Scripties

Lijst met scripties die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.
!!Let op in bewerking.!!

 
Aanvullingen graag naar rmhul[@]solcon.nl
 
– Abbes, J.K. (1977). De Almelose Patriottenbeweging in samenhang met de geschiedenis van Overijssel gedurende de jaren 1784-1786. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Abbes, J.K. (1978). Het jachtrecht in Twente. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Abbink, J. (1968). De gemeente Den Ham: Een nederzettingsgeografische scriptie. (Scriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Abels, P.H.A.M. (1979). De eerste gereformeerde predikanten in de classis Oldenzaal (1597-1626).1 [1. o.l.v. prof. dr. M.G. Spiertz] (Kandidaatsscriptie) Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Abels, P.H.A.M. (1981). “De Broederen van Twenthe”. Een prosopografische studie van de gereformeerde predikanten in Twente 1597-1678.2 [2. o.l.v. prof. dr. M.G. Spiertz] (Doctoraalscriptie). Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme, Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Alberts, G.D. (2017). De Patriottenbeweging als voorloper van de Nederlandse democratie: een poging tot een balans. (Masterscriptie). Politiek en Maatschappij in Historisch perspectief, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Andre, A. (1981). Het Heilige Geest Gasthuis te Deventer tot het jaar 1600. Ontwikkelingen en samenstelling van het vermogen in het licht van de sociaal-ekonomische geschiedenis van Deventer. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Arkel, H. van (1976?). De Zwolse magistraat van 1672-1676: Een onderzoek naar de veranderingen in de magistraat van Zwolle onder invloed van de Munsterse overheersing en de regeringsreglementen van Willem III (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle ??.
– Baars-Blom, J. (2005). De onschuld voorbij…: Onderzoek naar de samenhang tussen de (re-)productie van reformatorische cultuur en de studiekeuze van meisjes bij Scholengemeenschap Pieter Zandt te Kampen. (Doctoraalscriptie). Culturele Antropologie, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Bakker, P. (2011). Clivo Sudamus in Imo: Een studie naar de geschiedschrijving in de vijftiende eeuw in Kampen door de stadssecretaris Jacob Bijndop. (Masterscriptie). Geschiedenis (MA), Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Bartels, E. (1971). Kerkelijke kuitkramp in Kampen: Een onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van de kerkscheuring binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Kampen in 1967. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis?, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Bartels, M.H. (1992). HASSELT, van Ae tot Zwartewater: Een uitwerking van het archeologisch onderzoek in de stadskern van Hasselt, provincie Overijssel. (doctoraalscriptie). Middeleeuwse archeologie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Beek, E. van (2016). Zwaar werk en gezonde vrije tijd. Twentse industriëlen en hun bemoeienis met gezonde vrije tijdsbesteding, sport en de fysiotherapeutische afgeleide daarvan, van 1870 – 1960. (Afstudeerscriptie). ?
– Beer, H. de (1987). Deventer en de reformatie van de geestelijke en kerkelijke goederen 1591-1650. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Beer, H. de (1988). Van kapel tot werkplaats: Het Meester Geertshuis en het Buiskenshuis na de reformatie van de geestelijke en kerkelijke goederen in Deventer 1591-1650. Deventer. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Benders, J.F. (1992). Hasselt, 1521: Een Overstichts stadje in de greep van hertog Karel van Gelre. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Berkhoff, M.W.3 [3. Drs. Marnix W. Berkhoff (29 oktober 1970 – 14 februari 2018), historicus] (1998). “Die saecke der stadt Hasselt”: Een bestuurlijk knelpunt ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 1500-1594. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Berkhout, J.F. (1985). Rekkelijken en preciezen 1597-1618-1623: Overijssels moeizame weg naar de Grote Synode. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Bezemer, L. (1986). Breuk of Wederkeer. Afscheiding in Hasselt (1835-1869) (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Bezemer, L. (1986). Ontzuiling in Hasselt. Een onderzoek naar ontzuilingsprocessen bij de christelijke partijen in Hasselt in de periode 1960-1980. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Bierman, T.J.A. (1964). Ontstaan, ontwikkeling en toekomst van de waterstreekdorpen Giethoorn, Dwarsgracht en Belt-Schutsloot. (Scriptie).
– Bisschop, R. (1981). Ter Hunnepe: Een onderzoek naar landbouwresultaten in Oost-Nederland in de 18e eeuw. (Scriptie M.O.). Geschiedenis,.
– Bloemendal, B. (2011). “Nederlanders” of “Duitsers”? Uit Duitsland afkomstige studenten theologie aan de Boven Nieuwstraat/Oudestraat te Kampen tussen 1854 en 1994. (Masterscriptie) Nieuwste Kerkgeschiedenis, Protestantse Theologische Universiteit, Kampen.
– Breman, E, & Brink, E. van den (1994). Stichting de Zwolsche Gemeenschap (1945-1967): Civilisering door gemeenschapszin (Scriptie). Geschiedenis, Chr. Hogeschool Windesheim, Zwolle.
