Tag Archives: Theologische School

6 December 1854 te Kampen

6 DECEMBER 1854 TE KAMPEN. I.      Een paar geschiedkundige herinneringen, van een ooggetuige, een oud-student, zullen misschien op dit Gouden Feest niet onwelkom worden gerekend.      De eerste is uit het leven mijns Vaders en van dat der Arnhemsche opleidingschool in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Theologische School te Kampen

MENGELWERK. ________ DE THEOLOGISCHE SCHOOL TE KAMPEN. ________      Onder meer hoogst gewichtige besluiten, door de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk, van 1869, genomen, mag ook geteld worden het besluit, betreffende de plaats der Theologische School. Sedert 1854 was deze, voor … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Prof. L. Lindeboom

[pag. 135] Prof. Dr H. J. JAGER Prof. L. LINDEBOOM Hoogleraar aan de Theologische School te Kampen van 1883-1917      Bij het opstellen van het plan voor dit Gedenkboek werd gemeend, dat een artikel over Prof. Lindeboom niet mocht ontbreken. Naar … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

,,Zo God voor ons is….’’ 1854 – 1892

[pag. 67] Ds H. VELTMAN ,,ZO GOD VOOR ONS IS….’’ 1854-1892      1.De docenten en hun taak      Op 6 December 1854 zijn de predikanten T. F. de Haan, S. van Velzen, A. Brummelkamp en H. de Cock geïnstalleerd als ,,leraren aan … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Wolkkolom en Vuurkolom

[pag. 4] WOLKKOLOM EN VUURKOLOM      Dat was een zware tocht voor het volk Israël, veertig jaar lang, door die grote en vreselijke woestijn.      Bij dag, in de brandende zon, over de dorre, gloeiende bodem; bij nacht, als de snijdende woestijnwind … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Tot de Prediking van het Woord des Geloofs

Tot de prediking van Het Woord des geloofs. OPSTELLEN ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen. Comité van uitgave – Broederweg 15, Kampen, 176p. INHOUD – Wolkkolom en vuurkolom, Ds. D. van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

De Christelijke Gereformeerde Kerk en Theologische School

DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK EN THEOLOGISCHE SCHOOL.      Kort na het opkomen van dit kerkgenootschap verkreeg dit ook te Kampen eene gemeente met een eigen kerk, welke aanvankelijk klein, voor eenige jaren door het tegenwoordige kerkgebouw op den Burgwal gelegen, werd … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,

Veertig jaren

{titelpagina}   VEERTIG JAREN. {?} VEERTIG JAREN. ______ GEDACHTENISREDE, UITGESPROKEN OP DEN DAG VAN HET TWINTIGJARIG BESTAAN VAN DE THEOLOGISCHE SCHOOL DER CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK. DOOR H. DE COCK. ___________ KAMPEN, G. Ph. ZALSMAN. 1874. [?] Snelpersdruk van G. Ph. … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Reglement voor de Theologische School der Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Kerk

Reglement voor de Theologische School der Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Kerk Te Kampen, Bij S. van Velzen, Jr. 1857   Art. 1. Niemand wordt als student ingeschreven, voor dat hij door het Collegie van Docenten als zoodanig zal aangenomen zijn. Art. … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,