Scripties

Lijst met scripties die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.
!!Let op in bewerking.!!

 
Aanvullingen graag naar rmhul[@]solcon.nl
 
– Beek, E. van (2016). Zwaar werk en gezonde vrije tijd. Twentse industriëlen en hun bemoeienis met gezonde vrije tijdsbesteding, sport en de fysiotherapeutische afgeleide daarvan, van 1870 – 1960. (Afstudeerscriptie). ?
– Bierman, T.J.A. (1964). Ontstaan, ontwikkeling en toekomst van de waterstreekdorpen Giethoorn, Dwarsgracht en Belt-Schutsloot. (Scriptie).
– Bisschop, R. (1981). Ter Hunnepe: Een onderzoek naar landbouwresultaten in Oost-Nederland in de 18e eeuw. (Scriptie M.O.). Geschiedenis,.
– Bloemendal, B. (2011). “Nederlanders” of “Duitsers”? Uit Duitsland afkomstige studenten theologie aan de Boven Nieuwstraat/Oudestraat te Kampen tussen 1854 en 1994. (Masterscriptie) Nieuwste Kerkgeschiedenis, Protestantse Theologische Universiteit, Kampen.
– Breman, E, & Brink, E. van den (1994). Stichting de Zwolsche Gemeenschap (1945-1967): Civilisering door gemeenschapszin (Scriptie). Geschiedenis, Chr. Hogeschool Windesheim, Zwolle.
– Bolkestein, B.C.E. (2003). De Deventer geleerde (en) politicus Gisbert Cuper (1644-1716); zijn politieke opvattingen en zijn politiek-culturele betekenis voor Deventer, voor Overijssel en voor de Republiek der Verenigde Nederlanden. (Doctoraalscriptie). Open Universiteit.
– Bosch, R.A. (1983). Overijssel en ‘Het innige christendom’ 1740-1750: Het boek van Schortinghuis in een kerkelijk en politiek conflict. (Doctoraalscriptie). Theologische Hogeschool Kampen (Oudestraat), Kampen.
– Broek, J.A.M. van den (2003). Het fabrieksonderwijs: Een punt van voortdurende zorg: Over de betekenis van de bedrijfsopleiding aan de Wilhelminaschool in Hengelo in de periode 1918-1943. (Doctoraalscriptie?). Faculteit Algemene Cultuurwetenschappen, Open Universiteit Nederland.
– Broekman, A.B. (2004), Protestantse orthodoxie in Zwartsluis van 1828 tot 1895. Een onderzoek naar de religieuze en sociaal-economische ‘ligging’ van een lokale gemeenschap (Doctoraalscriptie). Theologische Universiteit Kampen (Oudestraat), Kampen.
– Brussaard- de Vries, N. (1987). Ik zegge et oe: Een beschrijving van het sterke werkwoord in het dialect van Staphorst. (Scriptie M.O.-B). Historische Taalkunde Nederlands, COCMA, Utrecht.
– Buykx, M.H. (2011). Johan Cele en de Moderne Devotie: Rector van de Latijnse School in Zwolle 1375-1415. (Doctoraalscriptie). Kerkgeschiedenis – capita, Tilburg University, Tilburg.
– Dam, J. (1996). De Sint Michaelkerk te Zwolle. (Scriptie M.O.). Theologie, Windesheim, Zwolle.
– Does, H. de (1988). De spoorwegstaking van 1903 in Nedeland en Zwolle. (Scriptie).
– Donker, J.C. 1 [1. Mr. Johan Christiaan Donker (Zwolle, 24 januari 1933 – Deventer, 22 november 2017).] (1985). De vrederechter te Deventer, 1811-1813. (Scriptie).
– Drunen, M. van (2014). Schuldig of onschuldig?: Alles over het doodvonnis van Gerrit Jan Pieperiet. Maastricht University.
– Eeltink, N.T.D. (1999). De betrekkelijkheid van het aardse leven. (Doctoraalscriptie).
– Frijhoff, W.Th.M. (1970). Le pèlerinage dans la vie religieuse des Pays-Bas, forme de continuité religieuse: l’exemple du Lieu-Saint de Hasselt (O.).2 [2. Ongepubliceerde scriptie o.l.v. Alphonse Dupront; ex. aanwezig HCO Zwolle; parochiearchief Hasselt en Meertens Instituut.] (mémoire de maîtrise). Faculté des Lettres, Université de Paris, Paris.
– Gemmert, A. van (1987). Zwolle verlegt zijn grenzen. (Scriptie).
