Tag Archives: Hasselt

Hoofdstuk 1. Inleiding.

Hoofdstuk 1. Inleiding.   1.1 Voorwoord.   Over de opgraving en het onderzoeksproject. De aanleiding tot het archeologisch onderzoek in Hasselt vormde de aanleg van een bouwput op een zeer centrale lokatie in de stadskern van Hasselt. Op het voormalige … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Munt te Hasselt

MUNT TE HASSELT. _______      Dat er te Hasselt (in Overijssel) eene munt heeft bestaan en er zoo wel in vroegere als in latere tijden gemunt is, is wel zeker, en die er aan twijfelen mogt, hebben wij slechts te verwijzen … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Philipsdaalder, te Hasselt geslagen

PHILIPSDAALDER, te Hasselt geslagen. _______      Door de vriendelijke tusschenkomst van den Heer F.A. Ebbinge Wubben, Burgemeester en Secretaris der gemeente Staphorst, werden mij in Februarij l.l. ter bezigtiging toegezonden twee zilveren oude muntstukken, welke Zijn Ed., bezig zijnde in het … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Stedelijke munt van Hasselt

STEDELIJKE MUNT VAN HASSELT (). _______      De Hoogleeraar van der Chijs heeft, in zijn uitmuntend werk de Munten der voormalige Hee- |pag. 206| ren en Steden van Overijssel, uitgegeven te Haarlem 1854, op bladz. 342 en volgende melding gemaakt van … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Hoofdstuk V

|pag. 58| 5. Samenvatting en conclusies Hoe hebben de christelijke partijen in Hasselt zich in de periode 196O-1980 ontwikkeld vergeleken met de landelijke politieke ontwikkelingen en hebben zich daarbij in Hasselt ontzuilingsprocessen voorgedaan bij de christelijke partijen? Met deze probleemstelling … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Hoofdstuk IV

|pag. 40| 4. Ontwikkelingen bij de christelijke partijen in Hasselt 4.1. Inleiding In dit hoofdstuk krijgen, de ontwikkelingen bij de verkiezingsuitslagen van de protestants-christelijke partijen in Hasselt de aandacht. Onze vraag daarbij is in hoeverre er overeenkomst is tussen de … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Hoofdstuk III

|pag. 19| 3. Het maatschappelijke en politieke leven in Nederland in de periode 1960 – 1980 3.1. Maatschappelijke ontwikkelingen 3.1.1. Zuilenstelsel blijft bestaan Een echte breuk met het verleden is door de Tweede Wereldoorlog niet ontstaan. Na de bevrijding ontbrak … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Hoofdstuk II

|pag. 10| 2. Sociaal-economische en demografische ontwikkelingen 2.1. Sociaal-economische ontwikkelingen 2.1.1. Ontwikkelingen op nationaal niveau Messing karakteriseert het economisch leven in Nederland in de periode 1945 – 1980 als een drieluik van herstel, groei en stagnatie ). In de jaren … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Hoofdstuk 1 Inleiding

|pag. 3| 1. Inleiding 1.1. Verzuiling Het verschijnsel ‘verzuiling’ heeft in Nederland velen naar de pen doen grijpen. Vanuit verschillende disciplines en vanuit verschillende invalshoeken heeft men zich verdiept in de verzuiling. Het is overigens opmerkelijk dat de benoeming van … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Ontzuiling in Hasselt ?

ONTZUILING IN HASSELT ?     Een onderzoek naar ontzuilingsprocessen bij de christelijke partijen in Hasselt in de periode 1960 – 1980     Scriptie Geschiedenis M.O. tweede gedeelte Noordelijke Leergangen Zwolle Hasselt, juni 1986     L. Bezemer Het … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,