Category Archives: Zwolle

Gevel aan het Groote Kerkplein te Zwolle

|pag. 115| GEVEL AAN HET GROOTE KERKPLEIN TE ZWOLLE, door den Heer S. J. H. TROOSTER BHz., architect te Zwolle. (MET EENE PLAAT, PL. VII.) _______      In het begin van 1875 ontving steller dezes de opdracht om den gevel van … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Contract met Johan Schlegel over den bouw van een nieuw orgel in de Sint Michielskerk te Zwolle (1557)

CONTRACT MET JOHAN SCHLEGEL OVER DEN BOUW VAN EEN NIEUW ORGEL IN DE SINT MICHIELS- KERK TE ZWOLLE (1557). _______      Onder mijne aanteekeningen over het orgel in de Goote of Sint Michielskerk te Zwolle vond ik het volgende contract betreffende … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

Losse aanteekeningen over het dorp en kerspel Kathen (Katerveer) bij Zwolle

LOSSE AANTEEKENINGEN OVER HET DORP EN KERSPEL KATHEN (KATERVEER) BIJ ZWOLLE. _______      Van Cathen of Cothen, dat volgens van Hattum (D. V. p. 3) reeds in de 10e eeuw eene groote vermaardheid bezat, wordt, voor zooverre mij bekend, het eerst … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Stadbrief van Zwolle van 31 augustus 1230, met aanteekeningen

STADBRIEF VAN ZWOLLE VAN 31 AUGUSTUS 1230, MET AANTEEKENINGEN DOOR WIJLEN MR. J.N.J. HEERKENS. _______      Priuilegium primum quomodo villa dicta Swolle erecta sit in Oppidum muris plancis siue fossatis muniendum cum omni Jure et libertatibus que antes Dauentrienses possederant, Et … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

De zilveren kandelabers in de O.L.V. kerk te Zwolle

DE ZILVEREN KANDELABERS IN DE O. L. V. KERK TE ZWOLLE. _______      De voordracht over de Jezuïtenkerkjes te Zwolle, den 22en October 1918 in onze wintervergadering gehouden en het daarop gevolgde bezoek aan de kerk op de Ossenmarkt zijn, naar … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Zwolland

|pag. 23| Zwolland De grootste en belangrijkste Tentoonstelling van geheel Oost- en Noord Nederland’. Zo werd de tentoonstelling voor Land- en Tuinbouw, Handel, Nijverheid en Electriciteit, die van 4 tot en met 8 september 1928 onder de naam ‘Zwolland’ in … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Belastingperikelen over pruiken en kapsels

|pag. 99| Belastingperikelen over pruiken en kapsels Mode in kleding en kapsel is meer dan een waan van de dag. Het is ook – misschien wel vooral – een manier om zich te onderscheiden van anderen mensen. De kans bestaat … Lees verder

Posted in Zwolle

Een ‘mennistenstreek’ van H.A. Doyer

|pag. 43| Een ‘mennistenstreek’ van H.A. Doyer In de jaren 1824 en 1825 verschenen twaalf van de in totaal uit vijftien delen bestaande Dicht- en prozaïsche werken van mr Rhijnvis Feith bij de Rotterdamse uitgever Johannes Immerzeel Jr. De delen … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

De Zwolse dichter Lubbertus Rietberg (1783-1826)

De Zwolse dichter Lubbertus Rietberg (1783-1826) J.C. Streng “Hoe juicht mijn Kunstmin thans, daar ik mijn Moederstad Geluk wens met den roem, haar in uw roem beschoren!” Met bovenstaand citaat prees Rhijnvis Feith zijn geboorteplaats Zwolle met de eveneens in … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Twee opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van Derk Jan van der Laan

Twee opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van Derk Jan van der Laan J.C. Streng In het Provinciaal Overijssels Museum is van 10 november tot en met 13 januari 1991 een tentoonstelling te zien met werken van de … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,