Tag Archives: Staphorst

Hoofdstuk 4. De Afscheiding in Staphorst

Hoofdstuk 4. De Afscheiding in Staphorst § 4.1 Inleiding Al voordat er sprake was van onderzoek naar de Afscheiding in Staphorst werd door Van den Berg de verwachting uitgesproken dat ook in Staphorst De Cock c.s. hun aanhang wel gehad … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 3. Staphorst in de eerste helft van de negentiende eeuw

Hoofdstuk 3. Staphorst in de eerste helft van de negentiende eeuw § 3.1. Inleiding In 1835 verscheen van de hand van regio-historicus en burgemeester van Staphorst F.A. Ebbinge Wubben een Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst . Dit boek verscheen in het … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 2. De Afscheiding van 1834

|pag. 23| Hoofdstuk 2. De Afscheiding van 1834 §2.1 Inleiding In dit hoofstuk staan we stil bij de Afscheiding en haar ontwikkeling. In de eerste paragraaf bespreken we de Afscheiding in Ulrum en Genderen, het startsein voor een veel bredere … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 1. Nederland 1815-1835

Hoofdstuk 1. Nederland 1815-1835 §1.1. Inleiding Alle partyschap heeft opgehouden, proclameerde Gijsbert Karel van Hogendorp in november 1813, Deze leus die het einde van de Franse heerschappij inluidde, zou als motto van de heersende stand in de Nederlandse Hervormde Kerk … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Naamlijst van predikanten

NAAMLIJST VAN PREDIKANTEN MEDEGEDEELD DOOR DEN HEER F.A. EBBIN6E WUBBEN. _______ STAPHORST.      Volgens het Doopboek van Staphorst, aangelegd door Dominus Theodorus Noortberg, zoude de laatste Roomsche Priester in de Kerk te Staphorst aan den H. Nicolaas gewijd en staande ter … Lees verder

Posted in IJhorst, Rouveen, Staphorst Tagged , , ,

Putman, Abraham

Ds. Abraham Putman (Goor, 1683 – Staphorst, 24 december 1756 ), proponent (1708), predikant te Staphorst (9 augustus 1708 – december 1756). Over Ds. Abraham Putman:   – (1872) PUTMAN (ABRAHAM) In A.J. van der Aa, K.J.R. van Harderwijk & … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged ,

Staat van het getal lotelingen voor de Nationale Militie in de Gemeente Staphorst

STAAT van het getal Lotelingen voor de Nationale Militie in de Gemeente Staphorst, Provincie Overijssel, van 1819—1843, welke in het schrijven onervaren zijn (). _________________ – Ebbinge Wubben, F.H. (1844) Staat van het getal Lotelingen voor de Nationale Militie in … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

De Eendekooijen en het Toukeren te Staphorst

|pag. 417| DE EENDEKOOIJEN EN HET TOUKEREN TE STAPHORST. PROVINCIE OVERIJSSEL.       Van de oudste tijden af was de jagt hier te lande, zoowel een middel van volksbestaan, als volksvermaak. De Landhuishoudelijke Courant heeft onlangs belangrijke beschouwingen over ons jagt wezen … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged ,

Staphorst in beroering, 1786/1787 en 1796

STAPHORST IN BEROERING 1786/1787 en 1796 door A.H. ten Cate [ ] STAPHORST IN BEROERING Een beschrijving van het “tumultueuse” gedrag van een gedeelte van de Staphorster bevolking gedurende de jaren 1786/1787 en 1796 Door A.H. ten Cate Staphorst 1981 … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , , , ,

Iets omtrent de gestaakte verveening in den polder van Staphorst

IETS OMTRENT DE GESTAAKTE VERVEENING IN DEN POLDER VAN STAPHORST. _____________       Bisschop Otto van der Lippe, die ten jare 1227 zoo als bekend door de Drenthers te Ane verslagen werd, werd opgevolgd door den krijgszuchtigen Willebrand van Oldenburg. Deze tuchtigde … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged ,