Tag Archives: klooster

Johannes Brinckerinck en zijn Klooster te Diepenveen

|pag. 66| JOHANNES BRINCKERINCK EN ZIJN KLOOSTER TE DIEPENVEEN. _______      Onse vader, here IOHAN BRINCKE- RINCK, was een ionferlick, engels man ende seer vurich alle menschen te trecken tot zalicheit der zielen, waer hi conde ende mochte.                          Uit een HS. … Lees verder

Posted in Diepenveen Tagged , ,

Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis. Het jaar der stichting van het klooster der Minderbroeders te Kampen.

AANTEEKENINGEN OP Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis. _______      De volgende aanteekeningen zijn, voor het meerendeel, ontleend aan het archief van de stad Kampen, dat een rijke schat bergt van charters en bescheiden, waaronder vele voor onze kerkgeschiedenis van groote beteekenis. Ofschoon … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Het klooster en de klooster-vereeniging van Windesheim

|pag. 392| DERDE TAFEREEL. _______ HET KLOOSTER EN DE KLOOSTER-VEREENIGING VAN WINDESHEIM. _______      In of omstreeks het jaar 1377 reisden drie mannen van Deventer naar Brussel. De eene, die tevens tot gids diende, was een vrome leek zonder geleerdheid; de … Lees verder

Posted in Windesheim Tagged , ,

Korte geschiedenis O.L.V. van Sion

Korte geschiedenis O.L.V. van Sion INLEIDING De geschiedenis van ons klooster staat niet los van de geschiedenis van de orde der Cisterciensers. Natuurlijk, ze maakt er zelfs deel van uit. Daarom kunnen we onze geschiedenis niet begrijpen, als we niets … Lees verder

Posted in Diepenveen Tagged , ,

Vervalschte oorkonden over het klooster te Windesheim

VERVALSCHTE OORKONDEN over het klooster te Windesheim. _______      In het vorige deel van ons Archief (XXVI: 322 v.v.) publiceerde ik een oorkonde van bisschop Floris van Wevelinkhoven, ten jare 1387, waarbij de stichting van het klooster der Reguliere Kanunniken te … Lees verder

Posted in Windesheim Tagged , ,

Mededeelingen aangaande het klooster St. Janscamp buiten Vollenhove

Mededeelingen aangaande het klooster St. Janscamp buiten Vollenhove. _______      Even buiten het overoude stedeke Vollenhove stonden in de 15de en 16de eeuw twee kloosters, waarvan het eene door mannen, het andere door vrouwen werd bewoond. Beide waren opgegroeid uit zoodanige … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged ,

Verborgen Leven

Verborgen Leven [] [Afbeelding: De jubilerende communiteit van Sion, foto Hakeboom] [] Verborgen Leven Zestig jaar Cisterciënserleven in Salland 1890-1950  CISTERCIËNSERABDIJ ONZE LIEVE VROUW VAN SION DIEPENVEEN [] VERANTWOORDING      De „Trappisten” vormen weer het onderwerp van de dag. Van over … Lees verder

Posted in Diepenveen Tagged , ,

Bijlage

[pag. 58] BIJLAGE STICHTINGSOORKONDE VAN HET BROERENKLOOSTER ___________  1465. 7. Juni. Rome. Paus Paulus II schenkt den Vicaris-generaal der Hollandsche Congregatie van de Dominicanen verlof, om eene kerk met klooster te stichten ter eere van den H. Thomas van Aquino. … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

V. Terugkeer

[pag. 54] V. Terugkeer. _______   In Meimaand van het jaar 1879 werd in de beide parochien, van Onze-lieve-Vrouw en Sint-Michael door een achttal paters Predikheer en missie gegeven. Het was, voor zoover wij weten, de eerste maal na 1674, … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

IV. Kortstondig Wederzien

[pag. 42] IV. Kortstondig Wederzien. ________ Toen de jaren van het calvinistisch schrikbewind als een orkaan over de parochiën van Salland en Twente waren heengedreven en het Twaalfjarig Bestand aan de wreedverdrukten eenige verademing gaf, waagden het de Dominicanen Zwolle … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,