Tag Archives: streekgeschiedenis

De Nieuwetoren

DE NIEUWTOREN.      Toen in 1646 de kerk van het H. Geestgasthuis met haar toren was afgebrand, besloot men om die niet weder op te bouwen, maar om op de plaats waar ze gestaan had, een toren te bouwen. Onderscheidene bouwkundigen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Het Raadhuis

HET RAADHUIS.      Wanneer men door de Oudestraat gaat, dan trekt terstond de aandacht, een allerliefst gebouwtje, het Oude Raadhuis, ’t welk naast het nieuwe Raadhuis gelegen en daarmede verbonden is, terwijl het dit laatste in schoonheid ver overtreft.      De voorzijde … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Hagenpoort

DE HAGENPOORT, zijn naam naar een voorstad die daar vroeger buiten de muren lag: de Hagen. Reeds in 1344 komt deze voorstad voor, toen de raad verbood om daar huizen of erven te deelen. In 1387 gelastte de stadsregeering op … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Broederpoort

DE BROEDERPOORT.      Deze poort zoo genoemd naar het klooster der minrebroeders, vroeger gelegen in de straat naar hen genoemd, stond weleer aan ’t eind dier straat bij den Burgwal en wordt in 1435 de ,,broder doele’’ genoemd, maar werd later, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De IJsselbrug

[pag. 80] MERKWAARDIGE GEBOUWEN. DE IJSSELBRUG.      Kampen aan den Gelderschen oever van den IJssel gelegen, had oudtijds slechts met een pontveer, ’t welk aan de Koornmarktspoort was gelegen, gemeenschap met den overkant.      Reeds in 1334, lezen we, dat Schepenen en … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Topographische bijzonderheden

[pag. 73] TOPOGRAPHISCHE BIJZONDERHEDEN.________       Toen Kampen een eenigszins aanzienlijk vlek was geworden, werd het waarschijnlijk met houten muren en een gracht omgeven, teneinde de inwoners tegen de willekeur der rondom wonende edelen te beschermen. Vermoedelijk werd eerst alleen de westzijde der … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Geschiedkundig overzicht

|pag. 1| GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT. __________       Overijssel, is, waarschijnlijk eerst sedert de 14e eeuw, de benaming voor dat gedeelte van het Utrechtsche bisdom, hetwelk, van uit den zetel des Bisdoms gezien, over den IJssel was gelegen.      Het westelijkste deel van dit … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Voorbericht

VOORBERICHT. _______           Tot heden bestond er geen volledig overzicht van de geschiedenis van Kampen, zoo min als eene be­schrijving van de merkwaardigheden, die de stad op­levert. Door de uitgave van dit werkje meen ik aan het bestaande gemis te … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst

PLAATSBESCHRIJVING DER GEMEENTE STAPHORST PROVINCIE OVERIJSSEL Met eenige oudheidkundige bijvoegselen DOOR F. A. EBBINGE WUBBEN, Burgemeester en Notaris aldaar. TE GRONINGEN, Bij J. OOMKENS Boekverkooper, Boek- en Steendrukker. 1835 [ ] VOORREDE _______ Van mijne vroegste jeugd opgevoed in de … Lees verder

Posted in IJhorst, Rouveen, Staphorst Tagged , , , ,