Tag Archives: streekgeschiedenis

Geschiedkundige herinneringen aangaande de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl.

Geschiedkundige herinneringen aangaande de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl, bijeenverzameld door S.F. Klijnsma, Luitenant kolonel ingenieur, oud kommandant van het bataillon mineurs en sappeurs, lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, enz. Meppel, H.J. Gelderman. 1853. … Lees verder

Posted in Blokzijl, Steenwijk Tagged , , ,

De Israëlietische Synagoge

|pag. 144| DE ISRAËLIETISCHE SYNAGOGE.      Ofschoon zich ook reeds vroeger af en toe wel enkele israëlieten te Kampen zullen hebben opgehouden, dateert hunne eigenlijke vestiging toch eerst van 1661, toen aan een aantal Portugeesche israëlieten bij de volgende acte werd … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Christelijke Gereformeerde Kerk en Theologische School

DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK EN THEOLOGISCHE SCHOOL.      Kort na het opkomen van dit kerkgenootschap verkreeg dit ook te Kampen eene gemeente met een eigen kerk, welke aanvankelijk klein, voor eenige jaren door het tegenwoordige kerkgebouw op den Burgwal gelegen, werd … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,

De Luthersche Kerk

DE LUTHERSCHE KERK.      De hervorming zooals die hier ter stede het eerst tot stand kwam, was aanvankelijk naar de confessie van Augsburg en luthersch. Reeds in 1543 verklaarde de stadsregeering, dat ze de lutheraansche ketterij in de stad niet wilde … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Doopsgezinde Kerk

DE DOOPSGEZINDE KERK.      Waarschijnlijk tegen ’t laatst der 15e eeuw, werd op den Broederweg een nonnenklooster gesticht, genaamd het St. Anna’s klooster, behoorende aan de Cellezusters van de St. Augustinusorde, ook naar hare kleeding, zwarte zusters genoemd. Zeer weinig is … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Broederkerk

[pag. 134] DE BROEDERKERK.      Het minrebroedersklooster gelegen in de Broederstraat, aan den Burgwal, bestond reeds in 1325, toen het tot den opbouw begiftigd werd door zekeren Johannes Slode, gelijk tot hetzelfde deel in 1339 Benne, vrouw van Peter van de … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk

ONZE LIEVE VROUWE- OF BUITENKERK.      Deze kerk in den buitenhoek gelegen, was aanvankelijk eene met riet gedekte kapel, toegewijd aan de Twaalf Apostelen en werd misschien in den aanvang der 13e eeuw gebouwd. Ze was oorspronkelijk gelegen buiten de stad, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,

De St. Nicolaas- of Bovenkerk

DE ST. NICOLAAS- OF BOVENKERK.      Vermoedelijk in de 8e eeuw, bij de invoering van het Christendem in deze streken, bekwam Kampen, toenmaals nog een onaanzienlijk vlek, een houten bedehuis, ’t welk, door de toeneming der bevolking, waarschijnlijk in de 11e … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,

Het Grootburger-Weeshuis

HET GROOTBURGER-WEESHUIS.      De Cellebroeders, die leefden naar den regel van St. Augustinus, leeken waren en zich bezig hielden met ’t verplegen van zieken en ’t begraven van dooden, kwamen in 1475 in Kampen en vestigden zich in 1477 met toestemming … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Het H. Geest of Buiten-Proveniershuis

HET H. GEEST OF BUITEN-PROVENIERSHUIS.      Onder de velerlei inrichtingen die in de middeleeuwen in het leven werden geroepen tot leniging van armoede, en die aan dien dikwijls al te hard veroordeelden tijd, ook in dat opzicht een liefelijk karakter bijzetten, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,