Scripties

Lijst met scripties die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.
!!Let op in bewerking.!!

 
Aanvullingen graag naar rmhul[@]solcon.nl
 
– Abbes, J.K. (1977). De Almelose Patriottenbeweging in samenhang met de geschiedenis van Overijssel gedurende de jaren 1784-1786. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Abbes, J.K. (1978). Het jachtrecht in Twente. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Abbink, J. (1968). De gemeente Den Ham: Een nederzettingsgeografische scriptie. (Scriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Abels, P.H.A.M. (1979). De eerste gereformeerde predikanten in de classis Oldenzaal (1597-1626).1 [1. o.l.v. prof. dr. M.G. Spiertz] (Kandidaatsscriptie) Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme, Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Abels, P.H.A.M. (1981). “De Broederen van Twenthe”. Een prosopografische studie van de gereformeerde predikanten in Twente 1597-1678.2 [2. o.l.v. prof. dr. M.G. Spiertz] (Doctoraalscriptie). Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme, Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Andre, A. (1983). Het Heilige Geest Gasthuis te Deventer tot het jaar 1600. Ontwikkelingen en samenstelling van het vermogen in het licht van de sociaaleconomische geschiedenis van Deventer. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Arkel, H. van (1976?). De Zwolse magistraat van 1672-1676: Een onderzoek naar de veranderingen in de magistraat van Zwolle onder invloed van de Munsterse overheersing en de regeringsreglementen van Willem III (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle ??.
– Bartels, M.H. (1992). HASSELT, van Ae tot Zwartewater: Een uitwerking van het archeologisch onderzoek in de stadskern van Hasselt, provincie Overijssel. (doctoraalscriptie). Middeleeuwse archeologie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Beer, H. de (1987). Deventer en de reformatie van de geestelijke en kerkelijke goederen 1591-1650. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Beer, H. de (1988). Van kapel tot werkplaats: Het Meester Geertshuis en het Buiskenshuis na de reformatie van de geestelijke en kerkelijke goederen in Deventer 1591-1650. Deventer. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Berkhoff, M.W. (1998). “Die saecke der stadt Hasselt”: Een bestuurlijk knelpunt ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 1500-1594. (Doctoraalscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Berkhout, J.F. (1985). Rekkelijken en preciezen 1597-1618-1623: Overijssels moeizame weg naar de Grote Synode. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Bezemer, L. (1986). Breuk of Wederkeer. Afscheiding in Hasselt (1835-1869) (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Bezemer, L. (1986). Ontzuiling in Hasselt. Een onderzoek naar ontzuilingsprocessen bij de christelijke partijen in Hasselt in de periode 1960-1980. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Bierman, T.J.A. (1964). Ontstaan, ontwikkeling en toekomst van de waterstreekdorpen Giethoorn, Dwarsgracht en Belt-Schutsloot. (Scriptie).
– Bisschop, R. (1981). Ter Hunnepe: Een onderzoek naar landbouwresultaten in Oost-Nederland in de 18e eeuw. (Scriptie M.O.). Geschiedenis,.
– Bloemendal, B. (2011). “Nederlanders” of “Duitsers”? Uit Duitsland afkomstige studenten theologie aan de Boven Nieuwstraat/Oudestraat te Kampen tussen 1854 en 1994. (Masterscriptie) Nieuwste Kerkgeschiedenis, Protestantse Theologische Universiteit, Kampen.
– Breman, E, & Brink, E. van den (1994). Stichting de Zwolsche Gemeenschap (1945-1967): Civilisering door gemeenschapszin (Scriptie). Geschiedenis, Chr. Hogeschool Windesheim, Zwolle.
– Brefeld, G.L.B. (1996). De stedelijke elite van Enschede 1875-1900. (Doctoraalscriptie). Economisch-Sociale Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Broens, J. (1987). De Locaalspoorweg Neede-Hellendoorn: Opkomst en ondergang van een spoorlijn. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Bos, A.J.A. (1978). zwolse Magistraat 1747-1795. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Bos, M. & Jagt, G. (1983). Al is de Krim ook nog zo min: Geschiedenis van een Enschedese volksbuurt, 1861-1934. (Doctoraalscriptie). Economiese en Sociale Geschiedenis, Nijmegen.
