Category Archives: Zwolle

Hoofdstuk 1

|pag. 1| 1 INLEIDING 1.1 de patriottenbeweging In 1747 kwam er een einde aan het Tweede Stadhouderloze tijdperk. Burgers die ontevreden waren over de zelfzuchtige praktijken van de regentenheerschappij en over de slechte krijgsresultaten tegen Frankrijk, begonnen een revolutionaire beweging … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Johan Cele (1343-1417) en de bloei van de Latijnse school te Zwolle

Johan Cele (1343-1417) en de bloei van de Latijnse school te Zwolle   Rijcklof Hofman Inleiding Tegen het einde van de Middeleeuwen was het niet uitzonderlijk om in een stad of dorp een school aan te treffen. In zijn studie … Lees verder

Posted in Zwolle

Eene bijdrage tot de oude plaatsbeschrijving van Zwolle

EENE BIJDRAGE TOT DE OUDE PLAATSBESCHRIJVING VAN ZWOLLE. Met een Schetskaartje. _______      Voor hem, die zich bezig houdt met de geschiedenis eener stad, is het soms zeer moeielijk een juist beeld te krijgen van de plaatselijke gelegenheid van weleer. Geldt … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged

De stads zwanen van Zwolle

DE STADS ZWANEN VAN ZWOLLE. _______      Zoowel aan menig Zwollenaar als aan den vreemdeling, die Zwolle bezoekt, is het wellicht onbekend, dat in de stadszwanen, die zich dikwerf in groot aantal in de grachten rondom en op het Zwarte water … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged

Gevel aan het Groote Kerkplein te Zwolle

|pag. 115| GEVEL AAN HET GROOTE KERKPLEIN TE ZWOLLE, door den Heer S. J. H. TROOSTER BHz., architect te Zwolle. (MET EENE PLAAT, PL. VII.) _______      In het begin van 1875 ontving steller dezes de opdracht om den gevel van … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Contract met Johan Schlegel over den bouw van een nieuw orgel in de Sint Michielskerk te Zwolle (1557)

CONTRACT MET JOHAN SCHLEGEL OVER DEN BOUW VAN EEN NIEUW ORGEL IN DE SINT MICHIELS- KERK TE ZWOLLE (1557). _______      Onder mijne aanteekeningen over het orgel in de Goote of Sint Michielskerk te Zwolle vond ik het volgende contract betreffende … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

Losse aanteekeningen over het dorp en kerspel Kathen (Katerveer) bij Zwolle

LOSSE AANTEEKENINGEN OVER HET DORP EN KERSPEL KATHEN (KATERVEER) BIJ ZWOLLE. _______      Van Cathen of Cothen, dat volgens van Hattum (D. V. p. 3) reeds in de 10e eeuw eene groote vermaardheid bezat, wordt, voor zooverre mij bekend, het eerst … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Stadbrief van Zwolle van 31 augustus 1230, met aanteekeningen

STADBRIEF VAN ZWOLLE VAN 31 AUGUSTUS 1230, MET AANTEEKENINGEN DOOR WIJLEN MR. J.N.J. HEERKENS. _______      Priuilegium primum quomodo villa dicta Swolle erecta sit in Oppidum muris plancis siue fossatis muniendum cum omni Jure et libertatibus que antes Dauentrienses possederant, Et … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

De zilveren kandelabers in de O.L.V. kerk te Zwolle

DE ZILVEREN KANDELABERS IN DE O. L. V. KERK TE ZWOLLE. _______      De voordracht over de Jezuïtenkerkjes te Zwolle, den 22en October 1918 in onze wintervergadering gehouden en het daarop gevolgde bezoek aan de kerk op de Ossenmarkt zijn, naar … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Zwolland

|pag. 23| Zwolland De grootste en belangrijkste Tentoonstelling van geheel Oost- en Noord Nederland’. Zo werd de tentoonstelling voor Land- en Tuinbouw, Handel, Nijverheid en Electriciteit, die van 4 tot en met 8 september 1928 onder de naam ‘Zwolland’ in … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,