Tag Archives: Deventer

Uit Overijssel’s Verleden. V. Oude Deventer regeringsgebruiken

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. V. Oude Deventer regeringsgebrulken.      Hetgeen ik onder bovenstaanden titel in de Overijsselsche Bijdragen mededeelde, wil ik door nieuwe ontdekkingen aanvullen. Op eene boekverkooping toch was ik andermaal zoo gelukkig een vrij rijke bron voor dit onderwerp aan … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

De rechterlijke organisatie van de stad Deventer voor en na de reductie van juni 1591

DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE VAN DE STAD DEVENTER VOOR EN NA DE REDUCTIE VAN JUNI 1591       door H.J. Nalis           Scriptie Oud-Vaderlands Recht als keuzevak Einddoctoraal oude stijl.     november 1977. |pag. 1| … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

De statuten van het Meester-Geertshuis te Deventer

DE STATUTEN VAN HET MEESTER-GEERTSHUIS TE DEVENTER, MEDEGEDEELD DOOR Dr. J. DE HULLU. _______      De oorkonde, die ik in de volgende bladzijden ga mededeelen, is niet geheel onbekend. Dumbar heeft in zijn „Kerkelijk en Wereltlijk Deventer” op bladzijde 549 van … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Deventer en de reformatie van de geestelijke en kerkelijke goederen 1591-1650

H. DE BEER DEVENTER EN DE REFORMATIE VAN DE GEESTELIJKE EN KERKELIJKE GOEDEREN 1591 – 1650 scriptie geschiedenis MO-B Noordelijke Leergangen, Zwolle begeleider: dr. G. Groenhuis Deventer, 1987 [ ] |pag. 1| I. Inleiding 1.1 Probleemstellingen Er bestaat nog geen … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Archidiakonaat Deventer

ARCHIDIAKONAAT DEVENTER.      Prof. Mr. Fockema Andreæ vermeldt in zijn opstel: „Kerkelijke Rechtspraak in Nederland in de Middeleeuwen”, welke streek van Overijssel en Gelderland onder den proost van Deventer behoorde en dat hem omtrent de indeeling van de proostdij van Deventer … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Deventer, voormalige kapel van het Heer Florishuis

MONUMENTEN-NIEUWS   Deventer, voormalige kapel van het Heer Florishuis        Deze aan de Striksteeg gelegen kapel, die in 1868 onherkenbaar werd verbouwd tot gymnastiekzaal met verdieping en plat dak, is in april/mei j.l. gesloopt met uitzondering van de kelder, de … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Afscheidsrede uitgesproken in de Goote Kerk te Deventer 29 juni 1879

AFSCHEIDSREDE UITGESPROKEN IN DE GROOTE KERK TE DEVENTER, 29 Juni 1879, DOOR L. Mees. _______ DEVENTER. A.J. van den SIGTENHORST. [ ] Aan mijne Vrienden te Deventer [ ]                     MIJNE VRIENDEN!      Ik ben voor U opgetreden, om mijn laatste woord … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , , , ,

Advies van Mr. J.D. Meijer betrekkelijk de hofrechten in Overijssel

|pag. 84| ADVIES VAN MR J.D. MEIJER, BETREKKELIJK DE HOFREGTEN IN OVERIJSSEL. _______       De ondergete J.U.D. als Advokaat te Amsterdam practiserende, gezien de vraag, of de hofregten in de provincie van Overijssel bekend al nog zouden kunnen gelden, en speciaal, … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Deventers oudste stadrecht (1448)

DEVENTERS OUDSTE STADRECHT. (1448). _______       Door wrijving van gedachten komt de waarheid aan het licht. Geen beter gelegenheid daartoe dan een kring als de onze, uitsluitend met het oog op wetenschappelijke waarheid in Overijsels recht en geschiedenis gevormd, door mannen … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Het goed recht der gemeente Deventer op hare weiden bepleit;

HET GOED RECHT DER GEMEENTE DEVENTEROP HARE WEIDENBEPLEIT; DOOR Dr. J. van Vloten. _______ DEVENTER.A. TER GUNNE.1865.       Eenige openbare lezingen over de ontwikkeling van Deventer, in de Gehoorzaal van ’t Athenæum gehouden, moesten steller dezes noodwendig met het maar al … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , , , ,