Category Archives: Hengelo

De spoorweg-verbinding van Nederland met Hannover

De SPOORWEG-VERBINDING Van NEDERLAND MET HANNOVER. ______ AMSTERDAM, GEDRUKT BIJ C. A. SPIN & ZOON. 1861. {blanco} De SPOORWEG-VERBINDING VAN NEDERLAND MET HANNOVER. ______ Het is eene onbetwiste en ook onbetwistbare stelling, dat de aanleg van spoorwegen in de eerste … Lees verder

Posted in Almelo, Hengelo Tagged , , , , ,

Colophon

COLOPHON De foto’s werden welwillend beschikbaar gesteld door de Stichting Oald Hengel en enkele broeders en zusters uit de Gemeente. Ontwerp en lay-out: F.H. ter Horst Correcties: Buurlage-van Dijk Druk: Drukkerij Hassink BV Haaksbergen Uitgave: Kerkeraad v.d. Gereformeerde Kerk (Vrijg.) … Lees verder

Posted in Hengelo, Kerken Tagged , ,

Kerkelijk Hengelo in latere jaren

KERKELIJK HENGELO IN LATERE JAREN Binnen de plaatselijke Nederlands Hervormde kerk was er nauwelijks iets te merken van Afscheiding of Doleantie. Waarschijnlijk zijn het gelovigen van buitenaf geweest die hier de eerste sporen van meeleven met deze kerkelijke gebeurtenissen laten … Lees verder

Posted in Hengelo, Kerken Tagged , ,

Hengelo omstreeks eind vorige eeuw

HENGELO OMSTREEKS EIND VORIGE EEUW Om u een indruk te geven hoe het leven was in het Hengelo van zo’n 100 jaar geleden, volgen hier nog wat gegevens uit het plaatselijke verleden. Hengelo, gelegen op het kruispunt van de heerbanen … Lees verder

Posted in Hengelo, Kerken Tagged , ,

De kerkgeschiedenis van de vorige eeuw in deze contreien

DE KERKGESCHIEDENIS VAN DE VORIGE EEUW IN DEZE CONTREIEN Ook in onze omgeving was het onrustig onder de orthodoxe protestanten. In 1836 kozen een aantal leden van de kerk van Nijverdal voor de Afscheiding en stichtten een eigen gemeente. In … Lees verder

Posted in Hengelo, Kerken Tagged , ,

De belofte van Dordt

DE BELOFTE VAN DORDT Als tegen het eind van de synode te Dordrecht (1618-1619) aan de aanwezige buitenlandse godgeleerden wordt gevraagd hun oordeel te geven over ‘‘de leer der waarheyt’’, gelijk die door de Nederlandsche Gereformeerde Kerken wordt beleden, verklaren … Lees verder

Posted in Hengelo, Kerken Tagged , ,

Woord vooraf

WOORD VOORAF Jubilea zijn er om gevierd te worden. Zo zou iemand kunnen zeggen: ‘‘we hebben feest, want onze kerk is jarig. Ze bestaat al honderd jaar’’. Op dat woord is heel wat af te dingen. Allereerst is de Kerk … Lees verder

Posted in Hengelo, Kerken Tagged , ,

100 Jaar Gereformeerde Kerk Hengelo 1892 – 14 juni – 1992

 100 Jaar Gereformeerde Kerk Hengelo 1892 – 14 juni – 1992 door F.H. ter Horst. INHOUD: Woordvooraf. Inleiding. De belofte van Dordt. De kerkgeschiedenis van de vorige eeuw in deze contreien. Hengelo omstreeks eind vorige eeuw. Kerkelijk Hengelo in latere … Lees verder

Posted in Hengelo, Kerken Tagged , ,