– Broek, J.A.M. van den (2003). Het fabrieksonderwijs: Een punt van voortdurende zorg: Over de betekenis van de bedrijfsopleiding aan de Wilhelminaschool in Hengelo in de periode 1918-1943. (Doctoraalscriptie?). Faculteit Algemene Cultuurwetenschappen, Open Universiteit Nederland.
– Brussaard- de Vries, N. (1987). Ik zegge et oe: Een beschrijving van het sterke werkwoord in het dialect van Staphorst. (Scriptie M.O.-B). Historische Taalkunde Nederlands, COCMA, Utrecht.
– Coster, B. (1983). De reformatie in het Land van Vollenhove, 1579-1609 (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Cate, A.H. (1979). Het Weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle, 1834-1854. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Cate, A.H. (1981). Staphorst in beroering, 1786/1787 en 1796. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Dam, J. (1996). De Sint Michaelkerk te Zwolle. (Scriptie M.O.). Theologie, Windesheim, Zwolle.
– Dam, M. van (1984). Kampen in de Patriottentijd. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Does, H. de (1988). De spoorwegstaking van 1903 in Nedeland en Zwolle. (Scriptie).
– Donker, H. (1989) Vrijheid, gelijkheid en broederschap in Steenwijk; Steenwijk en haar jurisdictie 1795-1798. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Drentje, J.H. (1987). Minnaars der deugdbevordering : De maatschappij tot nut van ’t algemeen in zwolle van 1789 tot 1814 (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Drunen, M. van (2014). Schuldig of onschuldig?: Alles over het doodvonnis van Gerrit Jan Pieperiet. Maastricht University.
– Elferink, J. (1995). Lambert van Tweenhuysen, 1565-1627: Een markant buitenbeentje in de Amsterdamse koopmanswereld. (Scriptie). Economische & Sociale Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Engbers, K.A.M. (2004). ‘… myt wille ende consente des Eerbaeren Raedes …’. De bestuurlijke verhouding tussen magistraat en geestelijke instellingen te Deventer, 1340-1566. (Masterscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Essen, J.H. van (2012). Permanent pragmatisme: De machtscontinuïteit van Zwolse patriciaatsfamilies in het stadsbestuur en hun verwevenheid met kerkelijke en geestelijke instellingen (1399-1500). (Masterscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Frijhoff, W.Th.M. (1970). Le pèlerinage dans la vie religieuse des Pays-Bas, forme de continuité religieuse: l’exemple du Lieu-Saint de Hasselt (O.).3 [3. Ongepubliceerde scriptie o.l.v. Alphonse Dupront; ex. aanwezig HCO Zwolle; parochiearchief Hasselt en Meertens Instituut.] (mémoire de maîtrise). Faculté des Lettres, Université de Paris, Paris.
– Gallee, B. (2014). Schelmen, dievegges en moordenaars in Overijssel: Criminaliteit, strafrechtspleging, rechtspraak en bestraffing in Kampen en Zwolle, 1650-1800 (Bachelorscriptie). Sociale Geschiedenis, Universiteit Leiden, Leiden.
– Gemmert, A. van (1987). Zwolle verlegt zijn grenzen. (Scriptie).
– Genabeek, R. van (1994). De Agnieten op de Vloeddijk: Archeologisch onderzoek van een middeleeuws stadsklooster in Kampen. Doctoraalscriptie Instituut voor pre- en protohistorie Universiteit van Amsterdam.
– Gerritsen, F.L. () De betrekkingen tussen stadhouder Willem V en de drost van Twente. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Graaf, T. de (1989). Veldnamen in Blankenham. (Kandidaatsscriptie).
– Graaf, T. de (1991). Blankenham, een Overijsselse plattelandssamenleving in de achttiende eeuw. (Doctoraalscriptie).