– Brefeld, G.L.B. (1996). De stedelijke elite van Enschede 1875-1900. (Doctoraalscriptie). Economisch-Sociale Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Broens, J. (1987). De Locaalspoorweg Neede-Hellendoorn: Opkomst en ondergang van een spoorlijn. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Brouwer, R. (1984). De katholieken te Deventer in de eerste drie decennia van de negentiende eeuw. (Kandidaatsscriptie). Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Brouwer, R.G.A. (1988) De ontwikkeling van het maatschappelijke en kerkelijke leven van de katholieken te Deventer in de 19de eeuw. Emancipatie en kerkopbouw binnen het katholieke bevolkingsdeel van Deventer, 1795-1890. (Afstudeerscriptie). Nieuwe geschiedenis voor 1870, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Bolkestein, B.C.E. (2003). De Deventer geleerde (en) politicus Gisbert Cuper (1644-1716); zijn politieke opvattingen en zijn politiek-culturele betekenis voor Deventer, voor Overijssel en voor de Republiek der Verenigde Nederlanden. (Doctoraalscriptie). Open Universiteit.
– Borkus, M. (1982). De levenssituatie van vrouwen in Rolde en Hellendoorn in 1860 en 1910. (Doctoraalscriptie). Sociaal-economische geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Borm, A.A.M. (1981). Sociaal protest in Overijssel 1813-1850: Frequentie en karakter van ‘oproerige bewegingen’ in een Nederlandse provincie in de eerste helft van de negentiende eeuw. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Bornebroek, A.H. (1984). De illigaliteit in Twente: Een onderzoek naar het ondergrondse, georganiseerde verzet in 1940-1945. (Doctoraalscriptie). Contemporaine geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Bos, A.J.A. 4 [4. Ary Johannes Adrianus Bos (Oosterwolde (Fr.), 30 april 1942 – Zwolle, 3 september 2003), Onderwijzer basisschool De Duyvencamp; Zwolle (aug 1968-aug 1972), Leraar geschiedenis Meandercollege; Zwolle (aug 1972-aug 2003). Zn. van Hendrik Bos (1906-1984) en Cornelia van Belle (1905-1981).] (1978). zwolse Magistraat 1747-1795. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Bosch, M. & Jagt, G. (1983). Al is de Krim ook nog zo min: Geschiedenis van een Enschedese volksbuurt, 1861-1934. (Doctoraalscriptie). Economiese en Sociale Geschiedenis, Nijmegen.
– Bosch, R.A. (1983). Overijssel en ‘Het innige christendom’ 1740-1750: Het boek van Schortinghuis in een kerkelijk en politiek conflict. (Doctoraalscriptie). Theologische Hogeschool Kampen (Oudestraat), Kampen.
– Broek, J.A.M. van den (2003). Het fabrieksonderwijs: Een punt van voortdurende zorg: Over de betekenis van de bedrijfsopleiding aan de Wilhelminaschool in Hengelo in de periode 1918-1943. (Doctoraalscriptie?). Faculteit Algemene Cultuurwetenschappen, Open Universiteit Nederland.
– Brussaard- de Vries, N. (1987). Ik zegge et oe: Een beschrijving van het sterke werkwoord in het dialect van Staphorst. (Scriptie M.O.-B). Historische Taalkunde Nederlands, COCMA, Utrecht.
– Buykx, M.H. (2011). Johan Cele en de Moderne Devotie: Rector van de Latijnse School in Zwolle 1375-1415. (Doctoraalscriptie). Kerkgeschiedenis – capita, Tilburg University, Tilburg.
– Cate, A.H. (1979). Het Weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle, 1834-1854. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Cate, A.H. (1981). Staphorst in beroering, 1786/1787 en 1796. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Cabbolet, G.G.J. (1984). Het calviniseringsproces te Deventer zoals blijkt uit de belijdenissen (1632-1677). (Kandidaatsscriptie). Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Coster, B. (1983). De reformatie in het Land van Vollenhove, 1579-1609 (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Cup-de Zeeuw, A.J. (1988). Stemt rood!: Kiesgedrag in Deventer in de jaren 1931-1935 (Doctoraalscriptie). Geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Dam, J. (1996). De Sint Michaelkerk te Zwolle. (Scriptie M.O.). Theologie, Windesheim, Zwolle.
– Dam, M. van (1984). Kampen in de Patriottentijd. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Does, H. de (1988). De spoorwegstaking van 1903 in Nedeland en Zwolle. (Scriptie).
– Donker, H. (1989) Vrijheid, gelijkheid en broederschap in Steenwijk; Steenwijk en haar jurisdictie 1795-1798. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Donker, J.C. 5 [5. Mr. Johan Christiaan Donker (Zwolle, 24 januari 1933 – Deventer, 22 november 2017).] (1985). De vrederechter te Deventer, 1811-1813. (Scriptie).
– Drahmann, J.F. (1985). De opvolgingskwestie in het Sticht Utrecht 1378-1381. (Doctoraalscriptie). Amsterdam.
– Drentje, J.H. (1987). Minnaars der deugdbevordering : De maatschappij tot nut van ’t algemeen in zwolle van 1789 tot 1814 (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Drunen, M. van (2014). Schuldig of onschuldig?: Alles over het doodvonnis van Gerrit Jan Pieperiet. Maastricht University.
– Eeltink, N.T.D. (1999). De betrekkelijkheid van het aardse leven. (Doctoraalscriptie).
