Category Archives: Hasselt

Samenvatting

Samenvatting De stad Hasselt was door de Spaanse inname van Steenwijk in 1582 op de frontier met het door de Spaanse landvoogd in de Nederlanden beheerste gebied komen te liggen. Omdat het behoud van de stad voor de Generaliteit van … Lees verder

Posted in Hasselt

Hoofdstuk 5. De ‘kwestie Hasselt’

Hoofdstuk 5. De ‘kwestie Hasselt’ 5.1 Voorspel. Op 3 februari 1590 verzochten de Overijsselse gedeputeerden in Den Haag, de drosten van Salland en Vollenhove, Gerard van Warmenlo en Johan Sloet, in het bijzijn van enkele leden van de Raad van … Lees verder

Posted in Hasselt

Hoofdstuk 4. Het serviesverdrag tussen de stad Hasselt en de Staten van Friesland

Hoofdstuk 4. Het serviesverdrag tussen de stad Hasselt en de Staten van Friesland 4.1 Kerende oorlogskansen In 1588 zagen de oorlogskansen voor de Republiek er ronduit slecht uit. Het in 1581 onder leiding van Parma geopende Spaanse tegenoffensief was succesvol … Lees verder

Posted in Hasselt

Hoofdstuk 3. Hasselt, frontierstad aan het Zwarte Water

Hoofdstuk 3. Hasselt, frontierstad aan het Zwarte Water 3.1 Het belang van het behoud van de stad Hasselt In 1580 liep Rennenberg, stadhouder van Groningen, Friesland, Drente en Overijssel openlijk over naar Spaanse zijde. Met hem kreeg Parma in het … Lees verder

Posted in Hasselt

Hoofdstuk 2. De bestuurlijke organisatie van de Republiek omstreeks 1590

Hoofdstuk 2. De bestuurlijke organisatie van de Republiek omstreeks 1590 2.1 Inleiding Omdat de Opstandige Gewesten niet in staat waren om het op eigen kracht tegen Parma op te kunnen nemen, werd na 1581 gezocht naar een nieuwe landsheer. Verschillende … Lees verder

Posted in Hasselt

Hoofdstuk 1. De Unie van Utrecht

Hoofdstuk 1. De Unie van Utrecht 1.1 Inleiding De ondertekening van de Unie van Atrecht op 6 januari 1579 en de Unie van Utrecht op 23 januari van datzelfde jaar kondigde een scheiding van de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Die saecke der stadt Hasselt

‘Die saecke der stadt Hasselt’ Een bestuurlijk knelpunt ten tijde van de Republiek der ZevenVerenigde Nederlanden, 1590-1594 Doctoraalscriptie Begeleider: dr F. PostmaStudierichting GeschiedenisRijksuniversiteit Groningen26 juni 1998door Marnix Berkhoff geboren te Deventer Groningen 1998 [ ] En zoals dat in de … Lees verder

Posted in Hasselt

Hoofdstuk 4

|pag. 37| 4. Afscheiding als wederkeer 4.1. Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk de veranderingen in het symbolisch universum te hebben beschreven, zoals die zich voordeden in de Hervormde kerk in de periode voorafgaande aan de Afscheiding, willen we in … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 3

|pag. 24| 3. Afscheiding in Hasselt 3.1. Inleiding Het precieze verloop van de Afscheiding in Hasselt is moeilijk vast te stellen. De bronnen zijn voor de beginperiode Van de Afscheiding schaars. Notulenboeken van de Afgescheidenen vangen aan in 1846. De … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 1. Inleiding

|pag. 3| 1. Inleiding 1.1. Na honderdvijftig jaar Anderhalve eeuw na de Afscheiding van 1834 blijkt de hoeveelheid literatuur over de Afscheiding nog steeds uit te dijen. De invalshoek die in recente werken naar voren komt, is merendeels een andere … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,