Tag Archives: Zwolle

Eene bijdrage tot den voormaligen loop van den IJssel

EENE BIJDRAGE TOT DEN VOORMALIGEN LOOP VAN DEN IJSSEL.      Eenigen tijd geleden hield ik een voordracht in ooze zustervereeniging Gelre over den ouden waterstaatstoestand van Hattem. De oorkonden, die ten grondslag aan deze sedert verschenen verhandeling ) lagen, veroorloven vooral … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Het sacramentshuisje in de St. Michielskerk te Zwolle en zijn vervaardiger

HET SACRAMENTSHUISJE IN DE ST. MICHIELSKERKTE ZWOLLE EN ZIJN VERVAARDIGER. _____      In het middenschip van de St. Michielskerk te Zwolle vindt men aan den zuidelijken, tweeden pilaar in het choor sporen van een met geweld verwijderden uitbouw. Deze overblijfselen van … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

Johan van den Mynnesten en zijn tijdgenoten te Zwolle

JOHAN VAN DEN MYNNESTEN EN ZIJN TIJDGENOTEN TE ZWOLLE D.J. de Vries In de tweede helft van de 15de eeuw leefde te Zwolle een graveur die zijn doorgaans religieuze oeuvre signeerde door middel van de kapitalen I A, I M, … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Het Zwolsche stadhuis

HET ZWOLSCHE STADHUIS. _______       Onder de drie groote steden van Overijssel heeft zeker Zwolle het minst de herinnering aan een grootsch historisch verleden in hare gebouwen en monumenten bewaard. Verkeeren de kerken, het Wachthuis en de Sassen poort benevens eenige … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Over de portretten van Thomas a Kempis

|pag. 12| SCHILDERIJ AANWEZEG IN DE R.K. PASTORIE NIEUWSTRAAT ZWOLLE |pag. 13| Over de portretten van Thomas a Kempis.       Het ligt niet in onze bedoeling eene diepgaande iconographische studie te leveren over de portretten van Thomas a Kempis. Wij zouden … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

De verzorging der Zwolsche Weeskinderen vóór 1795

|pag. 5| No. 36, | Tweede Blad. | Maandag 12 februari. | 1900 De verzorging der Zwolsche Weeskinderen vóór 1795. _______       Belangstelling in een stichting van wier bestuur ik gedurende een vijftal jaren veel welwillendheid mocht ondervinden en het feit … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , , ,

Zwolle 1848. Een onderzoek naar de achtergronden van de gebeurtenissen te Zwolle in het revolutiejaar 1848.

Zwolle 1848 Een onderzoek naar de achtergronden van de gebeurtenissen te Zwolle in het revolutiejaar 1848 Gert van der Horst 1. Inleiding In de geschiedschrijving van de negentiende eeuw wordt een belangrijke plaats toegedicht aan het jaar 1848. Het was … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1808-1884)

|pag. 139| Gert van der Horst B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1808-1884)      Omstreeks 1840 zag een aantal liberale Zwollenaren in dat het noodzakelijk was om wat te doen aan het gebrek aan politieke en economische belangstelling van de Nederlandse burger. … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Koninklijk bezoek: Willem III in Zwolle

|pag. 76| Gert van der Horst Koninklijk bezoek: Willem III in Zwolle Koning Willem III staat in de geschiedschrijving te boek als een uitzonderlijke persoonlijkheid. In de jaren veertig van de negentiende eeuw maakte men zich dan ook zorgen over … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Hoofdstuk IV

|pag. 57| Hoofdstuk IV. CONCLUSIE.      Het Weeshuis der Hervormde Gemeente reflecteerde in alle facetten de sociale— en economische omstandigheden gedurende de eerste helft van de 19e eeuw. Dit blijkt allereerst uit de opvoeding en de maatschappelijke vorming van de wezen, … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,