Category Archives: Zwolle

Werkkring der jezuieten buiten Zwolle

WERKKRING DER JEZUÏETEN BUITENZWOLLE. ________      Het laatste vijf-entwintig-jarig tijdvak der 16de eeuw was, gelijk voor zoo menig Nederlandsch gewest, ook voor Salland een tijd van verschrikking en oorlogsjammer. Het weerlooze landvolk was blootgesteld aan afpersing en plundering, roof en moord … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

POLITIE ENDE IUSTITIE

[ ] AANGEBODEN DOOR: N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ W.E.J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE [ ] POLITIE ENDE IUSTITIE DOOR THOM. J. DE VRIES N.V. UITGEVERS MAATSCHAPPIJW.E.J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE, 1946 [ ] [blanco] _______________↓_______________ |pag. 3|      Indien aan de Muze der Historie de … Lees verder

Posted in Zwolle

Vigilate et orate: Het burgemeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle.

[ ] [ ] VIGILATE ET ORATE HET BURGEMEESTERSCHAP IN DEIJSSELSTEDEN, IN HET BIZONDERTE ZWOLLE DOOR THOM. J. DE VRIES N.V. UITGEVERSMAATSCHAPPIJW.E.J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE, 1948 [ ] [blanco] _______________↓_______________ |pag. 3|      Wie ooit het genoegen had om op een … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged

Collaborateurs 1672

[ ]           AANGEBODEN DOOR: N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ W.E.J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE [ ] COLLABORATEURS1672 DOOR THOM. J. DE VRIES N.V. UITGEVERS MAATSCHAPPIJW.E.J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE, 1947 [ ] [blanco] _______________↓_______________ |pag. 3|      „Collaborateurs en N.S.B.ers moeten worden gegrepen en binnengebracht in … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged

De stille straat

[ ] AANGEBODEN DOOR: N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ W.E.J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE [ ] DE STILLE STRAAT MEDITATIE OVER MEESTERSEN BOEKEN IN EEN ZWOLSPAPIERPAKHUIS DOOR THOM. J. DE VRIES N.V. UITGEVERS MAATSCHAPPIJW.E.J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE, 1946 [ ] [blanco] _______________↓_______________ |pag. 3| … Lees verder

Posted in Zwolle

Nieuwjaarsboekjes (1946-1969) – W.E.J. Tjeenk Willink – Zwolle

Boekjes uitgegeven ter gelegenheid van de jaarwisseling aangeboden door: N.V Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink , Zwolle Deze boekjes werden uitgegeven van 1946 t/m 1969 in totaal 24 boekjes geschreven doorDrs. Thomas Joseph (Thom) de Vries

Posted in Zwolle

Zwolle – GIDS EN KRONIEK – 1959

[ ] ZWOLLE GIDS EN KRONIEK Historische gids voor Zwolle’s binnenstad,ten dienste van allen die een meerdan oppervlakkige kennisma-king met deze oudestad op prijsstellen TWEEDE DRUK Uitgegeven op last van het Gemeentebestuur ZWOLLE 1959 _______________↓_______________ |pag. 3| Zwolle begint in … Lees verder

Posted in Zwolle

Geschiedenis van Zwolle II

[ ] GESCHIEDENIS VAN ZWOLLE [ ] GESCHIEDENISVAN ZWOLLE door DRS. THOM. J. DE VRIES DEEL II DRS. THOM. J. DE VRIES Van de invoering der Reformatietot het jaar 1940 ★ 1961 KONINKLIJKE UITGEVERIJ VAN DE ERVEN J.J. TIJL N.V. … Lees verder

Posted in Zwolle

Geschiedenis van Zwolle I

[ ] GESCHIEDENIS VAN ZWOLLE [ ] GESCHIEDENISVAN ZWOLLE door DRS. THOM. J. DE VRIES DEEL I DRS. THOM. J. DE VRIES Het ontstaan en de ontwikkeling vande stad tot de invoering der Reformatie ★ 1954 Koninklijke Drukkerij en Uitgeverij … Lees verder

Posted in Zwolle

Interdict en gildenwoelingen te Zwolle in het begin der vijftiende eeuw

INTERDICT EN GILDENWOELINGEN TE ZWOLLEIN HET BEGIN DER VIJFTIENDE EEUW. DOOR S. ELTE      Anno Domini M°. ducentesimo tricesimo pridie kalend. Septembris, dus op 31 Augustus 1230 kreeg Zwolle van bisschop Willebrand van Paterborn, XXXVe bisschop van Utrecht ) stadsrecht, uit … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,