– Graaf, T. de (1989). Veldnamen in Blankenham. (Kandidaatsscriptie).
– Graaf, T. de (1991). Blankenham, een Overijsselse plattelandssamenleving in de achttiende eeuw. (Doctoraalscriptie).
– Grisnigt, M.A. (1985). De officiersopleiding te Kampen vanaf 1852. (Eindscriptie). Koninklijke Militaire Academie, Breda.
– Groen-Bekema, J. (1999). ZELFVERLOOCHENING IN DIEPENVEEN “Onsuekelicheit hoers selven” Het Zusterboek uit het klooster van Sint-Maria en Sint-Agnes te Diepenveen (Eindscriptie). Nederlands 1e graads, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.
– Haar, H.S.M. ter (1966). De privilegebrieven van Vriezenveen. (Scriptie). Oud vaderlands recht.
– Hagedoorn, K. (1991). Het Zwolse oproer 31 augustus en 1 september 1885. (Scriptie).
– Hagedoorn, K. (1992). De barre winter van 1890/91. (Scriptie).
– Hageman, H.J.K. (1966). Hildo Krop. Steenwijk (Scriptie).
– Hermsen-Boogaerdt, A. (2012). Schoorstenen en schouwen in en om Hanzesteden. (Masterscriptie). Open Universiteit Nederland.
– Hulst, J. (1996). ‘Wij hebben somtijds droevig geleden’: Archiefonderzoek naar de sociaal~economische situatie van Staphorst in 1813-1830 (Afstudeeropdracht PABO-4). Christelijke Hogeschool de Driestar, Gouda.
– Jong- Bosch, J. de () De bouwkundige geschiedenis van Zwolle. (Scriptie).
– Kamerman, W.A. (1984). De Pastoorkerk Anno 1681-1851. Rekonstructie van de voormalige rk schuilkerk aan de Rijnvischgang te Kampen. (Afstudeerscriptie). HTS Zwolle: Zwolle.
– Kampinga, H. (2000). Paardentram als hype: Over de paardentram in Zwolle in verhouding tot de landelijke ontwikkelingen. (3e jaars scriptie). NHL Hogeschool, Leeuwarden.
– Klein, J. (). De gevolgen van het herstel van de bisschoppelijke hierarchie, in 1853, voor Kampen en IJsselmuiden. (Afstudeeropdracht) Christelijke Lerarenopleiding, Zwolle.
– Kuipers, B. (1991). Assendorp 1860-1920: Achtergronden & architectuur. (Scriptie). Hogeschool Windesheim, Zwolle.
– Koekoek, J. (?). Hasselt bezet door de bisschop van Munster 1672-1674. (Scriptie M.O.). Geschiedenis?.
– Louwerse, L. (1972). De plaatsingskansen voor oudere werkloze werknemers in de metaalindustrie – uit Hengelo en omgeving – die als werkzoekenden waren ingeschreven op het gewestelijk arbeidsbureau. (Scriptie). Opleiding Hogere Sociale Arbeid.
– Löwik 3 [3. Dr. Franciscus Gerhardus Hieronymus (Frank) Löwik (Almelo, 30 september 1956 – Leeuwarden, 23 februari 2009), leraar geschiedenis en Duits Ameland (), Leeuwarden (2009).], F.G.H. (1981). Contra-reformatie in Twente (1605-1632). (Scriptie M.O.?).
– Löwik 4 [4. Ibidem], F.G.H. (1987). Stried veur de Moodersproake. (Scriptie M.O. B.).
– Marien-Oude Groeniger, R. (2002). Zusters over het voetlicht: geschiedenis van het meisjesulo-onderwijs door de Zusters van Liefde te Borne. (Doctoraalscriptie). Algemene Cultuurwetenschappen, Open Universiteit.
– Meer, W. ter (1990). Een kwalijk bestuurde weldadigheid. (Scriptie). Windesheim, Zwolle.
– Moolenburgh, A. (2000). Karveelschippers van Zwolle: De ontwikkeling van de beurt- en vrachtvaarders van Zwolle in de 17e eeuw en hun positie binnen het Sint Nicolaasgilde (Scriptie).
– Mulder, T.P.A. (2006). Een studie naar de uitingsvormen en de oorzaken van de maatschappelijke onrust te Kampen in de jaren 1785 tot 1810. (Masterscriptie). Geschiedenis, Driestar Hogeschool, Gouda.
– Nimwegen, S. van (1995). Een fontein op de Brink: Nationalisme in de Deventer lokale cultuur 1848-1898. (Doctoraalscriptie?.). Open Universiteit.
