Category Archives: Steenwijk

De crimineele jurisdictie van Steenwijk ter vergadering van ridderschap en steden van Overijssel in 1719

DE CRIMINEELE JURISDICTIE VAN STEENWIJK TER VERGADERING VAN RIDDERSCHAP EN STEDEN VAN OVERIJSSEL IN 1719. _______      Ridderschap en Steden van Overijssel hadden op de apprehensie van Wycher Dick, toegenaemd „het Moffien” eene premie van 100 gulden gesteld. In Mei 1719 … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,

Een huwelijksincident in Steenwijk in den jare 1754

EEN HUWELIJKSINCIDENT IN STEENWIJK IN DEN JARE 1754. _______      Toen advocaat dr. Jan Kuper, fiscaal van den landdrost van Vollenhove, die reeds verscheiden jaar in concubinaat leefde met zijn dienstmaagd Voconia Frantsen, vulgo „Voochel” en waarbij hij verscheiden kinderen had … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged ,

De belegering van Steenwijk door de Spanjaarden in 1580

DE BELEGERING VAN STEENWIJK DOOR DE Spanjaarden, IN 1580. DOOR L.N. SCHUURMAN. DICHTSTUK (Uitgesproken in het DEPARTEMENT ZWOLLE DER MAATSCHAPPIJ: TOT NUT VAN ‘T ALGEMEEN.) __________ GEDRUKT BIJ J.J. TIJL, TE ZWOLLE 1835. |pag. III| Op aanzoek van eenige mijner … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

Steenwijk

Steenwijk* door Drs. W. Logtmeijer Demografische en sociaal-economische situatie in Steenwijk aan het eind van de 18de eeuw      Bij de slechte sociaal-economische situatie in Overijssel is er ten aanzien van Steenwijk toch sprake van een enigszins positieve ontwikkeling. Door de … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged ,

Bronnen

|pag. 57| Bronnen: – Oud-Archief van de Gemeente Steenwijk: Memorialen van de Stad Steenwijk 1780-1788, Inventarisnummers 16-17-18. – Oud-Archief van de Gemeente Steenwijk: Stukken betreffende openbare orde en veiligheid. Inventarisnummers 212-213-214. – Oud-Archief van de Gemeente Steenwijk: Register van eden, … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

Literatuurlijst

|pag. 55| Literatuur: 1. H.T. Colenbrander, De Patriottentijd, Hoofdzakelijk naar buitenlandse bescheiden. ’s-Gravenhage 1897. 2. M. de Jong Hzn., Joan Derk van der Capellen, Staatkundig Levensbeeld van de moderne democratie in Nederland. Den Haag/ Groningen 1922. 3. P. Geyl, De … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

H.4. Samenvatting

H. 4.1. Samenvatting.      Van het vorige hoofdstuk is het volgende samenvattende overzicht van de jaren 1780-1787 te geven: 1. De eerste jaren worden beheerst door de strijd om het herstel van de aloude rechten: het jachtrecht en het recht gehoord … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

H.3. Steenwijk en de revolutie van de 18e eeuw

H.3. Steenwijk en de revolutie van de achttiende eeuw.      Nadat er in het vorige hoofdstuk geschreven is over de Patriottenbeweging en de sociaal-economische situatie in Overijssel, zal in dit hoofdstuk Steenwijk in de jaren 1780-1787 behandeld worden. Tijdens de jaren … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

H.2.1. De politieke situatie in Overijssel in de 18e eeuw

H.2.1. De politieke situatie in Overijssel in de 18e eeuw. Voor een beter begrip van de gebeurtenissen in Steenwijk in de jaren 1780-1787, moet men niet vergeten dat deze stad behoort bij het gewest Overijssel. Een antwoord op de gestelde … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

H.1.1. Inleiding

|pag. 1| H.1.1. Inleiding.      Nadat er al enkele studies over verschillende plaatsen in Overijssel in de jaren 1780-1787 zijn verschenen, zal in het navolgende werkstuk een poging ondernomen worden de ontwikkeling van Steenwijk in die jaren te kenschetsen. Mede door … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , ,