Tag Archives: St. Geertruidengasthuis

Lijst van archivalia

|pag. 87| Lijst van archivalia Gemeentearchief Kampen Oud archief van de gemeente Kampen – Inventaris nr. 7 folio 116, verordening 1405, collectorium fo. 96. Nieuw archief van de gemeente Kampen – 1159-1246, bevolkingsregister 1860-1909 – Akten van overlijden 1811-1893 De … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Samenvatting

|pag. 85| Samenvatting Het onderwerp van mijn scriptie is het 19e eeuwse Kamper St. Geertruiden-gasthuis en zijn bewoners. Mijn bedoeling is een stukje sociale geschiedenis over Kampen te beschrijven. Ook wilde ik, door het Kamper gasthuis exemplarisch te gebruiken, de … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Conclusies

|pag. 81| Conclusies Bij het onderzoek naar de leefomstandigheden in het St. Geertruidengasthuis kwam ik er al snel achter dat het welbevinden van de bewoners moeilijk te achterhalen is. Gedachten of gevoelens van de bewoners zijn namelijk in de archieven … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Epiloog

|pag. 77| Epiloog De periode van mijn onderzoek eindigt tegen de eeuwwisseling. Bij de aanvang van de 20e eeuw bestond er in Kampen dus slechts één gasthuis: de ‘Verenigde Gast- en Proveniershuizen te Kampen’. Dit was een samensmelting van alle, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Hoofdstuk 8: Leefomstandigheden bewoners in gasthuis

|pag. 60| Hoofdstuk 8 Leefomstandigheden bewoners in gasthuis 8.1 Welbevinden wel te achterhalen? Na deze gegevens over de bewoners zelf, wil ik het leven van alledag in het gasthuis beschrijven. Mijn eerste opzet was iets over het welbevinden van de … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Hoofdstuk 7: Bewoners

|pag. 51| Hoofdstuk 7 Bewoners Zoals ik in de voorgaande hoofdstukken al schreef, werden de bewoners van het Kamper St. Geertruidengasthuis in de 19e eeuw ingedeeld in drie categorieën: kostkopers, kostgevers-werkvrij en kostgevers. De verschillen tussen deze drie bewonersgroepen heb … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Hoofdstuk 6: Toelatingsbeleid

|pag. 43| Hoofdstuk 6 Toelatingsbeleid 6.1 Toelatingseisen De voorwaarden waaraan kostgevers moesten voldoen om geplaatst te worden, waren de volgende: 1. Men moest ingezetene van de gemeente zijn 2. De hulpbehoevendheid moest bij sollicitatie aangetoond kunnen worden 3. Men moest … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Hoofdstuk 5: Interne organisatie

|pag. 36| Hoofdstuk 5 Interne organisatie 5.1 Vader en moeder De dagelijkse leiding binnen het gasthuis was in handen van de vader en moeder. In de ‘Instructie voor de vader en de moeder in de gast- en proveniershuizen in Kampen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Hoofdstuk 4: Externe organisatie

|pag. 30| Hoofdstuk 4 Externe organisatie 4.1 Bestuur Het ‘Reglement van Administratie van 1877’ was het eerste officiële stuk waarin regels over bestuur vastgelegd werden. Ik veronderstel dat deze de gangbare situatie beschreef ook van de periode daarvoor. Deze veronderstelling … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Hoofdstuk 3: De situatie in Kampen

|pag. 23| Hoofdstuk 3 De situatie in Kampen 3.1 Armenzorg in Kampen Evenals elders, stichtte men ook in Kampen in de veertiende eeuw kloosters. Deze kloosters verrichtten goed werk op godsdienstig en maatschappelijk terrein. Belangrijker voor de Kamper armenzorg in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,