– Oom- van der Boom, T. (1999). Het leerzaam gezelschap van braave vrinden: Het belang van stedelijke elite voor het genootschapsleven van Zwolle in de eerste helft van de negentiende eeuw. (Scriptie). Cultuurwetenschappen, Open Universiteit.
– Pierik, M. (1996). Verspreiding van volksgeluk. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Zwolle in de jaren 1830 tot 1848. (HBO-scriptie) Geschiedenis, Zwolle.
– Pol, F. van der (1978). Reformatorisch Licht over Kampen. De ontstaansgeschiedenis van de gereformeerde kerk te Kampen (1555-1588). (Doctoraalscriptie). Kerkgeschiedenis, Theologische Hogeschool Kampen (Broederweg), Kampen.
– Ringenier, H. (2001). Keramiek uit de IJsselstraat, 10de – 12de- eeuwse vondstcomplexen uit Deventer. (Materiaalscriptie AAC). Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Schippers, W.A.P. (1986). Bouwhistorisch verslag Mariakerk en Sacramentskapel te Deventer. (Afstudeerscriptie). Technische Hogeschool Delft, Delft.
– Schoonenboom, K.A. (1992). Zwolle’s welvaart gerapporteerd: Wat bracht het rapport Van Vuuren (1939) en wat brengt het rapport De Koning (1991). (Scriptie) Aardrijkskunde, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
– Schra-Buit, H. (2007). “Het was mijn heilige overtuiging”: Een biografische schets van NSB-burgemeester Gerrit Vooys (1912-1988) (Scriptie).
– Schrijver, H. & Winkoop, A. van (1988). De Harmonie: Voor onze taal en poëzie lei Hooft eens d’eersten steen. (Scriptie). Chr. Leraren Opleiding, Zwolle.
– Sprenger, P. (1979). De SDAP in Zwolle 1894-1914: Een onderzoek naar het socialisme in de provincie. (Scriptie). Nieuwste geschiedenis,.
– Sinterniklaas, R. (1999). Marsch naar de sterren: Officiersopleidingen uit de gelederen, 1852-1928. (Doctoraalscriptie). Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Straatsma, A. (1976?). Census en conjunctuur in Zwolle tussen 1852 en 1887. (Scriptie M.O.). Geschiedenis,.
– Vagevuur, I. (1987). Nationale militie in de gemeente Hellendoorn 1863-1887. (Scriptie).
– Venema, J. (2008). De ontwikkeling van het jeugd- en jongerenwerk in Zwolle tussen 1950-1975 = The development of youth work in Zwolle 1950-1975. (Masterscriptie). Algemene cultuurwetenschappen, Open Universiteit Nederland.
– Verlaan, T. (1972). Het Dominikaner klooster te Zwolle. (Scriptie). Architektuurgeschiedenis.
– Vogelzang, R. (1981). Landschapsbeeld in historisch perspektief: Een onderzoek naar factoren die het landschap hebben bepaald in een deel van de gemeente Dalfsen. (Scriptie). Landbouwhogeschool, Wageningen.
– Vondelen, J.M. van & Vermeulen, A. (1985). “De Almissers Ordeninge der stadt Deventer”: Een onderzoek naar de achtergrond, inhoud en werking van de regeling op de armenzorg in Deventer, 1578-1587 (bijvak-scriptie).
– Voorhorst, M. (1989). De deugd der weldadigheid. De Maatschappij tot Nut van het Algemeen in Zwolle van 1815 tot 1830. (NLO-scriptie). Geschiedenis, Chr. Lerarenopleiding, Zwolle.
– Westerveld, H.F. (1989). De industriële ontwikkeling van Zwolle in de periode 1870-1914. Scriptie). Christelijke Leraren Opleiding, Zwolle.
– Wiegerinck, A. (1994). Nieuwstraat 55 Zwolle: Geschiedenis van een huis en zijn bewoners. (Scriptie).
– Wouters, F. (1987). Jan Striening (1827-1903)5 [5. Jan Striening was kunstschilder, tekenaar en Directeur Teekenacademieschool te Deventer.] (Doctoraalscriptie).
– Ypes, C. (1940). De textielnijverheid te Kampen in de zeventiende eeuw. (Scriptie). Economische Geschiedenis.
 
– Hul, R.M. van ’t (2019). Biografie scripties m.b.t. de geschiedenis van Overijssel.

Comments are closed.