Tag Archives: IJsselakademie

Reeds aantal donateurs

REEDS AANTAL DONATEURS        Het feit in aanmerking genomen dat tot nu toe alleen nog maar geschreven is over plannen tot oprichting van een IJsselakademie, is het een bijzonder verheugend feit dat er thans al enkele tientallen donateurs zijn ingeschreven.        Hoewel … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Eerste uitgave op komst

[pag. 2] EERSTE UITGAVE OP KOMST        De activiteit van de werkverbanden van de IJsselakademie zal zich weerspiegelen in publikaties. Tenslotte is het immers niet de bedoeling dat hun werk in de beslotenheid blijft.        Via dit huisorgaan zal uiteraard hiervan verslag … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Start

START        De IJsselakademie is voor onze streek (laten we zeggen de IJssel-Vechtdelta) een nieuwe instelling. Zij wil de zaken van natuur en cultuur, voorzover het onze streek betreft, op weten schappelijke wijze bestuderen.        Is dit nu alleen maar een zaak … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Eerste jaargang, nummer 1

IJsselakademie voorlopig adres: Stadhuis Kampen. Eerste jaargang van het huisorgaan IJsselakademie.   INHOUD – Werk ligt voor het oprapen. – Start. – Eerste uitgave op komst. – Reeds aantal donateurs. – Streekdialect weer in belangstelling. – Moeite waard om te … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Toverij. Nieuwe vragen; nieuwe bronnen

[pag. 8] Toverij. Nieuwe vragen; nieuwe bronnen Hans de Waardt, lid studiegroep Hekserij en Toverij in Nederland Men heeft mij gevraagd het een en ander te zeggen over de stand van zaken in het onderzoek naar toverij in Nederland. Verwacht … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De IJsselakademie blijft. Een schrale troost

[pag. 6] De IJsselakademie blijft. Een schrale troost Drs. H. Smit, voorzitter Enkele malen heb ik meegemaakt, dat de burgemeester van Kampen aan gasten het boekje aanbood van de Kamper theoloog Okke Jager: ‘‘Schrale troost in magere jaren’’. Waarom hij … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De IJsselakademie, laatste der Mohikanen

De IJsselakademie, laatste der Mohikanen H.C. Kleemans, burgemeester van Kampen In het begin van de jaren zeventig verdween het garnizoen uit de stad Kampen. Diep betreurd door gemeentebestuur, burgerij en stadsschonen verdwenen 3000 militairen met vliegend vaandel en slaande trom … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Kruudmoes van de en het idee IJsselakademie

[pag. 2] Kruudmoes van de en het idee IJsselakademie drs. S. van Tuinen, eerste voorzitter Mijn toespraakje is persoonlijk getint, dat merkt u al aan de titel. Een paar jaar geleden vroeg de Direktie onzer jubilerende Akademie mij oorsprong en … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Openingswoord van de voorzitter

Openingswoord van de voorzitter Met grote voldoening heet ik u allen welkom. Wij verheugen ons er over, dat u gekomen bent naar de stad, waar de stoot werd gegeven tot de oprichting van onze IJsselakademie. Met alle subsidiërende gemeenten en … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

IJsselakademie 1977-1987

IJsselakademie 1977-1987. Aanleiding tot de verschijning ervan vormde ons 10-jarig bestaan.   INHOUD – Inleiding. – Openingswoord van de voorzitter. – Kruudmoes van de en het idee IJsselakademie, drs. S. van Tuinen, eerste voorzitter. – De IJsselakademie, laatste der Mohikanen, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,