Tag Archives: Caspar van Heel

Colofon

Colofon Uitgave: provincie Overijssel Auteur: mr. Caspar van Heel Geraadpleegde archieven: Rijksarchief in Overijssel te Zwolle: – archief ridderschap en steden, 1578-1798 – archief provinciaal bestuur, 1813-1920 – doop-, trouw- en begraafregisters, 1542-1811 – registers van de burgerlijke stand, 1811-1932 … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Enkele geraadpleegde werken

Enkele geraadpleegde werken Bommel H. van, Het college van gedeputeerde staten van Overijssel in de jaren 1940-1945 (niet gepubliceerde ambtelijke nota) Doorninck J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 (Werken Overijsselsch Regt … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Wederopbouw

Posted in Overijssel Tagged , ,

Bezetting

Bezetting In mei 1940 werd Nederland onder de voet gelopen door Duitse troepen. Koningin en regering weken uit naar het voorlopig veilige Engeland en lieten het aan de provinciale en gemeentelijke besturen over er het beste van te maken. Zo … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Algemeen kiesrecht

Algemeen kiesrecht Bij de statenverkiezingen in 1919 was het algemeen kiesrecht voor mannen ouder dan 25 jaar en in 1923 ook voor vrouwen na veel strijd een feit. Tegelijkertijd werd de verkiezing van statenleden vanuit districten vervangen door de verkiezing … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Democratisering

Democratisering Thorbecke In 1848 waren ondertussen de groudwetsplannen van Thorbecke werkelijkheid geworden. Onder invloed van revolutionaire bewegingen in Frankrijk en Duitsland was in 1848 mogelijk, wat koning Willem I in 1844 nog kon tegenhouden. Voortaan zou de macht niet langer … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Herstel van provinciaal bestuur

Herstel van provinciaal bestuur Overijssel werd in november 1813 van de Franse troepen “bevrijd” door de Kozakken. De kolonel van de Kozakken, prins Naritschin benoemde in november 1813 Berend Hendrik Bentinck tot Buckhorst tot provisioneel gouverneur van Overijssel. Hij was … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , ,

Homines novi

Homines novi Patriotten Het was in de patriottentijd onrustig, vooral in Overijssel. Joan Derk van der Capellen hield met zijn wilde ideeën, maar vooral door zijn openbaar maken van het in ridderschap en steden besprokene de gemoederen in beweging. De … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Soevereiniteit

Soevereiniteit Oorlog Het was oorlog. Plunderende troepen stroopten het platteland af. De steden sloten ’s avonds angstvallig hun poorten. De handel lag plat. De mensen leefden van rantsoenen. De tactiek van de verschroeide aarde werd alom toegepast. Kampen en Zwolle … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Inleiding

Inleiding Dit boekje beschrijft de geschiedenis van gedeputeerde staten van Overijssel sinds 1593, vooral vanuit de vraag: “Wie werden de afgelopen vier eeuwen gedeputeerde?”. Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. In de tijd van de republiek der zeven verenigde … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,