– Elferink, J. (1995). Lambert van Tweenhuysen, 1565-1627: Een markant buitenbeentje in de Amsterdamse koopmanswereld. (Scriptie). Economische & Sociale Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Elshuis, K. (2006). Is er een dokter in de zaal?: Veranderingen in de Zwolse gezondheidszorg, 1550-1620. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Engbers, K.A.M. (2004). ‘… myt wille ende consente des Eerbaeren Raedes …’. De bestuurlijke verhouding tussen magistraat en geestelijke instellingen te Deventer, 1340-1566. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Esders, H.B.E. (2007). Verschuivende verantwoordelijkheden: Jeugd, jeugdbeleid en algemeen maatschappelijk beleid in Zwolle in de jaren na de tweede wereldoorlog. (Masterscriptie). Geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Essen, J.H. van (2012). Permanent pragmatisme: De machtscontinuïteit van Zwolse patriciaatsfamilies in het stadsbestuur en hun verwevenheid met kerkelijke en geestelijke instellingen (1399-1500). (Masterscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Eunen, C.M. van (2017). Dijkdoorbraken en Doorbraakkolken: Onderzoek naar het ontstaan en het herstel van dijkdoorbraken en doorbraakkolken in de dijk tussen Vollenhove en Kuinre. (Masterscriptie). Landschapsgeschiedenis, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Frijhoff, W.Th.M. (1970).
Le pèlerinage dans la vie religieuse des Pays-Bas, forme de continuité religieuse: l’exemple du Lieu-Saint de Hasselt (O.).6 [6. Ongepubliceerde scriptie o.l.v. Alphonse Dupront; ex. aanwezig HCO Zwolle; parochiearchief Hasselt en Meertens Instituut.] (mémoire de maîtrise). Faculté des Lettres, Université de Paris, Paris.
– Gallee, B. (2014). Schelmen, dievegges en moordenaars in Overijssel: Criminaliteit, strafrechtspleging, rechtspraak en bestraffing in Kampen en Zwolle, 1650-1800 (Bachelorscriptie). Sociale Geschiedenis, Universiteit Leiden, Leiden.
– Gemmert, A. van (1987). Zwolle verlegt zijn grenzen. (Scriptie).
– Genabeek, R. van (1994). De Agnieten op de Vloeddijk: Archeologisch onderzoek van een middeleeuws stadsklooster in Kampen. Doctoraalscriptie Instituut voor pre- en protohistorie Universiteit van Amsterdam.
– Gerritsen 7 [7. Frederik Lambertus (Freek) Gerrittsen (4 januari 1938 – 1 december 2009), raadslid D66 Gemeente Almelo (sept. 1982-april 1998), Lid in de Orde van Oranje Nassau. zn van Barend Antonie Gerritsen en Frederika Krop.], F.L. () De betrekkingen tussen stadhouder Willem V en de drost van Twente. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Graaf, T. de (1989). Veldnamen in Blankenham. (Kandidaatsscriptie).
– Graaf, T. de (1991). Blankenham, een Overijsselse plattelandssamenleving in de achttiende eeuw. (Doctoraalscriptie).
– Grisnigt, M.A. (1985). De officiersopleiding te Kampen vanaf 1852. (Eindscriptie). Koninklijke Militaire Academie, Breda.
– Groen-Bekema, J. (1999). ZELFVERLOOCHENING IN DIEPENVEEN “Onsuekelicheit hoers selven” Het Zusterboek uit het klooster van Sint-Maria en Sint-Agnes te Diepenveen (Eindscriptie). Nederlands 1e graads, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.
– Grooten, J. (1982). Tertiarissenconventen te Kampen. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Haar, H.S.M. ter (1966). De privilegebrieven van Vriezenveen. (Scriptie). Oud vaderlands recht.
– Habermehl 8 [8. Dr. Nikolaas Dirk Bastiaan (Nico) Habermehl (Alphen aan den Rijn 3 juli 1946 – Gouda 17 oktober 2014)], N.D.B. (1978). Inrichtingen van armenzorg te Zwolle in het bijzonder het Heilige Geest-gasthuis in de late Middeleeuwen (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hagedoorn, K. (1991). Het Zwolse oproer 31 augustus en 1 september 1885. (Scriptie).
– Hagedoorn, K. (1992). De barre winter van 1890/91. (Scriptie).
– Hageman, H.J.K. (1966). Hildo Krop. Steenwijk (Scriptie).
– Hanepen, M. (1989). Tussen Holland en de Hanze. De internationale handel van Overijssel in de eerste helft van de 16e eeuw. (Doktoraalscriptie). Economische geschiedenis van de middeleeuwen, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden.
– Hartman, B.J. (1999). De Stadsarmeninrichting in Zwolle 1820-1832: Een werkverschaffingsproject ter bestrijding van de armoede. (Scriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Hartman, G.J. (2000). Illegaliteit in Zwolle1940-1945: Effectiviteit van ’t illegale werk (Doctoraalscriptie). Nieuwe geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Haze, D. (1987). De Sint Cuneramemorie te Kampen, 1456-1585. (Scriptieopdracht). Middeleeuwse Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Haze, D. (1988). Het Augistinessenklooster te Brunnepe. (Scriptieopdracht). Middeleeuwse Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Haze, D. (1991). De nijverheid, gilden en kleinhandel in het middeleeuwse Kampen. (doctoraalscriptie). Mediaevistiek, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Hebben, G.J. (1978). Het verzet tegen het bisdom Deventer 1559-1577. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hebben, G.J. (1980). Jan Willem Racer en de patriottenbeweging in Oldenzaal 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hellen, J.W.D. ter (1984). De volksgezondheid in Almelo 1818-1879: De aanzet tot een beleid. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hendriks, J. & Neuteboom, M. (1979). Onderzoek naar de financiële ondersteuningen van gezinnen, personen of instellingen gegeven door de diaconie der Nederlandse Hervormde Gemeente te Olst in de jaren 1939 tot? (Scriptie). Utrecht.
