Tag Archives: 1834

Bijlage bij hoofdstuk 3

Bijlage bij hoofdstuk 3 De verdeling van de Hoofdelijke Ontslag over de dorpen/wijken binnen de gemeente Staphorst Tabel 1: Het aantal belastingplichtigen per dorp/wijk binnen de gemeente Staphorst in 1830 ingedeeld naar belastingklassen (1 t/m 9)   Dorp/wijk 1 2 … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Overzicht van geraadpleegde werken

Overzicht van geraadpleegde werken Archivalia Archief Gemeente Staphorst Inv. Nr. 132-138 Notulen van de gemeenteraad 1811-1862 Inv. Nr. 677 Gemeenteverslagen 1832-1850 Inv. Nr. 1031-1032 Kohieren van de hoofdelijke omslag over de jaren 1830, 1835, 1843 en 1860. Inv. Nr. 1629-1631 … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Slotbeschouwing

Slotbeschouwing Voldeden de Staphorster afgescheidenen aan het beeld dat we van de afgescheidenen in het algemeen hebben, waren ze in de eerste plaats representatief voor de Staphorster bevolking of waren het‘burgers van twee werelden’? Deze vragen moeten aan het eind … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 5. De reactie van de overheid op de Afscheiding in Staphorst

Hoofdstuk 5. De reactie van de overheid op de Afscheiding in Staphorst § 5.1 Inleiding In 1984 verscheen ‘Van Scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers…’, een boek over de Afscheiding in Overijssel. De auteurs stelden zich daarin ten doel ‘niet alleen … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 4. De Afscheiding in Staphorst

Hoofdstuk 4. De Afscheiding in Staphorst § 4.1 Inleiding Al voordat er sprake was van onderzoek naar de Afscheiding in Staphorst werd door Van den Berg de verwachting uitgesproken dat ook in Staphorst De Cock c.s. hun aanhang wel gehad … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 3. Staphorst in de eerste helft van de negentiende eeuw

Hoofdstuk 3. Staphorst in de eerste helft van de negentiende eeuw § 3.1. Inleiding In 1835 verscheen van de hand van regio-historicus en burgemeester van Staphorst F.A. Ebbinge Wubben een Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst . Dit boek verscheen in het … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 2. De Afscheiding van 1834

|pag. 23| Hoofdstuk 2. De Afscheiding van 1834 §2.1 Inleiding In dit hoofstuk staan we stil bij de Afscheiding en haar ontwikkeling. In de eerste paragraaf bespreken we de Afscheiding in Ulrum en Genderen, het startsein voor een veel bredere … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 1. Nederland 1815-1835

Hoofdstuk 1. Nederland 1815-1835 §1.1. Inleiding Alle partyschap heeft opgehouden, proclameerde Gijsbert Karel van Hogendorp in november 1813, Deze leus die het einde van de Franse heerschappij inluidde, zou als motto van de heersende stand in de Nederlandse Hervormde Kerk … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,