Tag Archives: Gereformeerde Gemeenten

BIJLAGE V

[34] BIJLAGE V. OVERZICHT van de predikanten die de Gerefor­meerde Gemeente te Kampen hebben gediend. Ds. DIRK HOKSBERGEN: geboren 5 Jan. 1800 te Oldebroek als zoon van Beert Heyns Hoksbergen en Neeltje Beerts. Van beroep was hij oorspronkelijk veehouder en … Lees verder

Posted in Kampen, Kerken Tagged , ,

BIJLAGE IV

[33] BIJLAGE IV. DE STATUTEN DER „DORDTSCH GEREFORMEERDE GEMEENTE’’ TE KAMPEN. Art. 1. Het doel der gemeente is: de leer door de vaderen op de Dordsche Synode 1618 en 1619 verkondigd, te verbrei­den en te onderhouden. Art. 2. Ieder, die … Lees verder

Posted in Kampen, Kerken Tagged , ,

BIJLAGE III

BIJLAGE III. UITTREKSEL uit het tabellarisch overzicht, opge­maakt op het Departement van Eeredienst, naar aanleiding van geheime aanschrijvingen aan de Classicale besturen inzake het aantal en de invloed der „Se­paratisten’’ over het gehele land. Classis Kampen: April 1836. Kampen: 29; … Lees verder

Posted in Kampen, Kerken Tagged , ,

BIJLAGE II

BIJLAGE II. Brief van de Commissaris van Politie te Kampen aan den President van het Provinciaal Kerkbestuur van Overijssel. Deze President is de Predikant Ds. N. S. Hoek (1782-1852), 1808 predikant te Zijderveld, 1809 te Engelen, 1815 te Kampen. (Overgenomen … Lees verder

Posted in Kampen, Kerken Tagged , ,

BIJLAGE I

[27] BIJLAGE I. Brieven van de Commissaris van Politie te Kampen aan de Procureur Crimineel te Zwolle.(Overgenomen uit het politie-archief van de gemeente Kampen).  KAMPEN, den 3 Juny 1835. Ik heb vernomen dat heden de gewezen predikant Kok van Ulrum, … Lees verder

Posted in Kampen, Kerken Tagged ,

NASCHRIFT

NASCHRIFT. Zo staat dan de Gereformeerde Gemeente te Kampen tot op deze dag. Veel en velerlei zijn de wederwaardigheden ge­weest die haar hebben beroerd. Zorg en kommer heeft hen, die de belangen der gemeente op het hart droegen, menigmaal vervuld. … Lees verder

Posted in Kampen, Kerken Tagged , ,

V. DE GEREFORMEERDE GEMEENTE

[19] V. DE GEREFORMEERDE GEMEENTE. Een belangrijke gebeurtenis vond plaats in 1907, belangrijk voor al onze gemeenten, omdat toen op 9 en 10 October een algemene vergadering werd gehouden, waar een vereniging tot stand kwam tussen de Ledeboeriaanse en onze … Lees verder

Posted in Kampen, Kerken Tagged , ,

IV. DE DORDTSCH GEREFORMEERDE GEMEENTE

[13] IV. DE DORDTSCH GEREFORMEERDE GEMEENTE. De opvolger van Ds. Hoksbergen was Ds. E. Fransen, pre­dikant te Twelloo. Hij vertrok November 1871 vandaar en deed z’n intrede te Kampen. Zijn intrede-predikatie had tot tekst Handelingen 10:29: „Daarom ben ik ook, … Lees verder

Posted in Kampen, Kerken Tagged , ,

III. DE GESCHIEDENIS van 1840-1871

III. DE GESCHIEDENIS van 1840-1871. Nadat verscheiden gemeenten, die de Hervormde Kerk ver­laten hadden, de naam Christelijk Afgescheiden Gemeenten hadden aangenomen, werd daardoor de scheiding tussen onze gemeenten en die van onze tegenpartij verscherpt, vergroot en gemaakt tot een diepe … Lees verder

Posted in Kampen, Kerken Tagged , ,

II. Verdeeldheid

II. VERDEELDHEID. Al dadelijk stond ook Kampen’s gemeente aan de smaad en verguizing der wereld bloot. Maar voorafgegaan door ouder­ling Hoksbergen, die in z’n prediking wees op de onverander­lijke trouw Gods, hield men vast aan de oude beproefde waar­heid. En … Lees verder

Posted in Auteurs, Kampen Tagged , ,