Tag Archives: Twente

Aartspriester Lambertus Engbers (1772-1855) en het einde van het Twentse schuilkerk-katholicisme.

Aartspriester Lambertus Engbers (1772-1855) en het einde van het Twentse schuilkerk-katholicisme                Paul Abels Twente, met name het noord-oostelijke deel van deze streek, vormt de grootste rooms-katholieke enclave benoorden de grote rivieren. Dat het katholicisme daar door de eeuwen heen wist … Lees verder

Posted in Twente Tagged , ,

Uit het land van katoen en heide

UIT HET LAND VAN KATOEN EN HEIDE OUDHEIDKUNDIGE EN FOLKLORISTISCHE SCHETSEN UIT TWENTE DOOR J.J. VAN DEINSE TWEEDE VERMEERDERDE DRUK UITGAVE: FIRMA M.J. VAN DER LOEFF ENSCHEDE 1925 Bladz. Motto IV Opdracht V Voorwoord VI Voorwoord VIII Paschen in Twente … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

De kerkreformatie in Twenthe

DE KERKREFORMATIE IN TWENTHE. _______      In de „Kleine Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel” van de hand van Mr. J.I. van Doorninck komen twee opstellen ) voor, gewijd aan de „hervorming”. Het eerste is vooral daarom belangrijk, omdat de schrijver … Lees verder

Posted in Twenthe Tagged ,

De EE. Paters Minnebroeders in Twente

|pag. 320| DE EE. PATERS MINNEBROEDERS IN TWENTE.       Haec infrascripta loca per Tubantiam provinciae Transisulaniae sunt, in quibus PP. Franciscani de Observantia jam a multis annis et adhuc modo catholicis incolis et civibus administrarunt et administrant tam pastoralia quam sacerdotalia: … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,