– Hoffman, H.G. (1977). Hardenberg in de Patriottentijd 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hofstee, C.R.G. (1975). De fraterhuizen te Zwolle. (Doctoraalscriptie). Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Hermsen-Boogaerdt, A. (2012). Schoorstenen en schouwen in en om Hanzesteden. (Masterscriptie). Open Universiteit Nederland.
– Heuven-Bruggeman, M. van (1975). Een rekwest in Zwolle in de nazomer van het jaar 1785. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Horst, G.J. (1992). De geest van de vooruitgang. Liberalen in Zwolle 1848-1853. (Doctoraalscriptie). Nieuwe Geschiedenis, Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Hul, J.J. van ’t (1981). De reactie van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant op de Spaanse Burgeroorlog 1936-1993. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hulst, J. (1996). ‘Wij hebben somtijds droevig geleden’: Archiefonderzoek naar de sociaal~economische situatie van Staphorst in 1813-1830 (Afstudeeropdracht PABO-4). Christelijke Hogeschool de Driestar, Gouda.
– Ittersum, S. van (1981). De Armenzorg in Zwolle in het midden van de achttiende eeuw: Oorzaken en gevolgen van de verzuiling in 1739 (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Jong- Bosch, J. de () De bouwkundige geschiedenis van Zwolle. (Scriptie).
– Kamerman, W.A. (1984). De Pastoorkerk Anno 1681-1851. Rekonstructie van de voormalige rk schuilkerk aan de Rijnvischgang te Kampen. (Afstudeerscriptie). HTS Zwolle: Zwolle.
– Kampinga, H. (2000). Paardentram als hype: Over de paardentram in Zwolle in verhouding tot de landelijke ontwikkelingen. (3e jaars scriptie). NHL Hogeschool, Leeuwarden.
– Kempers, A.M.J. (2015). Ronde akkers en vloeiweiden: De sporen van landbouwexperimenten door textielfabrikanten in het Twentse landschap. (Masterscriptie). Erfgoedstudies (MA), Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Kesteren, R. van (1984) De ontwikkeling van het koninklijk en kerkelijk bezit rond Deventer in de Middeleeuwen. (Doctoraalscriptie). Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Klei, E.H. (2004). Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784)??. (Doctoraalscriptie). Nieuwe geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
– Klein, J. (). De gevolgen van het herstel van de bisschoppelijke hierarchie, in 1853, voor Kampen en IJsselmuiden. (Afstudeeropdracht) Christelijke Lerarenopleiding, Zwolle.
– Knoef, R. (1975). Borne: Een sociaal-geografische scriptie. (Scriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Kuiper, J. & Roosendaal, J. (1993). De ruimtelijke ontwikkeling van Twente: De geografische realiteit van de regio. Doctoraalscriptie). Sociale geografie, Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Kuipers, B. (1991). Assendorp 1860-1920: Achtergronden & architectuur. (Scriptie). Hogeschool Windesheim, Zwolle.
– Knibbe, M.T. (1986). (Proto)industrialisering in Twente 1700-1914. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Koekoek, J. (?). Hasselt bezet door de bisschop van Munster 1672-1674. (Scriptie M.O.). Geschiedenis?.
– Konings, J. (1980). De ontwikkeling van de bevolking van Haaksbergen in de 19e eeuw: Een historisch-demografisch en sociaal-economisch onderzoek. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle ??.
– Koppel, A. ten (1986). Werkloosheid en werkverschaffing 1928-1939 te Deventer: De (gemeente)politiek nader bekeken. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Kottier 9 [9. Drs. Gerrit Jan Kottier (Vroomshoop, 12 augustus 1924 – Utrecht, 9 mei 2015), docent geschiedenis (HAVO-VWO) Dr. F.H. de Bruijne Lyceum Utrecht, docent geschiedenis (HAVO-VWO) Oosterlicht College Utrecht, later Nieuwegein.], G.J. (1970). Geert Groote en het Westers Schisma. (Scriptie?). Middeleeuwen, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Kottier 10 [10. Ibidem], G.J. (1973). De Afscheiding te Hellendoorn. (Doctoraalscriptie). Nieuwe geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Krouwel, E.J. (1981). De aanzet tot de industrialisatie van Hengelo. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Kunze, A.J.J. (1992). De Twentsche Bankvereeniging: Haar oprichting in 1861 en ontwikkeling tot 1873. (Doctoraalscriptie). Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Kwakman, S. (2010). Het proefsleuvenonderzoek rond de St.Plechelmusbasiliek te Oldenzaal: Demografie, pathologie en representativiteit. (Masterscriptie). Archeologie (MA), Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Lange 11 [11. Drs. Jan Hendrik de Lange (Lutten, 25 december 1942 – Zwolle, 6 december 2014), historicus, vakbondsvoorzitter, voorzitter CDA Heerde-Wapenveld (?).], J.H. de (1985). De strijd om de macht, aristocratische en democratische verwikkelingen in Kampen, tijdens de eerste jaren van de Bataafse Republiek, 1795-1798. (Scriptie). Kampen.
