Tag Archives: Deventer

Militaire maatregelen van Deventer in 14de eeuw

MILITAIRE MAATREGELEN VAN DEVENTER IN 14DE EEUW door G. J. DOORNINK Reserve- Kapitein 19 R.I. De Vesting.      Om een oplossing te vinden voor een onbevredigd gevoel in zekere technische kwestie, stelde ik een archivalisch onderzoek in. Het zeer rijk voorziene … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , , , ,

Een Deventer organist, Claude Bernardt

EEN DEVENTER ORGANIST, CLAUDE BERNARDT. _______      In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 25 Juli 1898 publiceerde Dr. M.E. Houck een artikel getiteld: Is Jan Pieterszoon Swelinck te Deventer geboren? en knoopte daaraan eenige mededeelingen vast over een van … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Uit Overijssel’s Verleden. V. Oude Deventer regeringsgebruiken

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. V. Oude Deventer regeringsgebrulken.      Hetgeen ik onder bovenstaanden titel in de Overijsselsche Bijdragen mededeelde, wil ik door nieuwe ontdekkingen aanvullen. Op eene boekverkooping toch was ik andermaal zoo gelukkig een vrij rijke bron voor dit onderwerp aan … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

De rechterlijke organisatie van de stad Deventer voor en na de reductie van juni 1591

DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE VAN DE STAD DEVENTER VOOR EN NA DE REDUCTIE VAN JUNI 1591       door H.J. Nalis           Scriptie Oud-Vaderlands Recht als keuzevak Einddoctoraal oude stijl.     november 1977. |pag. 1| … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

De statuten van het Meester-Geertshuis te Deventer

DE STATUTEN VAN HET MEESTER-GEERTSHUIS TE DEVENTER, MEDEGEDEELD DOOR Dr. J. DE HULLU. _______      De oorkonde, die ik in de volgende bladzijden ga mededeelen, is niet geheel onbekend. Dumbar heeft in zijn „Kerkelijk en Wereltlijk Deventer” op bladzijde 549 van … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Deventer en de reformatie van de geestelijke en kerkelijke goederen 1591-1650

H. DE BEER DEVENTER EN DE REFORMATIE VAN DE GEESTELIJKE EN KERKELIJKE GOEDEREN 1591 – 1650 scriptie geschiedenis MO-B Noordelijke Leergangen, Zwolle begeleider: dr. G. Groenhuis Deventer, 1987 [ ] |pag. 1| I. Inleiding 1.1 Probleemstellingen Er bestaat nog geen … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Archidiakonaat Deventer

ARCHIDIAKONAAT DEVENTER.      Prof. Mr. Fockema Andreæ vermeldt in zijn opstel: „Kerkelijke Rechtspraak in Nederland in de Middeleeuwen”, welke streek van Overijssel en Gelderland onder den proost van Deventer behoorde en dat hem omtrent de indeeling van de proostdij van Deventer … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Beer, Hylle de

Hylle de Beer (1949), gemeentelijke archiefdienst Deventer (1974-?) SAB, Stadsarchief en Athenaeum bibliotheek Deventer/Saxionbibliotheek, stadsarchivaris (?-2014) Werken van Hylle de Beer: – Beer, H. de (1975) Inventaris van het archief van de Vereniging van Nijveren (1854) 1857-1969. Jaarverslag Gemeentelijke Archiefdienst, … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Deventer, voormalige kapel van het Heer Florishuis

MONUMENTEN-NIEUWS   Deventer, voormalige kapel van het Heer Florishuis        Deze aan de Striksteeg gelegen kapel, die in 1868 onherkenbaar werd verbouwd tot gymnastiekzaal met verdieping en plat dak, is in april/mei j.l. gesloopt met uitzondering van de kelder, de … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Afscheidsrede uitgesproken in de Goote Kerk te Deventer 29 juni 1879

AFSCHEIDSREDE UITGESPROKEN IN DE GROOTE KERK TE DEVENTER, 29 Juni 1879, DOOR L. Mees. _______ DEVENTER. A.J. van den SIGTENHORST. [ ] Aan mijne Vrienden te Deventer [ ]                     MIJNE VRIENDEN!      Ik ben voor U opgetreden, om mijn laatste woord … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , , , ,