Category Archives: Enschede

De Enschedesche Bouwvereniging 1861-1916. Een sociologische studie

DE “ENSCHEDESCHE BOUWVEREENIGING” 1861 – 1916 EEN SOCIOLOGISCHE STUDIE               J.C.H. del Canho –           Kauffmann             Boekelo, juni 1980.           [ ] Weest blijde Enschede! om ’t heil aan U beschoren, Uw barre heide wordt … Lees verder

Posted in Enschede Tagged , ,

Voorbericht

VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK. ___________      Onze Stad heeft na den brand van 7 Mei 1862 in alle opzichten zulke groole veranderingen ondergaan, dat men van het Enschede van weleer weinig sporen meer aantreft, zoodat het opkomend geslacht zich moeielijk … Lees verder

Posted in Enschede Tagged

Geschiedenis van Enschede en zijn naaste omgeving

GESCHIEDENIS VAN ENSCHEDE EN ZIJNE NAASTE OMGEVING [ ] [Blanco] [ ] GESCHIEDENIS VAN ENSCHEDEEN ZIJNE NAASTE OMGEVING DOOR Dr. A> BENTHEM Gz. TWEEDE DRUK                                        NIET IN DEN HANDEL.     IN ’T VOORLEDEN LIGT HET HEDEN. IN HET NU. WAT … Lees verder

Posted in Enschede

Enschede’s ontstaan, bloei en verwoesting

ENSCHEDÉ’S ONTSTAAN, BLOEI EN VERWOESTING. _______________ EENE GESCHIEDKUNDIGE SCHETS DOOR H.G. HARTMAN, Jz. DORDRECHT, J. P. REVERS. 1862. [ ] Blanco _______________↓_______________      „De tijd is bijkans voorbij, dat het Noorden van ons land voor niets geteld werd, maar het Noorden … Lees verder

Posted in Enschede

Al is de Krim ook nog zo min

[ ] Al is de Krim ook nog zo minGeschiedenis van een Enschedese volksbuurt, 1861-1934 Bij de foto op de voorpagina: Straatleven in de Frederik Hedrikstraat rond 1900. Op de voorgrond is een stoelematter aan het werk. Verder enige karren, … Lees verder

Posted in Enschede Tagged ,

De St.-Jakobskerk te Enschede

|pag. 19| DE ST.-JAKOBSKERK TE ENSCHEDE. Medegedeeld door den heer H. J. VAN DEN BRINK, architekt te Driebergen. MET DRIE PLATEN. PL. I, II en III. _______      Nadat, bij den brand, die den 7 Mei 1862 de stad Enschedé grootendeels … Lees verder

Posted in Enschede Tagged ,

De Hessenweg

De Hessenweg. Er staat weder eene historische merkwaardigheid op het punt van te verdwijnen. Gelukkig geldt het hier geen verlies. Het laatste stuk van den zoogenaamden Hessenweg, dat nog dezen naam draagt, zal aan den openbaren dienst worden onttrokken en … Lees verder

Posted in Enschede Tagged , ,

Uit Enschede in het midden der 18e eeuw

UIT ENSCHEDE IN HET MIDDEN DER 18e EEUW. DOOR J. J. VAN DEINSE. _______      Het bier was in vroegere jaren de voornaamste volksdrank in deze streken. En dat bier werd niet alleen gebrouwen in de steden, doch ook op het … Lees verder

Posted in Enschede Tagged ,

Een nederzetting uit de vroege ijzertijd en middeleeuwse ontginningsgreppels te Enschede

Een nederzetting uit de vroege IJzertijd en middeleeuwse ontginningsgreppels te Enschede A. D. Verlinde Inleiding Het opgravingsterrein de Elferink-es ligt aan de westrand van Enschede, „ingeklemd” tussen de Keyserstraat in het noorden en de Zweringhoekweg/Vermeerstraat in het zuiden. De es … Lees verder

Posted in Enschede Tagged ,

Enschede van 1595 tot 1622.

ENSCHEDE VAN 1595 TOT 1622. _______      Zooals bekend is, liggen tusschen deze jaren die van het twaalfjarig bestand en het is om eenig licht te laten vallen op de Staatkundige positie van Enschede gedurende die jaren, dat ik dit tijdvak … Lees verder

Posted in Enschede Tagged ,