– Grisnigt, M.A. (1985). De officiersopleiding te Kampen vanaf 1852. (Eindscriptie). Koninklijke Militaire Academie, Breda.
– Grooten, J. (1982). Tertiarissenconventen te Kampen. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Haar, H.S.M. ter (1966). De privilegebrieven van Vriezenveen. (Scriptie). Oud vaderlands recht.
– Habermehl, N.D.B. (1978). Inrichtingen van armenzorg te Zwolle in het bijzonder het Heilige Geest-gasthuis in de late Middeleeuwen (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hagedoorn, K. (1991). Het Zwolse oproer 31 augustus en 1 september 1885. (Scriptie).
– Hageman, H.J.K. (1966). Hildo Krop. Steenwijk (Scriptie).
– Hartman, B.J. (1999). De Stadsarmeninrichting in Zwolle 1820-1832: Een werkverschaffingsproject ter bestrijding van de armoede. (Scriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Haze, D. (1987). De Sint Cuneramemorie te Kampen, 1456-1585. (Scriptieopdracht). Middeleeuwse Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Haze, D. (1988). Het Augistinessenklooster te Brunnepe. (Scriptieopdracht). Middeleeuwse Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Haze, D. (1991). De nijverheid, gilden en kleinhandel in het middeleeuwse Kampen. (doctoraalscriptie). Mediaevistiek, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Hebben, G.J. (1978). Het verzet tegen het bisdom Deventer 1559-1577. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hebben, G.J. (1980). Jan Willem Racer en de patriottenbeweging in Oldenzaal 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hellen, J.W.D. ter (1984). De volksgezondheid in Almelo 1818-1879: De aanzet tot een beleid. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hendriks, J. & Neuteboom, M. (1979). Onderzoek naar de financiële ondersteuningen van gezinnen, personen of instellingen gegeven door de diaconie der Nederlandse Hervormde Gemeente te Olst in de jaren 1939 tot? (Scriptie). Utrecht.
– Hoffman, H.G. (1977). Hardenberg in de Patriottentijd 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hofstee, C. (1976). De fraterhuizen te Zwolle. (Scriptie).
– Horst, G.J. (1992). De geest van de vooruitgang. Liberalen in Zwolle 1848-1853. (Doctoraalscriptie). Nieuwe Geschiedenis, Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Hul, J.J. van ’t (1981). De reactie van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant op de Spaanse Burgeroorlog 1936-1993. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Hulst, J. (1996). ‘Wij hebben somtijds droevig geleden’: Archiefonderzoek naar de sociaal~economische situatie van Staphorst in 1813-1830 (Afstudeeropdracht PABO-4). Christelijke Hogeschool de Driestar, Gouda.
– Ittersum, S. van (). De Armenzorg in Zwolle in het midden van de achttiende eeuw: Oorzaken en gevolgen van de verzuiling in 1739 (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Jong- Bosch, J. de () De bouwkundige geschiedenis van Zwolle. (Scriptie).
– Kampinga, H. (2000). Paardentram als hype: Over de paardentram in Zwolle in verhouding tot de landelijke ontwikkelingen. (3e jaars scriptie). NHL Hogeschool, Leeuwarden.
– Klei, E.H. (2004). Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784)??. (Doctoraalscriptie). Nieuwe geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
– Klein, J. (). De gevolgen van het herstel van de bisschoppelijke hierarchie, in 1853, voor Kampen en IJsselmuiden. (Afstudeeropdracht) Christelijke Lerarenopleiding, Zwolle.
– Knoef, R. (1975). Borne: Een sociaal-geografische scriptie. (Scriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Kuiper, J. & Roosendaal, J. (1993). De ruimtelijke ontwikkeling van Twente: De geografische realiteit van de regio. Doctoraalscriptie). Sociale geografie, Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Kuipers, B. (1991). Assendorp 1860-1920: Achtergronden & architectuur. (Scriptie). Hogeschool Windesheim, Zwolle.
