Category Archives: Ootmarsum

Een brief uit den Franschen tijd

EEN BRIEF UIT DEN FRANSCHEN TIJD. _______      Dezer dagen kwam mij toevallig in handen een brief op den 2den Juni 1795 uit den Haag geschreven door een zekeren heer H. K. Cramer aan zijne medeburgers. Uit den brief blijkt niet … Lees verder

Posted in Ootmarsum Tagged ,

De vicarie van St. Anna te Ootmarsum

DE VICARIE VAN ST. ANNA TE OOTMARSUM. _______      Tijdens de visitatiereis van bisschop Aegidius de Monte was Hermannus Nagell bezitter der vicarie van St. Anna in de parochiekerk te Ootmarsum; als collatoren werden toen opgeteekend de pastoor en de schepenen … Lees verder

Posted in Ootmarsum Tagged , ,