Tag Archives: Overijssel

Uit de geschiedenis der Overijsselsche geldmiddelen

UIT DE GESCHIEDENIS DER OVERIJSSELSCHE GELDMIDDELEN. _______      Wanneer er sprake is van de geldmiddelen van Overijssel, dan denkt men in den regel aan de geldelijke behoeften van dat gewest en aan de middelen om daarin te voorzien gedurende het tijdperk … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Overijssel Jaarboek voor cultuur en historie

Overijssel Jaarboek voor cultuur en historie onder redactie van Gerhard Jan Lugard Jr., (hoofdred.), Willem Hendrik Dingeldein en Herman Korteling. De serie begon in 1948 en liep tot 1963 werd voortgezet als Overijssel (1965-1969) dat op zijn beurt werd voortgezet … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

De Joden in Overijssel

|pag. 957| DE JODEN IN OVERIJSSEL DOOR JAC. ZWARTS.      De Joden vervulden in Overijssel een gewichtige economische functie, daar zij schier uitsluitend de economische schakel waren tusschen de zoo sterk het eigen karakter bewarende bevolking en de economische centra daarbuiten. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Overijssel

OVERIJSSEL SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN Mr G.A.J. VAN ENGELEN VAN DER VEEN Mr G.J. TER KUILE EN R. SCHUILING * UITGAVE VAN DE N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ Æ.E. KLUWER – DEVENTER [IV] COMITÉ VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET BOEK „OVERIJSSEL”: Zijne Excellentie … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

De mediatie van 1657, ten behoeve der ridderschap en steden van Overijssel

DE MEDIATIE VAN 1657, TEN BEHOEVE DER RIDDERSCHAP EN STEDEN VAN OVERIJSSEL. (uit de memoriaelboeken van Steenwijk.) _______      Den 16 September 1654 kwamen bij de Magistraat te Steenwijk in commissie, de heeren Burgemeester Keurbeecke van Kampen, Vreze van Zwolle en … Lees verder

Posted in Hasselt, Steenwijk Tagged , , , , ,

Lijst van verkort geciteerde werken

Lijst van verkort geciteerde werken. A. Benthem Gzn.: Geschiedenis van Enschede en zijn naaste omgeving. Enschede 1895. H.T. Colenbrander: Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795—1840. Rijks-Geschiedkundige-Publicaties. ’s Gravenhage 1905 en v. H.T. Colenbrander: Inlijving en Opstand. Amsterdam 1911. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

VII. Het maatschappelijk en godsdienstig leven der Joden in Overijsel 1795—1814

VII. Het maatschappelijk en godsdienstig leven der Joden in Overijsel 1795—1814.      De emancipatie der Joden in 1796 had de minachting, die velen in Overijsel ten opzichte van de Joden koesterden, niet uitgewischt. Voor velen bleef het woord Jood identiek met … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

VI. De burgerlijke gelijkstelling der Joden in Overijsel, hunne organisatie onder het koningschap van Lodewijk Napoleon en gedurende de inlijving

VI. De burgerlijke gelijkstelling der Joden in Overijsel, hunne organisatie onder het koningschap van Lodewijk Napoleon en gedurende de inlijving.      § 1. De emancipatie der Joden in de provincie Overijsel.      De strijd voor de emancipatie der Joden werd door de … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

V. De Joden hier te lande in den Franschen tijd (1795—1814)

V. De Joden hier te lande in den Franschen tijd (1795—1814).      Tot nu toe heb ik mij hoofdzakelijk kunnen beperken tot datgene wat den Joden in het gewest Overijsel wedervoer. In het tijdperk, dat de Republiek bestond uit zeven kleine … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , , ,

IV. De Zwolsche Joden tot 1795

IV. De Zwolsche Joden tot 1795. A. Verhoudingen tusschen de Joden en Christenbevolking.      Bij de bespreking van de voorwaarden, waaronder de Joden in de provincie Overijsel leefden, is gebleken hoe gunstig deze zijn, in vergelijking met die van andere landen. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,