– Lettinga 12 [12. Pieter Jan (Pieter) Lettinga (Zwolle 20 september 1952 – Zwolle 19 mei 2016), docent geschiedenis, eigenaar huiswerkinstituut Zwolle, mede-oprichter Zwolse Historische Vereniging.], P.J. (1980). Cholera in Zwolle in de negentiende eeuw. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Lettinga 13 [13. Ibidem.], P.J. (1981). De Zwolse Patriottenbeweging 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Lettinga, P.J. (1987). Onder vrijheids krijgsbanier leeft en sterft de batavier: De patriottenbeweging in Zwolle 1780 – 1798. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Lijster, M. (2012). De tuin der lusten. Reformatie en huwelijkswetgeving en de gevolgen voor mannen en vrouwen in Kampen (ca. 1450-1620). (Masterscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Logtmeijer, W. (1978). Genemuiden ± 1860 – 1914. Een analyse van een Agrarische Gemeenschap. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Logtmeijer, W. (1978). Steenwijk en de revolutie van de 18e eeuw. 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Logtmeijer, W. (1984). Steenwijk na de revolutie van de 18e eeuw. 1787-1795. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Lohuis, E. (1986). “… en men schroomde zelfs niet de gehuwde vrouw weer in de fabriek te halen.”: Vrouwen in de Twentsche textiel 1945-1965. (Doctoraalscriptie). Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Lokhorst, M. (1991). Spaar ons voor nog meer liefdadigheid, geef werk!: Werklozenzorg en werkverschaffing in de gemeente Zwolle, 1920-1949. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Louwerse, L. (1972). De plaatsingskansen voor oudere werkloze werknemers in de metaalindustrie – uit Hengelo en omgeving – die als werkzoekenden waren ingeschreven op het gewestelijk arbeidsbureau. (Scriptie). Opleiding Hogere Sociale Arbeid.
– Löwik 14 [14. Dr. Franciscus Gerhardus Hieronymus (Frank) Löwik (Almelo, 30 september 1956 – Leeuwarden, 23 februari 2009), leraar geschiedenis en Duits Ameland (), Leeuwarden (2009).], F.G.H. (1981). Contra-reformatie in Twente (1605-1632). (Scriptie M.O.?).
– Löwik 15 [15. Ibidem], F.G.H. (1987). Stried veur de Moodersproake. (Scriptie M.O. B.).
– Luten Spier, J. (1991). De Zwolsche leeszaal: Tussen ideaal en werkeljkheid. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden.
– Marien-Oude Groeniger, R. (2002). Zusters over het voetlicht: geschiedenis van het meisjesulo-onderwijs door de Zusters van Liefde te Borne. (Doctoraalscriptie). Algemene Cultuurwetenschappen, Open Universiteit.
– Mathlener, J.H. (1984). De firma Blijdenstein & co. te Enschede, 1801-1858: Belichting gegevens over de ondernemers en het bedrijfsresultaat. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Meer, W. ter (1990). Een kwalijk bestuurde weldadigheid. (Scriptie). Windesheim, Zwolle.
– Meinsma, H.C. (1966). Nederzettingsgeografische scriptie van de gemeente Hardenberg. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis?, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Mensink-Gerrits, H.H.M. (1994). Kinderopvang in Kampen en Hardenberg: Wat verklaart de omvang van kinderopvang in gemeenten? (Doctoraalscriptie). Geschiedenis?, Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Mierlo, Th. M. van (1986). De verdedigingswerken van Kampen: (vóór de 15e eeuwse stadsuitleg): Een reconstructie. Deel 1. (Doctoraalscriptie 16 [16. Scriptiebegeleider: Dr. G.M. de Meyer]). Geschiendenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Mierlo, Th. M. van (1986). De verdedigingswerken van Kampen: (vóór de 15e eeuwse stadsuitleg) Noten – Afbeeldingen – bijlagen. Deel 2, (Doctoraalscriptie). Geschiendenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Meiden, A. van der (1960). De Twentse streektaal als communicatiemiddel voor de verkondiging van het evangelie. (Kandidaatsscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Middelbrink, H. (1985).
Huiswevers in Twente 1800-1850: Een onderzoek naar de relatie tussen landbouw en huisnijverheid aan de hand van de theorie vande articulatie van productiewijzen. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Moolenburgh, A. (2000). Karveelschippers van Zwolle: De ontwikkeling van de beurt- en vrachtvaarders van Zwolle in de 17e eeuw en hun positie binnen het Sint Nicolaasgilde (Scriptie).
– Mooijweer, J. (1987). Stad Vollenhove 1700-1749. afstudeerscriptie.
– Mulder, T.P.A. (2006). Een studie naar de uitingsvormen en de oorzaken van de maatschappelijke onrust te Kampen in de jaren 1785 tot 1810. (Masterscriptie). Geschiedenis, Driestar Hogeschool, Gouda.
– Mulder-Scholte, M. (1985). Bestrijding van de bedelarij door middel van werkverschaffing? Een studie van de Vereniging ter Bestrijding der Bedelarij door middel van Werkverschaffing, zoals die in de jaren 1893-1952 te Steenwijk bestond. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle ?.
