Tag Archives: geschiedenis

Voorbericht

VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK. ___________      Onze Stad heeft na den brand van 7 Mei 1862 in alle opzichten zulke groole veranderingen ondergaan, dat men van het Enschede van weleer weinig sporen meer aantreft, zoodat het opkomend geslacht zich moeielijk … Lees verder

Posted in Enschede Tagged

Overijssel

OVERIJSSEL SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN Mr G.A.J. VAN ENGELEN VAN DER VEEN Mr G.J. TER KUILE EN R. SCHUILING * UITGAVE VAN DE N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ Æ.E. KLUWER – DEVENTER [IV] COMITÉ VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET BOEK „OVERIJSSEL”: Zijne Excellentie … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Eenige historische mededeelingen omtrent Hasselt

EENIGE HISTORISCHE MEDEDEELINGEN OMTRENT HASSELT. _______      In de zomervergadering van onze Vereeniging in 1908 deelde ik eenige feiten uit Hasselt’s verleden mede. Wellicht zijn er leden, die deze gegevens belangrijk genoeg vinden om ze te bezitten, reden waarom ik ze … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

IV. De Zwolsche Joden tot 1795

IV. De Zwolsche Joden tot 1795. A. Verhoudingen tusschen de Joden en Christenbevolking.      Bij de bespreking van de voorwaarden, waaronder de Joden in de provincie Overijsel leefden, is gebleken hoe gunstig deze zijn, in vergelijking met die van andere landen. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,

III. De Joden buiten Zwolle in de provincie Overijsel gedurende de 18de eeuw

III. De Joden buiten Zwolle in de provincie Overijsel gedurende de 18de eeuw. § 1. De Vestiging der Joden.       In den loop der 18de eeuw werden de Joden in meerdere plaatsen van Overijsel toegelaten. Hun godsdienst konden zij aldaar vrij … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,

II. De beteekenis van de Zeventiende eeuw voor de Joodsche bevolking in Overijsel

II. De beteekenis van de Zeventiende eeuw voor de Joodsche bevolking in Overijsel.       De vestiging van Portugeesche en Spaansche Joden, die in het allerlaatst van de 16de eeuw te Amsterdam een aanvang nam en de vrijheden, die hun werden verleend, … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,

I. De Joden in het tegenwoordige Overijssel voor den tachtigjarigen oorlog

De Joden in het tegenwoordige Overijsel vóór den tachtigjarigen oorlog.       Hoewel in het rijk van Karel den Grooten en diens opvolgers Joden gevestigd waren, ontbreken alle aanduidingen dat toentertijd ook in het hier besproken deel van Nederland Joden woonden. Uit … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,

Cellebroederspoort

[pag. 85] CELLEBROEDERSPOORT.      Vóór de uitbreiding der stad, toen de stadsmuren nog bij den Burgwal stonden, was er een poort aan ’t eind der Geerstraat: de Geertspoort van der A. Na die vergrooting heette het verlengde der Geerstraat de Horstweg, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Koornmarktspoort

DE KOORNMARKTSPOORT      is ongetwijfeld de oudste der thans nog bestaande stadspoorten. Vermoedelijk was ze oorspronkelijk alleen een vierkante poort en zijn de twee ronde torens er eerst later aangebouwd; de inwendige gesteldheid van dezelve doet dit vermoeden. De doorgang is … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Kampen, Geschiedkundig Overzicht en Merkwaardigheden

Kampen, Geschiedkundig Overzicht en Merkwaardigheden door Mr. J. NANNINGA UITTERDIJK, Archivaris der Gemeente, Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, van de Société Française d’Archéologie, Correspondeerend Lid der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterthümer te Emden, enz. Met twee … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,