– Knibbe, M.T. (1986). (Proto)industrialisering in Twente 1700-1914. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Konings, J. (1980). De ontwikkeling van de bevolking van Haaksbergen in de 19e eeuw: Een historisch-demografisch en sociaal-economisch onderzoek. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle ??.
– Koppel, A. ten (1986). Werkloosheid en werkverschaffing 1928-1939 te Deventer: De (gemeente)politiek nader bekeken. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Krouwel, E.J. (1981). De aanzet tot de industrialisatie van Hengelo. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Kunze, A.J.J. (1992). De Twentsche Bankvereeniging: Haar oprichting in 1861 en ontwikkeling tot 1873. (Doctoraalscriptie). Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Lettinga, P.J. (1980). Cholera in Zwolle in de negentiende eeuw. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Lettinga, P.J. (1981). De Zwolse Patriottenbeweging. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Lijster, M. (2012). De tuin der lusten. Reformatie en huwelijkswetgeving en de gevolgen voor mannen en vrouwen in Kampen (ca. 1450-1620). (Masterscriptie). Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Logtmeijer, W. (1978). Genemuiden ± 1860 – 1914. Een analyse van een Agrarische Gemeenschap. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Logtmeijer, W. (1978). Steenwijk en de revolutie van de 18e eeuw. 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Logtmeijer, W. (1984). Steenwijk na de revolutie van de 18e eeuw. 1787-1795. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Lohuis, E. (1986). “… en men schroomde zelfs niet de gehuwde vrouw weer in de fabriek te halen.”: Vrouwen in de Twentsche textiel 1945-1965. (Doctoraalscriptie). Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Lokhorst, M. (1991). Spaar ons voor nog meer liefdadigheid, geef werk!: Werklozenzorg en werkverschaffing in de gemeente Zwolle, 1920-1949. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis,.
– Louwerse, L. (1972). De plaatsingskansen voor oudere werkloze werknemers in de metaalindustrie – uit Hengelo en omgeving – die als werkzoekenden waren ingeschreven op het gewestelijk arbeidsbureau. (Scriptie). Opleiding Hogere Sociale Arbeid.
– Löwik, F.G.H. (1981). Contra-reformatie in Twente (1605-1632). (Scriptie M.O.?).
– Löwik, F.G.H. (1985). St. Bonifaas (over de stijl en de stichting van de Neo-Gotische kerk. (Scriptie M.O.?).
– Löwik, F.G.H. (1987). Stried veur de Moodersproake. (Scriptie M.O. B.).
– Löwik, F.G.H. (1988). Neogotiek in Nederland. (Doctoraalscriptie).
– Luten Spier, J. (1991). De Zwolsche leeszaal: Tussen ideaal en werkeljkheid. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden.
– Mathlener, J.H. (1984). De firma Blijdenstein & co. te Enschede, 1801-1858: Belichting gegevens over de ondernemers en het bedrijfsresultaat. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Meer, W. ter (1990). Een kwalijk bestuurde weldadigheid. (Scriptie). Windesheim, Zwolle.
– Mierlo, Th. M. van (1986). De verdedigingswerken van Kampen: (vóór de 15e eeuwse stadsuitleg) Een reconstructie. Deel 1 doctoraalscriptie.
– Mierlo, Th. M. van (1986). De verdedigingswerken van Kampen: (vóór de 15e eeuwse stadsuitleg) Noten – Afbeeldingen – bijlagen. Deel 2 doctoraalscriptie.
– Meiden, A. van der (1960). De Twentse streektaal als communicatiemiddel voor de verkondiging van het evangelie. (Kandidaatsscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Middelbrink, H. (1985).
Huiswevers in Twente 1800-1850: Een onderzoek naar de relatie tussen landbouw en huisnijverheid aan de hand van de theorie vande articulatie van productiewijzen. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Moolenburgh, A. (2000). Karveelschippers van Zwolle: De ontwikkeling van de beurt- en vrachtvaarders van Zwolle in de 17e eeuw en hun positie binnen het Sint Nicolaasgilde (Scriptie).
– Mooijweer, J. (1987). Stad Vollenhove 1700-1749. afstudeerscriptie.