– Nalis, H.J. (1977). De rechterlijke organisatie van de stad Deventer voor en na de reductie van juni 1591. (Doctoraalscriptie) Oud-vaderlands recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Nawijn, K.E. (1966). Een nederzettingsgeografische skriptie over de gemeenten Kuinre, Blankenham en Blokzijl. (Doctoraalscriptie?). (Geografie?), Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Nimwegen, S. van (1995). Een fontein op de Brink: Nationalisme in de Deventer lokale cultuur 1848-1898. (Doctoraalscriptie?.). Open Universiteit.
– Odding, J. (1984). De leer van Calvijn drong door in het land van Vollenhove: De Reformatie in Steenwijk en Blokzijl 1566-1660 (Doctoraalscriptie). Theologie, Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Oom- van der Boom, T. (1999). Het leerzaam gezelschap van braave vrinden: Het belang van stedelijke elite voor het genootschapsleven van Zwolle in de eerste helft van de negentiende eeuw. (Scriptie). Cultuurwetenschappen, Open Universiteit.
– Oost, R.T. (1979). De Kamper Courant en het opkomend liberalisme in Kampen 1840–1846. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Oost, R.T. (1982). De Afscheiding in Zwolle (1835-1842): Het ontstaan van twee gemeenten. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Oosterik17 [17. Louis Oosterik], L. (1984). Borne, van industrie – naar woonplaats. (Scriptie M.O. II.). geografie, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Oosterwegel, W.T.M. (2012). Biografie van het landschap van de Schipbeek en de Dortherbeek: Het belang van het beekdal voor stad en land. (Masterscriptie). Erfgoedstudies (MA), Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Oskam, J.C. (1975). De ontwikkeling van de drostendiensten in Twente en het optreden van Baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol.. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Oskam, J.C. (1975). Feodale reactie in Twente? Een verkenning van de horigheid in Twente in de 17e en 18e eeuw. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Perry-Schoot Uiterkamp, A. (1977). Armoede en Armenzorg te Zwolle in de tweede helft van de 19e eeuw. (Doctoraalscriptie). Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Petram, L.O. (2006). Stadsreformatie aan het front (1578-1587): Tien jaren uit de geschiedenis van Deventer. (Doctoraalscriptie). Nieuwe geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Pierik, M. (1996). Verspreiding van volksgeluk. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Zwolle in de jaren 1830 tot 1848. (HBO-scriptie) Geschiedenis, Zwolle.
– Pol, F. van der (1978). Reformatorisch Licht over Kampen. De ontstaansgeschiedenis van de gereformeerde kerk te Kampen (1555-1588). (Doctoraalscriptie). Kerkgeschiedenis, Theologische Hogeschool Kampen (Broederweg), Kampen.
– Prins, R.E.J. (1991). Hinderwet en leefklimaat in Kampen, 1875-1940. (Doctoraalscriptie). Sociale en Economische Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Reeskamp, A.S. (2013). De Weerribben aan het einde van de vroege Middeleeuwen (800-1000 AD): het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginning. (Masterscriptie). Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Riet, M. van de (1983). De gevolgen van de vervening voor Avereest tot 1837: Een vervening die mogelijk werd door het graven van het kanaal de Dedemsvaart. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Riet, M. van de (1983). Werkclassificatie: Een beloning of ook meer. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Rietman, H. (1984). De gemeenschappelijke weiden te Genemuiden 1868-1965. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Rietman, H. (1985). Kindersterfte in Genemuiden 1870-1920: Sociale ongelijkheid voor de dood?. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Ringenier, H. (2001). Keramiek uit de IJsselstraat, 10de – 12de- eeuwse vondstcomplexen uit Deventer. (Materiaalscriptie AAC). Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Roelofsen, W. (). Armenzorg in Hasselt: Problemen rond de stichting van het armhuis, 1770-1780. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Ruiter, J.J. de. (1964). Een historisch-geografische doorsnee van Noordwest Overijssel rond het jaar 1400. (Kandidaatsscriptie?). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Scheer, K. van der (1984). Kerk, predikant en gemeente te Kamperveen 1716-1762. (Scriptie). Utrecht.
– Schenkel, M. (2005). De lotgevallen van de joodse bevolking van Hengelo en Enschede tijdens de Tweede Wereldoorlog: Een vergelijkend historisch onderzoek (Doctoraalscriptie). Nieuwe geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Schippers, W.A.P. (1986). Bouwhistorisch verslag Mariakerk en Sacramentskapel te Deventer. (Afstudeerscriptie). Technische Hogeschool Delft, Delft.
– Schmidt, F.W. (1979). De bevolking van Hasselt van begin zestiende eeuw tot en met begin negentiende eeuw (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Schmidt, F.W. (1989). Hasselt tussen de korte verklaringe van 1655 en de deductie van 1786(Doctoraalscriptie). Geschiedenis?, Faculteit?, Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Schneiders, M. (1996). Gemelioreert, verbetert ende vertimmert: Bouwactiviteiten van het Overijssels adellijke geslacht Van Haersolte. (Doctoraalscriptie) Kunstgeschiedenis, specialisatie Bouwkunst, Universiteit Utrecht.
