Tag Archives: hasselt

De mediatie van 1657, ten behoeve der ridderschap en steden van Overijssel

DE MEDIATIE VAN 1657, TEN BEHOEVE DER RIDDERSCHAP EN STEDEN VAN OVERIJSSEL. (uit de memoriaelboeken van Steenwijk.) _______      Den 16 September 1654 kwamen bij de Magistraat te Steenwijk in commissie, de heeren Burgemeester Keurbeecke van Kampen, Vreze van Zwolle en … Lees verder

Posted in Hasselt, Steenwijk Tagged , , , , ,

Eenige historische mededeelingen omtrent Hasselt

EENIGE HISTORISCHE MEDEDEELINGEN OMTRENT HASSELT. _______      In de zomervergadering van onze Vereeniging in 1908 deelde ik eenige feiten uit Hasselt’s verleden mede. Wellicht zijn er leden, die deze gegevens belangrijk genoeg vinden om ze te bezitten, reden waarom ik ze … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Onderzoek omtrent de reformatie te Hasselt

ONDERZOEK OMTRENT DE REFORMATIE TE HASSELT. __________        De geestelijkheid te Hasselt was met betrekking tot de bevolking talrijk te noemen; behalve de kloosterlingen van het gevestigde klooster op den burgwal, de priesters in de Parochiekerk aan St Stefanus gewijd; … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Maagdenklooster te Hasselt

|pag. 122| MAAGDENKLOOSTER TE HASSELT, door F.A. Ebbinge Wubben.      Dit klooster, het eenige, dat ooit te Hasselt bestaan heeft, was gelegen op de Buitengracht of den Borgwal te Hasselt. De stichting is onbekend, dewijl alle schriftelijk bewijs schijnt verloren te … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

De bevolking van Hasselt van begin zestiende eeuw tot en met begin negentiende eeuw

De bevolking van Hasselt van begin zestiende eeuw tot en met begin negentiende eeuw.   Een onderzoek naar de relatie tussen de demografische en economische ontwikkelingen van de stad.     F W. Schmidt [ ] |pag. 1| Hoofdstuk 1: … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged

Munt van Hasselt

|pag. 79| MUNT VAN HASSELT. ______       Keizer OTTO I verleende in de jaren 937 en 953 aan den Bisschop van Utrecht (BALDERICUS) het regt van de munt, waarvan de inkomsten aan den Bisschop en de kerk zouden behooren(). Keizer KAREL … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Geraadpleegde literatuur.

[pag. 102] Geraadpleegde literateur: [pag. 103]

Posted in Hasselt, Kerken Tagged

Bijlage I, II, III en VI.

Bijlage I. In 1846 vormden de volgende leden de christelijke afgescheiden gemeente: Willem Frieling en Geertje Jans Benning Jan tien Maradorf Jan Kruithof en Johanna Pothman Herm Oosten van de Vegt Roelof Steenbergen en Klaasje van Veen. Bij hen sloten … Lees verder

Posted in Hasselt, Kerken Tagged

Hoofdstuk 4. Reformatie maakt vrij.

4. Reformatie maakt vrij. Veel was er na de ineensmelting van de geref. kerk A en B te regelen, en dat gebeurde in bijzonder goede harmonie: zowel de verkiezing van ouderlingen en diakenen, het vaststellen van de viering van het … Lees verder

Posted in Hasselt, Kerken Tagged

Hoofdstuk 3. Behoud van reformatie door afscheiding en doleantie.

3. Behoud van reformatie door afscheiding en doleantie Overheidsbevoogding Het zou een apart onderzoek vergen om na te gaan in hoeverre het gedachtengoed van de Nadere Reformatie, waarbij de nadruk werd gelegd op de ,,praktijk der godzaligheid, heiliging des levens, … Lees verder

Posted in Hasselt, Kerken Tagged