– Mulder, T.P.A. (2006). Een studie naar de uitingsvormen en de oorzaken van de maatschappelijke onrust te Kampen in de jaren 1785 tot 1810. (Eindscriptie eerstegraads geschiedenis).
– Mulder-Scholte, M. (1985). Bestrijding van de bedelarij door middel van werkverschaffing? Een studie van de Vereniging ter Bestrijding der Bedelarij door middel van Werkverschaffing, zoals die in de jaren 1893-1952 te Steenwijk bestond. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle ?.
– Nalis, H.J. (1977). De rechterlijke organisatie van de stad Deventer voor en na de reductie van juni 1591. (Doctoraalscriptie) Oud-vaderlands recht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Odding, J. (1984). De leer van Calvijn drong door in het land van Vollenhove: De Reformatie in Steenwijk en Blokzijl 1566-1660 (Doctoraalscriptie). Theologie, Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Oom- van der Boom, T. (1999). Het leerzaam gezelschap van braave vrinden: Het belang van stedelijke elite voor het genootschapsleven van Zwolle in de eerste helft van de negentiende eeuw. (Scriptie). Cultuurwetenschappen, Open Universiteit.
– Oost, R.T. (1982). De Afscheiding in Zwolle (1835-1842): Het ontstaan van twee gemeenten. (Scriptie M.O.). Geschiedenis,.
– Oskam, J.C. (1975). De ontwikkeling van de drostendiensten in Twente en het optreden van Baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol.. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Oskam, J.C. (1975). Feodale reactie in Twente? Een verkenning van de horigheid in Twente in de 17e en 18e eeuw. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Perry-Schoot Uiterkamp, A. (1977). Armoede en Armenzorg te Zwolle in de tweede helft van de 19e eeuw. (Doctoraalscriptie).
– Petram, L.O. (2006). Stadsreformatie aan het front (1578-1587): Tien jaren uit de geschiedenis van Deventer. (Doctoraalscriptie). Nieuwe geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Pierik, M. (1996). Verspreiding van volksgeluk. De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Zwolle in de jaren 1830 tot 1848. (HBO-scriptie) Geschiedenis, Zwolle.
– Pol, F. van der (1978). Reformatorisch Licht over Kampen. De ontstaansgeschiedenis van de gereformeerde kerk te Kampen (1555-1588). (Doctoraalscriptie). Kerkgeschiedenis, Theologische Hogeschool Kampen (Broederweg), Kampen.
– Prins, R.E.J. (1991). Hinderwet en leefklimaat in Kampen, 1875-1940. (Doctoraalscriptie). Sociale en Economische Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Reeskamp, A.S. (2013). De Weerribben aan het einde van de vroege Middeleeuwen (800-1000 AD): het natuurlijke landschap en zijn weerslag op de ontginning. (Masterscriptie). Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Riet, M. van de (1983). De gevolgen van de vervening voor Avereest tot 1837: Een vervening die mogelijk werd door het graven van het kanaal de Dedemsvaart. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Riet, M. van de (1983). Werkclassificatie: Een beloning of ook meer. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Rietman, H. (1984). De gemeenschappelijke weiden te Genemuiden 1868-1965. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Rietman, H. (1985). Kindersterfte in Genemuiden 1870-1920: Sociale ongelijkheid voor de dood?. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Roelofsen, W. (). Armenzorg in Hasselt: Problemen rond de stichting van het armhuis, 1770-1780. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Ruiter, J.J. de. (1964). Een historisch-geografische doorsnee van Noordwest Overijssel rond het jaar 1400. (Kandidaatsscriptie?). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Scheer, K. van der (1984). Kerk, predikant en gemeente te Kamperveen 1716-1762. (Scriptie). Utrecht.
