Category Archives: Kampen

Amersfoort in de leer bij Kampen

Amersfoort in de leer bij Kampen. door C.N. Fehrmenn.      Een bevaarbare IJsel was in vroegere eeuwen, toen Kampen nog een internationale handelsstad van grote betekenis was, een levensbelang van de eerste orde voor de stad. Over de bevaarbaarheid van deze … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

II. Pigge en zijn relaties met Kampen

II. Pigge en zijn relaties met Kampen.).      Zoals wij reeds zagen, moet Pigge omstreeks 1490 te Kampen geboren zijn. Hoewel hij na zijn vertrek naar Leuven nimmer meer woonachtig geweest is in deze stad, heeft hij toch gedurende een groot … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Albert Pigge een vermaard Kampenaar

ALBERT PIGGE (foto Centraal Bureau voor genealogie ’s Gravenhage). ALBERT PIGGE een vermaard Kampenaar, door C. N. FEHRMANN.      In het bekende werk „Oudheden en Gestichten van het Bisdom Utrecht”, noemt de schrijver bij de Kampenaren die door hun geleerdheid en … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Marsch naar de sterren

Marsch naar de sterren Officiersopleidingen uit de gelederen, 1852-1928         Doctoraalscripte      Begeleiders: Prof. Dr. H. Amersfoort en Dr. W. Klinkert      Studierichting Geschiedenis      Leerstoelgroep Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis      Faculteit der Geesteswetenschappen      Universiteit van Amsterdam        22 oktober 1999      … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De Geneeskunstbeoefenaren te Kampen. III. De Apothekers

DE GENEESKUNSTBEOEFENAREN TE KAMPEN. _______ III. DE APOTHEKERS.      Heb ik vroeger in dit tijdschrift gehandeld over de stads-doctoren en de chirurgijns te Kampen, thans wensch ik hier te geven wat ik verzamelde omtrent de Apothekers te Kampen.      Ik ga daartoe … Lees verder

Posted in Kampen

De strijd om de macht, aristocratische en democratische verwikkelingen in Kampen, tijdens de eerste jaren van de Bataafse Republiek, 1795-1798

DE STRIJD OM DE MACHT =========================================== Aristocratische en democratische verwikkelingen in Kampen,tijdens de eerste jaren van de Bataafse Republiek,1795 – 1798. J.H. de Lange,      Rhijnsburglaan 23,      8181 XW Heerde.      [ ]   INHOUD I. Inleiding. blz. 2 II. Kampen in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Geslachtkundige aantekeningen over de familie Maler te Kampen

GESLACHTKUNDIGE AANTEKENINGENOVER DE FAMILIE MALERTE KAMPEN DOOR C.N. FEHRMANN _______      Dank zij de jarenlange vriendschap, die bestaan had tussen Mej. C.J. Wekker, in leven gemeente-archivares van Kampen, en Mr. J.H.P. Ennema, beheerder van het Frans Walkate-archief, besloten de erfgenamen van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

3. Een Reconstructie van de Verdedingswerken uit de 14e en 15e eeuw

3. EEN RECONSTRUCTIE VAN DE VERDEDIGINGSWERKEN UIT DE 14e EN 15e EEUW. Hoe de verdedigingswerken van Kampen er uitgezien hebben nadat de stad in de loop van de 14e eeuw geheel was ommuurd, is niet volledig te reconstrueren. Afbeeldingen van … Lees verder

Posted in Kampen

Hondsdolheid. 1726

HONDSDOLHEID. 1726. _______      Herhaaldelijk vindt men ook reeds in vroeger eeuwen gewag gemaakt van hondsdolheid.      Den 20en April 1726 deed de magistraat van Kampen o.a. de navolgende publicatie afgaan:      „Burgemeesteren Schepenen en Raaden doen bij dezen een ieder burger en … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

III. DE AANTASTING VAN DE BESTAANDE KERK TOT IN HET NAJAAR 1566; EERSTE AANZET VOOR EEN GEREFORMEERD KERKELIJK LEVEN

III. DE AANTASTING VAN DE BESTAANDE KERK TOT IN HET NAJAAR 1566; EERSTE AANZET VOOR EEN GEREFORMEERD KERKELIJK LEVEN      In het voorgaande hoofdstuk werden de eerste signalen van kritiek op de bestaande kerk tot het eind van de jaren vijftig … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,