Category Archives: Zwolle

Twee opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van Derk Jan van der Laan

Twee opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van Derk Jan van der Laan J.C. Streng In het Provinciaal Overijssels Museum is van 10 november tot en met 13 januari 1991 een tentoonstelling te zien met werken van de … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Zwolsche aflaatbrieven

ZWOLSCHE AFLAATBRIEVEN UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR G.A. MEIJER O.P. ARNHEM, S. GOUDA QUINT, 1921 [ ] blanco [ ] |pag. 5| Voorrede.      Nu in de laatste jaren door verschillende geschiedvorschers, zoowel in Nederland als in het buitenland, bijzondere aandacht wordt … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

De Emmanuelshuizen te Zwolle

DE EMMANUELSHUIZEN TE ZWOLLE. _______      Eene der oudste stichtingen, welke de Katholieken van Zwolle, nadat zij tengevolge der Reformatie alle kerkelijke goederen hadden verloren, hebben gefundeerd en in stand gehouden, is het hofje, genaamd: de Emmanuelshuizen, gelegen in de Praubstraat. … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Ter herinnering aan Thomas a Kempis

TER HERINNERING AAN THOMAS A KEMPIS. _______ In stilte zijt ge uw levensweg gegaan,      Verwijderd van des werelds bont gewoel,      Sinds voor Uw geest een hooger, heil’ger doel Dan aardsche glorie zich had opgedaan. En neergezeten in een hoeksken met … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged

In Memoriam pater G.A. Meyer

IN MEMORIAM.      In den nacht van den 14den Januari l.l. overleed nog zeer onverwacht de Zeer Eerwaarde Heer pater G.A. Meyer, supprior van het Dominicaner-klooster te Zwolle, ruim 67 jaar oud. Zijn heengaan was een groot verlies voor zijn kerk, … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged

Uit Overijssel’s Verleden. I. Het Zwolsche Tuchthuis.

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. I. Het Zwolsche Tuchthuis.      Onlangs werd door een geleerd genootschap een prijsvraag uitgeschreven over het gevangeniswezen tijdens onze Republiek, een belangrijk onderwerp, waarover nog wel wat nieuws zal te zeggen zijn, al heeft Molhuijsen ) reeds getracht … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Joan Derk van der Capellen tot den Pol

Joan Derk van der Capellen tot den Pol Van controverse tot lieu de mémoire       Actuele GeschiedenisMasterscriptie Dr. J.G.M.M. Rosendaal1-6-2015 W.J.A. Swaerdens BA4365038 |pag. 1| |pag. 2| Een inleiding op de beeldvorming over een patriot De publieke opmars … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Het sacramentshuisje in de St. Michielskerk te Zwolle en zijn vervaardiger

HET SACRAMENTSHUISJE IN DE ST. MICHIELSKERKTE ZWOLLE EN ZIJN VERVAARDIGER. _____      In het middenschip van de St. Michielskerk te Zwolle vindt men aan den zuidelijken, tweeden pilaar in het choor sporen van een met geweld verwijderden uitbouw. Deze overblijfselen van … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

Johan van den Mynnesten en zijn tijdgenoten te Zwolle

JOHAN VAN DEN MYNNESTEN EN ZIJN TIJDGENOTEN TE ZWOLLE D.J. de Vries In de tweede helft van de 15de eeuw leefde te Zwolle een graveur die zijn doorgaans religieuze oeuvre signeerde door middel van de kapitalen I A, I M, … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Het Zwolsche stadhuis

HET ZWOLSCHE STADHUIS. _______       Onder de drie groote steden van Overijssel heeft zeker Zwolle het minst de herinnering aan een grootsch historisch verleden in hare gebouwen en monumenten bewaard. Verkeeren de kerken, het Wachthuis en de Sassen poort benevens eenige … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,