Category Archives: Hasselt

De Sacramentskapel te Hasselt

DE SACRAMENTSKAPEL TE HASSELT DOOR F.A. EBBINGE WUBBEN _______      Ofschoon ons Gewest weinig minder, dan andere Nederlandsche landschappen, abdijen, conventen, kloosters, kerken, en andere geestelijke veréénigingen heeft opgeleverd en bezeten, welke van den vromen zin onzer voorouders getuigen, bestond er … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Geschiedkundig overzicht omtrent het ambt van Hoogschultus van Hasselt en Hasselter Ambt.

GESCHIEDKUNDIG OVERZIGT OMTRENT HET AMBT VAN HOOGSCHULTUS VAN HASSELT EN HASSELTER AMBT. _______      De stad Hasselt heeft van Bisschop Hendrik van Vianden, den 38sten Bisschop van Utrecht, in 1267 volgens het gemeene gevoelen overleden, stadsregten erlangd, en wel „ met … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Afschaffing van den Lombard te Hasselt

AFSCHAFFING VAN DEN LOMBARD TE HASSELT. _______      In een protokol ven Sententien en Resolutien van Schepenen en Raden der stad Hasselt, van 1600, vindt men het navolgende stuk, hetgeen ik om de curieusheid hier woordelijk laat volgen.      Alzoo all het … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Aanslag op de stad Hasselt door de Spaanschgezinden, op den 27 September 1584

AANSLAG OP DE STAD HASSELT DOOR DE SPAANSCHGEZINDEN, op den 27 September 1581. _______      Het is bekend, dat de Staatsgezinden, om voor te komen dat Hasselt, hetwelk toen ter tijd nog meest katholijk en koningsgezind was, niet ten eenen male, … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , , ,

De Heilige Stede van Hasselt (Ov.) Gestalte, waarden en functies van een herleefde bedevaart in een Diaspora-parochie

DE HEILIGE STEDE VAN HASSELT (OV.) GESTALTE, WAARDEN EN FUNCTIES VAN EEN HERLEEFDE BEDEVAART IN EEN DIASPORA-PAROCHIE* DOOR WILLEM FRIJHOFF INLEIDING De heilige Stede van het Overijsselse stadje Hasselt is, net als andere bedevaartsplaatsen van die naam, een in oorsprong … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged

De oorsprong van de Heilige Stede van Hasselt

|pag. 100| omzien geschiedenis De oorsprong van de Heilige Stede van Hasselt: een intrigerend maar onoplosbaar raadsel? Willem Frijhoff Vrije Universiteit, Amsterdam “Ik zou, denk ik, heel tevreden zijn geweest als u tot de slotsom was gekomen dat de bedevaart … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged

De Heilige Stedeke Hasselt

De Heilige Stedeke Hasselt.)       Dank zij de zorg van haar ijverigen herder de WelEerwaarde Heer J. van Groeningen, is de parochie van Hasselt, de vorige week eigenaar geworden van den grond, waarop weleer een der beroemste heiligdommen van Nederland … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged

Registrum ecclesie S. Stephani in Hasselt

REGISTRUM ECCLESIE S. STEPHANI in Hasselt. _______      In de afdeeling „Boeken en registers” van het stedelijk archief van Hasselt bevindt zich onder letter D een boekje, dat op den buitenkant getiteld is: „registrum ecclesie sancti Stephani in Hasselt.” Het handschrift … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

De munt te Hasselt

DE MUNT TE HASSELT. _______      Hetgeen over de munt in deze Overijsselsche stad geschreven werd, is hier en daar verspreid. VAN MIERIS () geeft de beschrijving van eene munt van Bisschop Frederik van Blankenheim te Hasselt geslagen en in den … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

De mediatie van 1657, ten behoeve der ridderschap en steden van Overijssel

DE MEDIATIE VAN 1657, TEN BEHOEVE DER RIDDERSCHAP EN STEDEN VAN OVERIJSSEL. (uit de memoriaelboeken van Steenwijk.) _______      Den 16 September 1654 kwamen bij de Magistraat te Steenwijk in commissie, de heeren Burgemeester Keurbeecke van Kampen, Vreze van Zwolle en … Lees verder

Posted in Hasselt, Steenwijk Tagged , , , , ,