– Schmidt, F.W. (1979). De bevolking van Hasselt van begin zestiende eeuw tot en met begin negentiende eeuw (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Schmidt, F.W. (1989). Hasselt tussen de korte verklaringe van 1655 en de deductie van 1786(Doctoraalscriptie). Geschiedenis?, Faculteit?, Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Schneiders, M. (1996). Gemelioreert, verbetert ende vertimmert: Bouwactiviteiten van het Overijssels adellijke geslacht Van Haersolte. (Doctoraalscriptie) Kunstgeschiedenis, specialisatie Bouwkunst, Universiteit Utrecht.
– Schoonenboom, K.A. (1992). Zwolle’s welvaart gerapporteerd: Wat bracht het rapport Van Vuuren (1939) en wat brengt het rapport De Koning (1991). (Scriptie) Aardrijkskunde, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
– Schra-Buit, H. (2007). “Het was mijn heilige overtuiging”: Een biografische schets van NSB-burgemeester Gerrit Vooys (1912-1988) (Scriptie).
– Schrijver, H. & Winkoop, A. van (1988). De Harmonie: Voor onze taal en poëzie lei Hooft eens d’eersten steen. (Scriptie). Chr. Leraren Opleiding, Zwolle.
– Smit, L.G.J. (1983) De Nederduits Gereformeerde Diakonie binnen Deventer 1591-1650: Een poging tot reconstructie van haar plaats in de armenzorgorganisatie aldaar. (Doctoraalscriptie). Nieuwe Geschiedenis, Katholieke Universiteit, Nijmegen.
– Span, Robin Claire (2015) Wijngiften te Deventer. Een onderzoek naar wijngiften zoals teruggevonden op de Deventer stadsrekeningen in de periode 1395-1440. (Bachelorthese). Geschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, Leiden.
– Spee, P.H.L. (1975). De politieke samenwerking van de kleine Overijsselse steden in de patriottentijd. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Spee, P.H.L. (1979). Ootmarsum en de Patriottenbeweging. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Spijker, G.B. (1989). De vestiging van het Agentschap van de Nederlandsche Handel-Maatschappij van 1836 tot 1883 te Nijverdal: De opkomst van de textielnijverheid in het Reggedal. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Hogeschool, Leeuwarden.
– Spreen, H. (1988). Kerkelijke en burgerlijke bewegingen in Steenwijk 1745-1750.4 [4. Deze scriptie was de basis voor de promotie in 1989 tot doctorandus aan de Rijsuniversiteit Groningen.] (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Sprenger, P. (1979). De SDAP in Zwolle 1894-1914: Een onderzoek naar het socialisme in de provincie. (Scriptie). Nieuwste geschiedenis,.
– Sinterniklaas, R. (1999). Marsch naar de sterren: Officiersopleidingen uit de gelederen, 1852-1928. (Doctoraalscriptie). Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.
– Straatsma, A. (1976?). Census en conjunctuur in Zwolle tussen 1852 en 1887. (Scriptie M.O.). Geschiedenis,.
– Steenbergen, N.G.O.D. (1981). De ontwikkeling van Steenwijk: Vorm en functie. (Kandidaatsscriptie). Sociale Geografie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Streng, J.C. (1983). De Deventer magistraat, de armenzorg en enkele andere aspekten van sociale zorg. 1566-1587. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Streng, J.C. (1985). De afgevaardigden van de provincie Overijssel naar de generale instellingen van de Republiek. (Scriptie M.O. B.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Swaerdens, W.J.A. (2015). Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Van controverse tot lieu de mémoire (Masterscriptie). Actuele Geschiedenis, Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Tel, T. (1986). Armoede en armenzorg in Dalfsen in de periode 1750-1813. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Tippe, K. (2000). Het dorp gedeeld. Staphorst rond de Afscheiding. (Doctoraalscriptie). Universiteit Utrecht, Utrecht.
– Tornij, G.J. (1970). De gemeente Hellendoorn: Een nederzettingsgeografische studie. (Scriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Tuit, J. (1987). Het St. Katharinagasthuis binnen Steenwijk. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Tuit, J. (1987). De plooierijen te Steenwijk. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Ulzen, H. van (1955). Het regionalistisch streven in Twente. (Scriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Vagevuur, I. (1987). Nationale militie in de gemeente Hellendoorn 1863-1887. (Scriptie).
