Tag Archives: Zwolle

Het Zwolsche stadhuis

HET ZWOLSCHE STADHUIS. _______       Onder de drie groote steden van Overijssel heeft zeker Zwolle het minst de herinnering aan een grootsch historisch verleden in hare gebouwen en monumenten bewaard. Verkeeren de kerken, het Wachthuis en de Sassen poort benevens eenige … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Over de portretten van Thomas a Kempis

|pag. 12| SCHILDERIJ AANWEZEG IN DE R.K. PASTORIE NIEUWSTRAAT ZWOLLE |pag. 13| Over de portretten van Thomas a Kempis.       Het ligt niet in onze bedoeling eene diepgaande iconographische studie te leveren over de portretten van Thomas a Kempis. Wij zouden … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

De verzorging der Zwolsche Weeskinderen vóór 1795

|pag. 5| No. 36, | Tweede Blad. | Maandag 12 februari. | 1900 De verzorging der Zwolsche Weeskinderen vóór 1795. _______       Belangstelling in een stichting van wier bestuur ik gedurende een vijftal jaren veel welwillendheid mocht ondervinden en het feit … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , , ,

Zwolle 1848. Een onderzoek naar de achtergronden van de gebeurtenissen te Zwolle in het revolutiejaar 1848.

Zwolle 1848 Een onderzoek naar de achtergronden van de gebeurtenissen te Zwolle in het revolutiejaar 1848 Gert van der Horst 1. Inleiding In de geschiedschrijving van de negentiende eeuw wordt een belangrijke plaats toegedicht aan het jaar 1848. Het was … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1808-1884)

|pag. 139| Gert van der Horst B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1808-1884)      Omstreeks 1840 zag een aantal liberale Zwollenaren in dat het noodzakelijk was om wat te doen aan het gebrek aan politieke en economische belangstelling van de Nederlandse burger. … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Koninklijk bezoek: Willem III in Zwolle

|pag. 76| Gert van der Horst Koninklijk bezoek: Willem III in Zwolle Koning Willem III staat in de geschiedschrijving te boek als een uitzonderlijke persoonlijkheid. In de jaren veertig van de negentiende eeuw maakte men zich dan ook zorgen over … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Hoofdstuk IV

|pag. 57| Hoofdstuk IV. CONCLUSIE.      Het Weeshuis der Hervormde Gemeente reflecteerde in alle facetten de sociale— en economische omstandigheden gedurende de eerste helft van de 19e eeuw. Dit blijkt allereerst uit de opvoeding en de maatschappelijke vorming van de wezen, … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Hoofdstuk II

|pag. 11| Hoofdstuk II OORSPRONG EN ONTWIKKELING VAN HET WEESHUIS DER HERVORMDE GEMEENTE TE ZWOLLE. “Verarmde burger; leg uw hoofd gerust vrij neer, Uw ouderlooze wees vind hier zijn ouders weer”.)      Voor vele ingezetenen van de stad Zwolle waren deze … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

Hoofdstuk I

|pag. 6| Hoofdstuk I SOCIAAL – ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN ZWOLLE IN DE EERSTE HELFT VAN DE 19e EEUW. “Wij hebben ellendige dagen tot erfdeel gehad en zeer moeilijke nachten geteld; ons leven is in smarten geëindigd; doch ons voorbeeld was … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

Inleiding

|pag. 1| Inleiding.      Achter het woordje “wees” schuilt een tragedie, welke, voor iemand die in een compleet gezin is opgegroeid, moeilijk valt te doorgronden. Hoe liefdevol zo’n ouderloos kind ook verder wordt verzorgd, het laat vaak diepe psychische wonden achter. … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,