftig jaar PC onderwijs in Vriezenveen 1883-1923. (Scriptie M.O.11 [11. Scriptiebegeleider: Dr. G. Groenhuis.]). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Spee 12 [12. Peter Henricus Louis (Peter) Spee (Ootmarsum 14 augustus 1938 – Enschede 16 januari 2010).], P.H.L. (1975). De politieke samenwerking van de kleine Overijsselse steden in de patriottentijd. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Spee 13 [13. Ibidem], P.H.L. (1979). Ootmarsum en de Patriottenbeweging. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Spijker, G.B. (1989). De vestiging van het ‘Agentschap van de Nederlandsche Handel-Maatschappij’ van 1836 tot 1883 te Nijverdal: De opkomst van de textielnijverheid in het Reggedal. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle/Leeuwarden.
– Spreen 14 [14. Drs. Hendrik (Henk) Spreen (Onderdendam, 19 oktober 1942 – Steenwijk, 4 november 2015), HBS -A; Rijks HBS Warffum (-1960), Hoofdakte; Rijkskweekschool Appingedam (1960-1966), Onderwijzer Openbare Lagere School Lienden (1966-1973), leraar geschiedenis Rijks HBS later RSG Tromp Meesters Steenwijk (1973-2002), bestuurslid Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (1984-2015). Lid in de Orde van Oranje-Nassau (27 april 2001). zn van Berend Spreen en Derkje Siegers], H. (1988). Kerkelijke en burgerlijke bewegingen in Steenwijk 1745-1750.15 [15. Deze scriptie was de basis voor de promotie in 1989 tot doctorandus aan de Rijsuniversiteit Groningen.] (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Streng, J.C. (1983). De Deventer magistraat, de armenzorg en enkele andere aspekten van sociale zorg. 1566-1587. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Streng, J.C. (1985). De afgevaardigden van de provincie Overijssel naar de generale instellingen van de Republiek. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Tel, T. (1986). Armoede en armenzorg in Dalfsen in de periode 1750-1813. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Tuit, J. (1987). Het St. Katharinagasthuis binnen Steenwijk. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Tuit, J. (1987). De plooierijen te Steenwijk. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Vierstraete-Erdtsieck, G. (1983) Het Joodse onderwijs in Zwolle, 1941-1943 (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Vierstraete-Erdtsieck, G. (1985) De Jodenvervolging in Zwolle: Geschiedenis van de Joden te Zwolle tussen 1933 en 1946. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Vinke, A.J. (1985). De poging tot vereniging van Stad Almelo en Ambt Almelo in 1889. (Scriptie M.O.16 [16. Scriptiebegeleider: Drs. R.M. Kemperink]). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Visser-van Straten, A.N. (1985). De vroedvrouw: Een onderzoek naar de maatschappelijke positie van de vroedvrouw in de negentiende eeuw in Almelo. (Scriptie M.O.17 [17. Scriptiebegeleider: Dr. G. Groenhuis.]). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Visser-van Straten, A.N. (1987). Jansen & Tilanus: Schets van een bedrijf. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Westerink- van Bochove, I.W. (1989). Het weesje dat om hulpe schreit: Het weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle van 1854-1912. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Winter, G. (1976). Stad Vollenhove in de jaren 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Zandstra, J. (1983). De ontwikkeling van het patriottisme in Deventer 1780-1795. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Zuijlen, L.F. van 18 [18. Leendert Frank van Zuijlen, (Chimahi, 27 december 1940 – Hengelo, 2 september 2019), docent geschiedenis Edith Stein Hengelo; docent geschiedenis Saxion APO Enschede.] (1981). De gemeentelijke armenzorg in Oldenzaal in relatie tot de sociale en economische ontwikkelingen in deze stad (1870-1895). (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Zuijlen, L.F. van (1982). De notulen van de kerkeraadsvergadering der joodse gemeente als spiegel van het joodse leven te Enschede, (1930-1942). (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
 
– Hul, R.M. van ’t (2019). Biografie scripties m.b.t. de geschiedenis van Overijssel.

Comments are closed.