– Venema, J. (2008). De ontwikkeling van het jeugd- en jongerenwerk in Zwolle tussen 1950-1975 = The development of youth work in Zwolle 1950-1975. (Masterscriptie). Algemene cultuurwetenschappen, Open Universiteit Nederland.
– Verlaan, T. (1972). Het Dominikaner klooster te Zwolle. (Scriptie). Architektuurgeschiedenis.
– Vierstraete-Erdtsieck, G. (1983) Het Joodse onderwijs in Zwolle, 1941-1943 (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Vierstraete-Erdtsieck, G. (1985) De Jodenvervolging in Zwolle: Geschiedenis van de Joden te Zwolle tussen 1933 en 1946. (Scriptie M.O. II.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Visser-van Straten, A.N. (1985). De vroedvrouw: Een onderzoek naar de maatschappelijke positie van de vroedvrouw in de negentiende eeuw in Almelo. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Visser-van Straten, A.N. (1987). Jansen & Tilanus: Schets van een bedrijf. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Vogelzang, R. (1981). Landschapsbeeld in historisch perspektief: Een onderzoek naar factoren die het landschap hebben bepaald in een deel van de gemeente Dalfsen. (Scriptie). Landbouwhogeschool, Wageningen.
– Vondelen, J.M. van & Vermeulen, A. (1985). “De Almissers Ordeninge der stadt Deventer”: Een onderzoek naar de achtergrond, inhoud en werking van de regeling op de armenzorg in Deventer, 1578-1587 (bijvak-scriptie).
– Voorhorst, M. (1989). De deugd der weldadigheid. De Maatschappij tot Nut van het Algemeen in Zwolle van 1815 tot 1830. (NLO-scriptie). Geschiedenis, Chr. Lerarenopleiding, Zwolle.
– Vroom, E. (1974). De gemeente Weerselo benaderd vanuit prehistorisch en historisch-geografisch perspectief. (Doctoraalscriptie). Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Westerink- van Bochove, I.W. (1989). Het weesje dat om hulpe schreit: Het weeshuis der Hervormde Gemeente te Zwolle van 1854-1912. (Scriptie).
– Westerveld, H.F. (1989). De industriële ontwikkeling van Zwolle in de periode 1870-1914. Scriptie). Christelijke Leraren Opleiding, Zwolle.
– Westervoorde, W.J.M. (1979). De binnenstad van Enschede: Een milieugeografische scriptie. (Doctoraalscriptie). Sociale Geografie, Vrije Universiteit, Amsterdam.
– Wiegerinck, A. (1994). Nieuwstraat 55 Zwolle: Geschiedenis van een huis en zijn bewoners. (Scriptie).
– Wiggers, A. (1983). Een van God bevolen zaak: Een onderzoek naar het lager en middelbaar onderwijs te Deventer en het ten aanzien van haar gevoerde beleid door de Nederduits Gereformeerde kerk in de periode 1591-1650. (Doctoraalscriptie). Nieuwe Geschiedenis vóór 1870, Faculteit der ?, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen.
– Wijngaarden, M. van (2010). Hanzeatische loyaliteit onder Habsburgs bestuur?: De Hanzeatische IJsselsteden Deventer, Zwolle en Kampen in het Habsburgse Rijk in de eerste helft van de zestiende eeuw. (Masterscriptie). CMRS, Faculteit Letteren, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
– Wurff, A. van der (1983). Lager onderwijs in Zwolle in de tweede helft van de negentiende eeuw. (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht.
– Winter, G. (1976). Stad Vollenhove in de jaren 1780-1787. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Ypes, C. (1940). De textielnijverheid te Kampen in de zeventiende eeuw. (Scriptie). Economische Geschiedenis.
– Zandstra, J. (1983). De ontwikkeling van het patriottisme in Deventer 1780-1795. (Scriptie M.O.). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, Zwolle.
 
– Hul, R.M. van ’t (2019). Biografie scripties m.b.t. de geschiedenis van Overijssel.

Comments are closed.