Category Archives: Rouveen

Beveiligd: Staphorst: Een onderzoek naar de verplaatsingen van de dorpen Rouveen en Staphorst

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Posted in Rouveen, Staphorst

Staphorst-Rouveen en Vriezenveen

STAPHORST-ROUVEEN ENVRIEZENVEEN.______      In de Driemaandelijksche Bladen, uitgegeven door de Vereeniging tot Onderzoek van Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland, (Jaargang V, p. 35) schrijft C. H. Ebbinge Wubben: „Staphorst, oorspronkelijk een veenkolonie, is een zoogenaamd streekdorp, d.w.z. de … Lees verder

Posted in Rouveen, Staphorst, Vriezenveen

De pas te Rouveen en de later daarbij aangelegde schans, of het fort, bekend onder den naam van Friesche Kaa, Bisschops-Schans, of Schansbeentjesgraven

DE PAS TE ROUVEEN EN DE LATER DAARBIJ AANGELEGDE SCHANS, OF HET FORT, BEKEND ONDER DEN NAAM VAN FRIESCHE KAA, BISSCHOPSSCHANS, OF SCHANSBEENTJESGRAVEN DOOR

Posted in Rouveen Tagged , ,

Naamlijst van predikanten

NAAMLIJST VAN PREDIKANTEN MEDEGEDEELD DOOR DEN HEER F.A. EBBIN6E WUBBEN. _______ STAPHORST.      Volgens het Doopboek van Staphorst, aangelegd door Dominus Theodorus Noortberg, zoude de laatste Roomsche Priester in de Kerk te Staphorst aan den H. Nicolaas gewijd en staande ter … Lees verder

Posted in IJhorst, Rouveen, Staphorst Tagged , , ,

Philippus Rovenius en zijne naaste bloedverwanten

PHILIPPUS ROVENIUS EN ZIJNE NAASTE BLOEDVERWANTEN. _________        Philippus Rovenius te Leuven tot Priester gewijd, werd President van het Hollandsche College te Keulen, van waar hij naar Oldenzaal werd ontboden.      Aldaar zijnde werd hij Algemeen Vicaris van het Bisdom Deventer, … Lees verder

Posted in Rouveen Tagged ,

Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst

PLAATSBESCHRIJVING DER GEMEENTE STAPHORST PROVINCIE OVERIJSSEL Met eenige oudheidkundige bijvoegselen DOOR F. A. EBBINGE WUBBEN, Burgemeester en Notaris aldaar. TE GRONINGEN, Bij J. OOMKENS Boekverkooper, Boek- en Steendrukker. 1835 [ ] VOORREDE _______ Van mijne vroegste jeugd opgevoed in de … Lees verder

Posted in IJhorst, Rouveen, Staphorst Tagged , , , ,