Tag Archives: almanak

Verslagen en Mededelingen 53e stuk 1937

Verslagen en Mededelingen Overijssels Recht en Geschiedenis. 53 stuk, 2e reeks, 29e stuk; N.V. Deventer Boek- en Steendrukkerij Vroeger Firma J. de Lange 1937   INHOUD Het ontstaan van Kampen en de vorming van het Stadsgebied.

Posted in Overijssel Tagged ,

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1855. Twintigste Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1855

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1855. Twintigste Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1855. INHOUD Zons- en Maansverduisteringen. Jaartellingen en Feestdagen. Kalender. Genealogie van het Koninklijke Huis. Bijdragen tot de geschiedenis der Deventer munt, door Cost Jordens, tweede gedeelte. De … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1854. Negentiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1854.

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1854. Negentiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1854. INHOUD Zons- en Maansverduisteringen. Jaartellingen en Feestdagen. Kalender. Genealogie van het Koninklijke Huis. Bijdragen tot de geschiedenis der Deventer munt, door Cost Jordens Jacobus Revius, door … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1852. Zeventiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1852

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1852. Zeventiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1852. INHOUD Zons- en Maansverduisteringen. Jaartellingen en Feestdagen. Kalender. Genealogie van het Koninklijke Huis. Bijdrage tot de kennis van den ouden loop van den IJssel tusschen Westervoort … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1851. Zestiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1850.

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1851. Zestiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1850. INHOUD Zons- en Maansverduisteringen. Jaartellingen en Feestdagen. Kalender. Genealogie van het Koninklijke Huis. Rapport van den archivarius van Overijssel, Mr. J. van Doorninck, over de Munstersche … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Verslagen en Mededelingen 49e stuk 1932

Verslagen en Mededelingen Overijssels Recht en Geschiedenis. 49 stuk, 2e reeks, 25e stuk; N.V. Deventer Boek- en Steendrukkerij Vroeger Firma J. de Lange 1932   INHOUD Een Scandinavische Boekdrukker en Handelaar te Kampen.

Posted in Overijssel Tagged ,

Verslagen en Mededelingen 48e stuk 1931

Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Tweede Afdeeling. Verslagen en Mededeelingen. Achtenveertigste Stuk. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1931.   INHOUD Een Waalsch Predikant te Kampen. Naamlijst der Luthersche Predikant … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Verslagen en Mededelingen 41e stuk 1924

Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Tweede Afdeeling. Verslagen en Mededeelingen. Eenenveertigste Stuk. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1924.   INHOUD De Bedijking van den IJssel en zijne monden.   … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Verslagen en Mededelingen 37e stuk 1920

Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Tweede Afdeeling. Verslagen en Mededeelingen. zevenendertigste Stuk. Uitgegeven door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1920. INHOUD: Het Busch-klooster te Zwolle, door G.A. Meijer

Posted in Overijssel Tagged ,

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1850. Vijftiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1849

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1850. Vijftiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1849. INHOUD Zonsverduisteringen. Jaartellingen en Feestdagen. Kalender. Genealogie van het Koninklijk Huis. Procedure over goederen van den Aartsbisschop van Drontheim, door M. De sacramentskapel te Hasselt, door … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,