– Schoonenboom, K.A. (1992). Zwolle’s welvaart gerapporteerd: Wat bracht het rapport Van Vuuren (1939) en wat brengt het rapport De Koning (1991). (Scriptie) Aardrijkskunde, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
– Schra-Buit, H. (2007). “Het was mijn heilige overtuiging”: Een biografische schets van NSB-burgemeester Gerrit Vooys (1912-1988) (Scriptie).
– Schrijver, H. & Winkoop, A. van (1988). De Harmonie: Voor onze taal en poëzie lei Hooft eens d’eersten steen. (Scriptie). Chr. Leraren Opleiding, Zwolle.
– Seffinga, M. (1987). “Om met haar handen de kost te winnen”. Het provinciaal tuchthuis in de strafrechtspleging van Overijssel in de periode 1739 tot 1795. (Doctoraalscriptie). Katholieke Universiteit?, Nijmegen.
– Smit, L.G.J. (1983) De Nederduits Gereformeerde Diakonie binnen Deventer 1591-1650: Een poging tot reconstructie van haar plaats in de armenzorgorganisatie aldaar. (Doctoraalscriptie). Nieuwe Geschiedenis, Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Span, Robin Claire (2015) Wijngiften te Deventer. Een onderzoek naar wijngiften zoals teruggevonden op de Deventer stadsrekeningen in de periode 1395-1440. (Bachelorthese). Geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, Leiden.
– Spee 18 [18. Peter Henricus Louis (Peter) Spee (Ootmarsum 14 augustus 1938 – Enschede 16 januari 2010).], P.H.L. (1975). De politieke samenwerking van de kleine Overijsselse steden in de patriottentijd. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Spee 19 [19. Ibidem], P.H.L. (1979). Ootmarsum en de Patriottenbeweging. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Spijker, G.B. (1989). De vestiging van het Agentschap van de Nederlandsche Handel-Maatschappij van 1836 tot 1883 te Nijverdal: De opkomst van de textielnijverheid in het Reggedal. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Hogeschool, Leeuwarden.
– Spreen 20 [20. Drs. Hendrik (Henk) Spreen (Onderdendam, 19 oktober 1942 – Steenwijk, 4 november 2015), HBS -A; Rijks HBS Warffum (-1960), Hoofdakte; Rijkskweekschool Appingedam (1960-1966), Onderwijzer Openbare Lagere School Lienden (1966-1973), leraar geschiedenis Rijks HBS later RSG Tromp Meesters Steenwijk (1973-2002), bestuurslid Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (1984-2015). Lid in de Orde van Oranje-Nassau (27 april 2001). zn van Berend Spreen en Derkje Siegers], H. (1988). Kerkelijke en burgerlijke bewegingen in Steenwijk 1745-1750.21 [21. Deze scriptie was de basis voor de promotie in 1989 tot doctorandus aan de Rijsuniversiteit Groningen.] (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Sprenger, P. (1979). De SDAP in Zwolle 1894-1914: Een onderzoek naar het socialisme in de provincie. (Scriptie). Nieuwste geschiedenis,.
– Sinterniklaas, R. (1999). Marsch naar de sterren: Officiersopleidingen uit de gelederen, 1852-1928. (Doctoraalscriptie). Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Steenbergen, N.G.O.D. (1981). De ontwikkeling van Steenwijk: Vorm en functie. (Kandidaatsscriptie). Sociale Geografie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Stenvert, R. (1984). De materiële resten van het Romaanse oxaal in de St. Lebuïnuskerk te Deventer. (Scriptie?). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Stenvert, R. (1984). Morfologie en methodiek: De ontwikkeling van woonhuisgevels in Deventer en Zutphen. (Afstudeerscriptie). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Stenvert, R. (1985). Het Penninckshuis te Deventer: Onderzoek naar de achtergronden van gebouw en restauratie. (Kandidaatsscriptie). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Stil, A.G. (1981). Kampens welvaren, 1430-1521 (Doctoraalscriptie.). Amsterdam.
– Stokvis, L. (2018). ‘De wereld van Arnoldus Waeijer’: Over het leven van katholieke gelovigen in Zwolle na de gereformeerde machtsovername van 1580 (BA-scriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Straatsma, A. (1976?). Census en conjunctuur in Zwolle tussen 1852 en 1887. (Scriptie M.O.). Geschiedenis,.
– Streng, J.C. (1983). De Deventer magistraat, de armenzorg en enkele andere aspekten van sociale zorg. 1566-1587. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Streng, J.C. (1985). De afgevaardigden van de provincie Overijssel naar de generale instellingen van de Republiek. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Swaerdens, W.J.A. (2015). Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Van controverse tot lieu de mémoire (Masterscriptie). Actuele Geschiedenis, Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Tel, T. (1986). Armoede en armenzorg in Dalfsen in de periode 1750-1813. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Tippe, K. (2000). Het dorp gedeeld. Staphorst rond de Afscheiding. (Doctoraalscriptie). Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Tornij, G.J. (1970). De gemeente Hellendoorn: Een nederzettingsgeografische studie. (Scriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Tuinstra, Tj. ‘De Regtbank van simpele policie’ 1811-1838: Een onderzoek in de archieven van de vrederechters van Almelo, Ootmarsum, Oldenzaal en Deventer in het Rijksarchief in Overijssel. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Tuit, J. (1987). Het St. Katharinagasthuis binnen Steenwijk. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Tuit, J. (1987). De plooierijen te Steenwijk. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Ulzen, H. van (1955). Het regionalistisch streven in Twente. (Scriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Vagevuur, I. (1987). Nationale militie in de gemeente Hellendoorn 1863-1887. (Scriptie).
