Tag Archives: Patriottentijd

Hoofdstuk 1

|pag. 1| 1 INLEIDING 1.1 de patriottenbeweging In 1747 kwam er een einde aan het Tweede Stadhouderloze tijdperk. Burgers die ontevreden waren over de zelfzuchtige praktijken van de regentenheerschappij en over de slechte krijgsresultaten tegen Frankrijk, begonnen een revolutionaire beweging … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en ’14

Steenwijk in de omwentelingsdagen van 1813 en ’14. DOOR H. VAN DALFSEN. _______      Op den 12en April van het jaar 1811 waren ten stadhuize te Steenwijk samengekomen de leden van de magistraat met derzelver secretaris, mitsgaders de burger-gecommitteerden; voorts de … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

De omwenteling te Deventer in 1795

|pag. 68| DE OMWENTELING TE DEVENTER IN 1795. _______      Op de Deventer Athenaeum-Bibliotheek bevindt zich een Handschrift waarin de heer Coenraad Alexander Jordens heeft opgeteekend; wat hij als ooggetnige gezien en mede beleefd heeft in zijn vaderstad Deventer gedurende de … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Joan Derk van der Capellen tot den Pol

Joan Derk van der Capellen tot den Pol Van controverse tot lieu de mémoire       Actuele GeschiedenisMasterscriptie Dr. J.G.M.M. Rosendaal1-6-2015 W.J.A. Swaerdens BA4365038 |pag. 1| |pag. 2| Een inleiding op de beeldvorming over een patriot De publieke opmars … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Staphorst in beroering, 1786/1787 en 1796

STAPHORST IN BEROERING 1786/1787 en 1796 door A.H. ten Cate [ ] STAPHORST IN BEROERING Een beschrijving van het “tumultueuse” gedrag van een gedeelte van de Staphorster bevolking gedurende de jaren 1786/1787 en 1796 Door A.H. ten Cate Staphorst 1981 … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , , , ,

Steenwijk

Steenwijk* door Drs. W. Logtmeijer Demografische en sociaal-economische situatie in Steenwijk aan het eind van de 18de eeuw      Bij de slechte sociaal-economische situatie in Overijssel is er ten aanzien van Steenwijk toch sprake van een enigszins positieve ontwikkeling. Door de … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged ,

Bronnen

|pag. 57| Bronnen: – Oud-Archief van de Gemeente Steenwijk: Memorialen van de Stad Steenwijk 1780-1788, Inventarisnummers 16-17-18. – Oud-Archief van de Gemeente Steenwijk: Stukken betreffende openbare orde en veiligheid. Inventarisnummers 212-213-214. – Oud-Archief van de Gemeente Steenwijk: Register van eden, … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

Literatuurlijst

|pag. 55| Literatuur: 1. H.T. Colenbrander, De Patriottentijd, Hoofdzakelijk naar buitenlandse bescheiden. ’s-Gravenhage 1897. 2. M. de Jong Hzn., Joan Derk van der Capellen, Staatkundig Levensbeeld van de moderne democratie in Nederland. Den Haag/ Groningen 1922. 3. P. Geyl, De … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

H.4. Samenvatting

H. 4.1. Samenvatting.      Van het vorige hoofdstuk is het volgende samenvattende overzicht van de jaren 1780-1787 te geven: 1. De eerste jaren worden beheerst door de strijd om het herstel van de aloude rechten: het jachtrecht en het recht gehoord … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

H.3. Steenwijk en de revolutie van de 18e eeuw

H.3. Steenwijk en de revolutie van de achttiende eeuw.      Nadat er in het vorige hoofdstuk geschreven is over de Patriottenbeweging en de sociaal-economische situatie in Overijssel, zal in dit hoofdstuk Steenwijk in de jaren 1780-1787 behandeld worden. Tijdens de jaren … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,