Category Archives: Hellendoorn

Marke-Varia V

MARKE-VARIA. _______ V. NOTTER – HELLENDOORN. 1545.      Op de grensscheiding tusschen deze twee marken heeft betrekking een getuigenverhoor, waarvan een afschrift in mijn bezit is; buiten op staat: „Copia protocol van de Lake tussen de Notterse ende Helderse marck bij … Lees verder

Posted in Hellendoorn, Overijssel Tagged ,

Een 17e eeuwsch Volkslied te Hellendoorn

|pag. 288| Een 17e eeuwsch Volkslied te Hellendoorn. ________       Het eigenaardige volkslied, dat hierachter volgt, verdient ongetwijfeld eene plaats in ons Archief. Wel niet zoozeer om den inhoud, die reeds van elders bekend is. Vooreerst namelijk uit het »Breve Chronicon« … Lees verder

Posted in Hellendoorn Tagged ,