Tag Archives: Zwolle

De tweede religieuze vrouwenbeweging in twee Nederlandse steden

_______________↓_______________ |pag. 128| De tweede religieuze vrouwenbeweging in twee Nederlandse steden Madelon van Luijk, Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380-1580, handelseditie Zutphen 2004, ISBN 90.5730.293.4 Het is al weer ruim drie jaar geleden dat … Lees verder

Posted in Recentie Tagged ,

Waar stond het Maatklooster

WAAR STOND HET MAATKLOOSTER? _______      In van Hattums Beschrijving van Zwolle lezen we aan ’t begin van Hoofdstuk XYI: „Het zesde of laatste Maagden Clooster was aan de H. Maagd Agnes toegeheiligd en wierd gewoonlijk genoemd het Clooster op de … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

CHARITAS

Charitas Jaarboekje voor BB∴ VV∴ MM∴ uitgegeven door de Drie ZusterLL∴ in Overijssel Nieuwe Serie Zwolle B∴ J.M. Gorter (Firma Van Hoogstraten en Gorter). Deze serie begon in 1870 en liep door tot ? De drie loge’s zijn: Kampen – … Lees verder

Posted in Tijdschriften Tagged , , ,

De zaak van Frederik Brecheling te Zwolle 1667

DE ZAAK TE ZWOLLE DOOR S. ELTE      In het begin van 1667 werd kerkelijk Zwolle in beroering gebracht door het schandaal van de Lutherse predikant Frederik Breckeling ), die sedert 1660 hier een chiliastisch-profetische prediking verkondigde, met veel critiek op … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Wanneer is men begonnen rekening en verantwoording van de stadsinkomsten en -uitgaven van Zwolle schriftelijk af te leggen?

WANNEER IS MEN BEGONNEN REKENING EN VERANTWOORDING VAN DE STADS- INKOMSTEN EN -UITGAVEN VAN ZWOLLE SCHRIFTELIJK AF TE LEGGEN ? Door S. ELTE. _______      De belangrijkste bron voor de geschiedenis van Zwolle voor het begin der vijftiende eeuw wordt gevormd … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

De poging om in Zwolle de draperie te vestigen in de tweede helft der vijftiende eeuw

DE POGING OM IN ZWOLLE DE DRAPERIE TE VESTIGEN IN DE TWEEDE HELFT DER VIJFTIENDE EEUW DOOR S. ELTE. _______      Naast de zo bekende geestelijke bloei van Zwolle in de eerste helft der 15e eeuw, waaraan de naam van Thomas … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus

SED FUGIT INTEREA, FUGIT IRREPARABILE TEMPUS maar intussen en onherstelbaar vliedt de tijd Een korte verhandeling over het bouwwezen tot lering en vermaak ter gelegenheid van de jaarwisseling 1956 door Thom. J. de Vries ZWOLLE N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ W.E.J. TJEENK WILLINK … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Transissalania illustrata: Achter de IJssel begint het land

TRANSISSALANIA ILLUSTRATA ACHTER DE IJSSEL BEGINT HET LAND N.V. UITGEVERS-MIJ. W.E.J. TJEENK WILLINK ZWOLLE / MCMLX [ ] Blanco [ ] Kasteel Rechteren. Schilderij door G. Meijer. (Zwolle, Overijssels Museum). [ ] TRANSISSALANIA ILLUSTRATA ACHTER DE IJSSEL BEGINT HET LAND … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Bijlagen

|pag. 50| Bijlage I Lijst van leden van de Zwolse Burgercommissie 25-1-1783 Philip Klinge Anthony Doyer Hend. zoon Engelbert van Zaanen Hermannus Potgieter Cornelis Streekman Dan Martin Muller Salomon van Deventer Valentijn Bouwmeester Gijsbert Dikkers Isebrand Timmerman Abraham Ovink Hendrik … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

5. Eindbeschouwing

|pag. 45| V EINDBESCHOUWING In dit laatste hoofdstuk wil ik de vragen die in de doelsteliing geformuleerd zijn, beantwoorden. De eerste luidde: hoe waren plaats en ontwikkeling van magistraat, meente, gilden, Burgercommissie en Genootschap van Wapenhandel in de patriottenbeweging?      Bij … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,