Tag Archives: De Krim

Samenvatting en konklusie

_______________↓_______________ |pag. 214| Samenvatting en konklusie Een jaar lang hebben we ons intensief beziggehouden met de geschiedenis van de Krim. Het resultaat daarvan is een vrij omvangrijk geschrift, waarin we geprobeerd hebben in getal en verhaal de ontwikkeling weer te … Lees verder

Tagged ,

Hoofdstuk 6: De Sanering

_______________↓_______________ |pag. 189| Hoofdstuk 6: De Sanering Eind 1915 vonden er besprekingen plaats tussen B & W en de E.B. inzake noodzakelijke verbeteringen die aan de woningen in de Krim, Sebastopol en Hoog en Droog plaats moesten vinden. Tijdens die … Lees verder

Tagged ,

Hoofdstuk 5: De Scharrelaars 1910-1934

_______________↓_______________ |pag. 131| Hoofdstuk 5 De Scharrelaars 1910-1934      “En dan was de ene bij de Toflemom en de ander bij de Gaslemom, het ene is katholiek en ’t ander protestant. En als zaterdags het Leger des Heils kwam waren ze … Lees verder

Tagged ,

Hoofdstuk 4 De Nieuwkomers 1893-1910

_______________↓_______________ |pag. 90| Hoofdstuk 4 De Nieuwkomers 1893-1910 “Daar wij … herhaaldelijk stuiten op bezwaren voortvloeiende uit de wijze van exploitatie van Uwe woningen, wenschen wij U daarom erop te wijzen dat U telkens aan vreemde menschen van elders Uwe … Lees verder

Tagged ,

Hoofdstuk 3. De Arbeiders 1861-1893

_______________↓_______________ |pag. 61| Hoofdstuk 3 De Arbeiders 1861-1893 In zijn sociografiese schets van Twentse textielarbeiders gaat Heslinga in op de vraag of er voor 1880 al sprake is van ‘het Twentse textielproletariaat’. Hij konkludeert dat dat niet het geval kan … Lees verder

Tagged ,

Hoofdstuk 2: Het ontstaan van de Krim

_______________↓_______________ |pag. 34| Hoofdstuk 2 Het ontstaan van de Krim “In vroeger garen had men in onze stad straten zoals ze nu ook zijn; daar woonden in de grote straten de burgers, en in de achterstraten woonden de arbeiders. De … Lees verder

Tagged ,

Hoofdstuk 1: Aspekten van buurtgeschiedenis

_______________↓_______________ |pag. 7| Hoofdstuk 1 Aspekten van buurtgeschiedenis Het is opvallend hoe weinig Nederlandse literatuur er op het gebied van de buurtgeschiedenis voorhanden is. De beoefening van Local History (), waartoe wij de geschiedenis van een buurt ook rekenen, kent … Lees verder

Tagged ,

Al is de Krim ook nog zo min

[ ] Al is de Krim ook nog zo minGeschiedenis van een Enschedese volksbuurt, 1861-1934 Bij de foto op de voorpagina: Straatleven in de Frederik Hedrikstraat rond 1900. Op de voorgrond is een stoelematter aan het werk. Verder enige karren, … Lees verder

Posted in Enschede Tagged ,