Tag Archives: GKV

VAANDEL VAN ,,FIDES QUADRAT INTELLECTUM’’

VAANDEL VAN ,,FIDES QUADRAT INTELLECTUM’’. Corps van studenten aan de Theologische Hogeschool.      Zagen de Kerken na de Vrijmaking zich mèt zoveel meer het gebouw, waarin de opleiding gevestigd was, door synodocratische overmacht ontnomen — ook de studenten, die de gereformeerde … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Gebrandschilderd raamwerk in de portaaldeur van het Hogeschoolgebouw

[pag. 172] GEBRANDSCHILDERD RAAMWERK in de portaaldeur van het Hogeschoolgebouw.      Toen na de Vrijmaking een nieuw gebouw moest worden ingericht, werden niet alleen van alle kant geschenken aangedragen – de aankleding legt daarvan nog menig getuigenis af – maar ook … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Epiloog

Epiloog      Ter toelichting van de titel vinde vermelding, dat deze ontleend is aan de zinspreuk van de Hogeschool, Romeinen 10 vers 8: Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Bibliotheek

[pag. 149] Prof. P. DEDDENS DE BIBLIOTHEEK      Toen het plan opkwam, bij het eeuwfeest onzer Hogeschool een Gedenkboek uit te geven, was men ’t er over eens, dat daarin niet ontbreken mocht een bijdrage over de Bibliotheek. In ’t raam … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Vrijmaking der school

[pag. 123] Ds J. VAN BRUGGEN DE VRIJMAKING DER SCHOOL      Het leven der Theologische Hogeschool is zo innig met het leven der kerken verbonden, dat wat die kerken aangrijpt haar niet onberoerd kan laten. Toen dan ook een generale synode … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De strijd der school 1902 – 1942

[pag. 109] Ds J. VAN RAALTE DE STRIJD DER SCHOOL 1902-1942      Het begin van de periode in de geschiedenis van de Theologische School, over welke wij in dit hoofdstuk enkele opmerkingen willen maken, ligt vlak voor een Jubileum der School. … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Colophon

COLOPHON De foto’s werden welwillend beschikbaar gesteld door de Stichting Oald Hengel en enkele broeders en zusters uit de Gemeente. Ontwerp en lay-out: F.H. ter Horst Correcties: Buurlage-van Dijk Druk: Drukkerij Hassink BV Haaksbergen Uitgave: Kerkeraad v.d. Gereformeerde Kerk (Vrijg.) … Lees verder

Posted in Hengelo, Kerken Tagged , ,

Kerkelijk Hengelo in latere jaren

KERKELIJK HENGELO IN LATERE JAREN Binnen de plaatselijke Nederlands Hervormde kerk was er nauwelijks iets te merken van Afscheiding of Doleantie. Waarschijnlijk zijn het gelovigen van buitenaf geweest die hier de eerste sporen van meeleven met deze kerkelijke gebeurtenissen laten … Lees verder

Posted in Hengelo, Kerken Tagged , ,

Hengelo omstreeks eind vorige eeuw

HENGELO OMSTREEKS EIND VORIGE EEUW Om u een indruk te geven hoe het leven was in het Hengelo van zo’n 100 jaar geleden, volgen hier nog wat gegevens uit het plaatselijke verleden. Hengelo, gelegen op het kruispunt van de heerbanen … Lees verder

Posted in Hengelo, Kerken Tagged , ,

De kerkgeschiedenis van de vorige eeuw in deze contreien

DE KERKGESCHIEDENIS VAN DE VORIGE EEUW IN DEZE CONTREIEN Ook in onze omgeving was het onrustig onder de orthodoxe protestanten. In 1836 kozen een aantal leden van de kerk van Nijverdal voor de Afscheiding en stichtten een eigen gemeente. In … Lees verder

Posted in Hengelo, Kerken Tagged , ,