– Venema, J. (2008). De ontwikkeling van het jeugd- en jongerenwerk in Zwolle tussen 1950-1975 = The development of youth work in Zwolle 1950-1975. (Masterscriptie). Algemene cultuurwetenschappen, Open Universiteit Nederland.
– Verlaan, T. (1972). Het Dominikaner klooster te Zwolle. (Scriptie). Architektuurgeschiedenis.
– Vierstraete-Erdtsieck, G. (1983) Het Joodse onderwijs in Zwolle, 1941-1943 (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Vierstraete-Erdtsieck, G. (1985) De Jodenvervolging in Zwolle: Geschiedenis van de Joden te Zwolle tussen 1933 en 1946. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Visser-van Straten, A.N. (1985). De vroedvrouw: Een onderzoek naar de maatschappelijke positie van de vroedvrouw in de negentiende eeuw in Almelo. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Visser-van Straten, A.N. (1987). Jansen & Tilanus: Schets van een bedrijf. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Visscher, W. (1986). De NSB in Kampen: Een electorale analyse. (Doctoraalscriptie). Nieuwste geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Vogelzang, R. (1981). Landschapsbeeld in historisch perspektief: Een onderzoek naar factoren die het landschap hebben bepaald in een deel van de gemeente Dalfsen. (Scriptie). Landbouwhogeschool, Wageningen.
– Vondelen, J.M. van & Vermeulen, A. (1985). “De Almissers Ordeninge der stadt Deventer”: Een onderzoek naar de achtergrond, inhoud en werking van de regeling op de armenzorg in Deventer, 1578-1587 (bijvak-scriptie).
– Voorhorst, M. (1989). De deugd der weldadigheid. De Maatschappij tot Nut van het Algemeen in Zwolle van 1815 tot 1830. (NLO-scriptie). Geschiedenis, Chr. Lerarenopleiding, Zwolle.
– Vroom, E. (1974). De gemeente Weerselo benaderd vanuit prehistorisch en historisch-geografisch perspectief. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Wessels, L.C. (2015). Jagen naar macht: Conflicten over jachtrechten als venster op verschuivende machtsverhoudingen in Twente, ca. 1740-1840. (Researchmaster-scriptie). Geschiedenis (Research), Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam.
– Westerink- van Bochove, I.W. (1989). Het weesje dat om hulpe schreit: Het weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle van 1854-1912. (Scriptie).
– Westerveld, H.F. (1989). De industriële ontwikkeling van Zwolle in de periode 1870-1914. Scriptie). Christelijke Leraren Opleiding, Zwolle.
– Westervoorde, W.J.M. (1979). De binnenstad van Enschede: Een milieugeografische scriptie. (Doctoraalscriptie). Sociale Geografie, Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Wiegerinck, A. (1994). Nieuwstraat 55 Zwolle: Geschiedenis van een huis en zijn bewoners. (Scriptie).
– Wiggers, A. (1983). Een van God bevolen zaak: Een onderzoek naar het lager en middelbaar onderwijs te Deventer en het ten aanzien van haar gevoerde beleid door de Nederduits Gereformeerde kerk in de periode 1591-1650. (Doctoraalscriptie). Nieuwe Geschiedenis vóór 1870, Faculteit der ?, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Wieling, Sj. (1983). Dienen en verdienen: Geschiedenis van Nederlandse verbruikscoöperaties. (Doctoraalscriptie). Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Wijngaarden, M. van (2010). Hanzeatische loyaliteit onder Habsburgs bestuur?: De Hanzeatische IJsselsteden Deventer, Zwolle en Kampen in het Habsburgse Rijk in de eerste helft van de zestiende eeuw. (Masterscriptie). CMRS, Faculteit Letteren, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Wouters, F. (1987). Jan Striening (1827-1903)22 [22. Jan Striening was kunstschilder, tekenaar en Directeur Teekenacademieschool te Deventer.] (Doctoraalscriptie).
– Wurff, A. van der (1983). Lager onderwijs in Zwolle in de tweede helft van de negentiende eeuw. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Winter, G. (1976). Stad Vollenhove in de jaren 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Ypes, C. (1940). De textielnijverheid te Kampen in de zeventiende eeuw. (Scriptie). Economische Geschiedenis.
– Zandstra, J. (1983). De ontwikkeling van het patriottisme in Deventer 1780-1795. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Zuijlen, L.F. van 23 [23. Leendert Frank van Zuijlen, (Chimahi, 27 december 1940 – Hengelo, 2 september 2019), docent geschiedenis Edith Stein Hengelo; docent geschiedenis Saxion APO Enschede.] (1981). De gemeentelijke armenzorg in Oldenzaal in relatie tot de sociale en economische ontwikkelingen in deze stad (1870-1895). (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Zuijlen, L.F. van (1982). De notulen van de kerkeraadsvergadering der joodse gemeente als spiegel van het joodse leven te Enschede, (1930-1942). (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
 
– Hul, R.M. van ’t (2019). Biografie scripties m.b.t. de geschiedenis van Overijssel.

Comments are closed.