Category Archives: Zwolle

De zilveren kandelabers in de O.L.V. kerk te Zwolle

DE ZILVEREN KANDELABERS IN DE O. L. V. KERK TE ZWOLLE. _______      De voordracht over de Jezuïtenkerkjes te Zwolle, den 22en October 1918 in onze wintervergadering gehouden en het daarop gevolgde bezoek aan de kerk op de Ossenmarkt zijn, naar … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Zwolland

|pag. 23| Zwolland De grootste en belangrijkste Tentoonstelling van geheel Oost- en Noord Nederland’. Zo werd de tentoonstelling voor Land- en Tuinbouw, Handel, Nijverheid en Electriciteit, die van 4 tot en met 8 september 1928 onder de naam ‘Zwolland’ in … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Belastingperikelen over pruiken en kapsels

|pag. 99| Belastingperikelen over pruiken en kapsels Mode in kleding en kapsel is meer dan een waan van de dag. Het is ook - misschien wel vooral - een manier om zich te onderscheiden van anderen mensen. De kans bestaat … Lees verder

Posted in Zwolle

Een ‘mennistenstreek’ van H.A. Doyer

|pag. 43| Een ‘mennistenstreek’ van H.A. Doyer In de jaren 1824 en 1825 verschenen twaalf van de in totaal uit vijftien delen bestaande Dicht- en prozaïsche werken van mr Rhijnvis Feith bij de Rotterdamse uitgever Johannes Immerzeel Jr. De delen … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

De Zwolse dichter Lubbertus Rietberg (1783-1826)

De Zwolse dichter Lubbertus Rietberg (1783-1826) J.C. Streng "Hoe juicht mijn Kunstmin thans, daar ik mijn Moederstad Geluk wens met den roem, haar in uw roem beschoren!" Met bovenstaand citaat prees Rhijnvis Feith zijn geboorteplaats Zwolle met de eveneens in … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Twee opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van Derk Jan van der Laan

Twee opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van Derk Jan van der Laan J.C. Streng In het Provinciaal Overijssels Museum is van 10 november tot en met 13 januari 1991 een tentoonstelling te zien met werken van de … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Zwolsche aflaatbrieven

ZWOLSCHE AFLAATBRIEVEN UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR G.A. MEIJER O.P. ARNHEM, S. GOUDA QUINT, 1921 [ ] blanco [ ] |pag. 5| Voorrede.      Nu in de laatste jaren door verschillende geschiedvorschers, zoowel in Nederland als in het buitenland, bijzondere aandacht wordt … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

De Emmanuelshuizen te Zwolle

DE EMMANUELSHUIZEN TE ZWOLLE. _______      Eene der oudste stichtingen, welke de Katholieken van Zwolle, nadat zij tengevolge der Reformatie alle kerkelijke goederen hadden verloren, hebben gefundeerd en in stand gehouden, is het hofje, genaamd: de Emmanuelshuizen, gelegen in de Praubstraat. … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Ter herinnering aan Thomas a Kempis

TER HERINNERING AAN THOMAS A KEMPIS. _______ In stilte zijt ge uw levensweg gegaan,      Verwijderd van des werelds bont gewoel,      Sinds voor Uw geest een hooger, heil’ger doel Dan aardsche glorie zich had opgedaan. En neergezeten in een hoeksken met … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged

In Memoriam pater G.A. Meyer

IN MEMORIAM.      In den nacht van den 14den Januari l.l. overleed nog zeer onverwacht de Zeer Eerwaarde Heer pater G.A. Meyer, supprior van het Dominicaner-klooster te Zwolle, ruim 67 jaar oud. Zijn heengaan was een groot verlies voor zijn kerk, … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged