Category Archives: Overijssel

Uit het land van katoen en heide

UIT HET LAND VAN KATOEN EN HEIDE OUDHEIDKUNDIGE EN FOLKLORISTISCHE SCHETSEN UIT TWENTE DOOR J.J. VAN DEINSE TWEEDE VERMEERDERDE DRUK UITGAVE: FIRMA M.J. VAN DER LOEFF ENSCHEDE 1925 Bladz. Motto IV Opdracht V Voorwoord VI Voorwoord VIII Paschen in Twente … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Oude kanaalplannen en waterwegen in Twente en omgeving II

Oude Kanaalplannen en Waterwegen in Twente en Omgeving ) door J.J. VAN DEINSE, Enschede. _______ II.      Zijn opvolger Maximiliaan Friedrich deed alle moeite het kanaal dat gedurig verzandde en geen voldoende toevoer van water had, op nieuw tot bloei te … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , , ,

Oude kanaalplannen en waterwegen in Twente en omgeving I

Oude Kanaalplannen en Waterwegen in Twente en Omgeving ) door J.J. VAN DEINSE, Enschede. _______ „’t Is alles wisseling, waar w’ook onze oogen wenden,” „De tijd bouwt weder op,      terwijl zijn hand verstoort.”      Deze twee eerste regels van het mooie … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Landweren

LANDWEREN DOOR G.J. DOORNINK (Met twee teekeningen) _______ I. Wat landweren zijn      Landweren moeten worden beschouwd als moeilijk doorschrijdbare hindernissen. Het uiterlijk was verschillend en afhankelijk van de plaatselijke terreingesteldheid. Ze werden aangelegd tot bescherming van het land, van een … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged

Oude grenzen. Het graafschap in Hameland van 1046

OUDE GRENZEN HET GRAAFSCHAP IN HAMELAND VAN 1046 DOOR G.J. DOORNINK (met één kaartje) _______      Zooals in dit tijdschrift, 1936, blz. 845 werd medegedeeld, vindt men in de oostelijke streken van ons land een zeer groot aantal, met hakhout dichtbegroeide … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Het ontstaan van de Schipbeek

Moderne stuwen in de Schipbeek nabij de Wippert Het ontstaan van de Schipbeek door G.J. Doornink MIJN eerste kennismaking met de Schipbeek is al van ouden datum.      ’t Was in het begin van deze eeuw, dat ik als schooljongen met … Lees verder

Posted in Deventer, Overijssel Tagged

Marke-Varia V

MARKE-VARIA. _______ V. NOTTER – HELLENDOORN. 1545.      Op de grensscheiding tusschen deze twee marken heeft betrekking een getuigenverhoor, waarvan een afschrift in mijn bezit is; buiten op staat: „Copia protocol van de Lake tussen de Notterse ende Helderse marck bij … Lees verder

Posted in Hellendoorn, Overijssel Tagged ,

De legende van Bisschoppelijk Markengerichte in Overijssel

DE LEGENDE VAN BISSCHOPPELIJK MARKENGERICHTE IN OVERIJSSEL. _______      De enkele woorden, waarin Winhoff van Markengerichte gewaagt, hebben de legende doen geboren worden, dat hij deze ontleent aan den eersten Landbrief van Bisschop David van Bourgondie (1457).      Niets is minder waar, … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged

Doodslag bij ongeluk of uit ongelijk

DOODSLAG BIJ ONGELUK OF UIT ONGELIJK. _______      In Winhoff’s »Landtrecht van Auerissel« wordt, onder art. 7 van het derde doel de paragraaf behandeld van den landbrief van bisschop van Verneberg, die volgens Winhoff luidt: »Wert sake dat van ungelücke »ein … Lees verder

Posted in Overijssel

De Schijve

DE SCHIJVE. _______      Op den 17 Januarij 1474 werd door den Utrechtschen Bisschop David van Bourgondien een regtscollegie opgerigt en de daartoe behoorende Raden aangewezen. Dit regtscollegie was bestemd hooger beroep te ontvangen van alle zaken, waarin een der partijen … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged