Category Archives: Staphorst

Beveiligd: Staphorst: Een onderzoek naar de verplaatsingen van de dorpen Rouveen en Staphorst

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Posted in Rouveen, Staphorst

Voordracht over Staphorst

VOORDRACHT OVER STAPHORST gehouden in de Zomer-vergadering te Staphorst, 1 Juni 1920. ________      Het onderwerp „Staphorst” is zóó veelzijdig en elk ouderdeel zóó belangrijk en uitgebreid, dat, vooral in verband met den tijd, waarover wij beschikken en het vele, dat … Lees verder

Posted in Staphorst

Staphorst-Rouveen en Vriezenveen

STAPHORST-ROUVEEN ENVRIEZENVEEN.______      In de Driemaandelijksche Bladen, uitgegeven door de Vereeniging tot Onderzoek van Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland, (Jaargang V, p. 35) schrijft C. H. Ebbinge Wubben: „Staphorst, oorspronkelijk een veenkolonie, is een zoogenaamd streekdorp, d.w.z. de … Lees verder

Posted in Rouveen, Staphorst, Vriezenveen

Bijlage bij hoofdstuk 3

Bijlage bij hoofdstuk 3 De verdeling van de Hoofdelijke Ontslag over de dorpen/wijken binnen de gemeente Staphorst Tabel 1: Het aantal belastingplichtigen per dorp/wijk binnen de gemeente Staphorst in 1830 ingedeeld naar belastingklassen (1 t/m 9)   Dorp/wijk 1 2 … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Overzicht van geraadpleegde werken

Overzicht van geraadpleegde werken Archivalia Archief Gemeente Staphorst Inv. Nr. 132-138 Notulen van de gemeenteraad 1811-1862 Inv. Nr. 677 Gemeenteverslagen 1832-1850 Inv. Nr. 1031-1032 Kohieren van de hoofdelijke omslag over de jaren 1830, 1835, 1843 en 1860. Inv. Nr. 1629-1631 … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Slotbeschouwing

Slotbeschouwing Voldeden de Staphorster afgescheidenen aan het beeld dat we van de afgescheidenen in het algemeen hebben, waren ze in de eerste plaats representatief voor de Staphorster bevolking of waren het‘burgers van twee werelden’? Deze vragen moeten aan het eind … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 5. De reactie van de overheid op de Afscheiding in Staphorst

Hoofdstuk 5. De reactie van de overheid op de Afscheiding in Staphorst § 5.1 Inleiding In 1984 verscheen ‘Van Scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers…’, een boek over de Afscheiding in Overijssel. De auteurs stelden zich daarin ten doel ‘niet alleen … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 4. De Afscheiding in Staphorst

Hoofdstuk 4. De Afscheiding in Staphorst § 4.1 Inleiding Al voordat er sprake was van onderzoek naar de Afscheiding in Staphorst werd door Van den Berg de verwachting uitgesproken dat ook in Staphorst De Cock c.s. hun aanhang wel gehad … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 3. Staphorst in de eerste helft van de negentiende eeuw

Hoofdstuk 3. Staphorst in de eerste helft van de negentiende eeuw § 3.1. Inleiding In 1835 verscheen van de hand van regio-historicus en burgemeester van Staphorst F.A. Ebbinge Wubben een Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst . Dit boek verscheen in het … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,

Hoofdstuk 2. De Afscheiding van 1834

|pag. 23| Hoofdstuk 2. De Afscheiding van 1834 §2.1 Inleiding In dit hoofstuk staan we stil bij de Afscheiding en haar ontwikkeling. In de eerste paragraaf bespreken we de Afscheiding in Ulrum en Genderen, het startsein voor een veel bredere … Lees verder

Posted in Staphorst Tagged , ,