Category Archives: Deventer

Ruzie tusschen een Deventersche burgemeestersvrouw en een moor 1571

|pag. 30| RUZIE TUSSCHEN EEN DEVENTERSCHE BURGEMEESTERS- VROUW EN EEN MOOR 1571. _______      Het was in ’t jaar 1571, ’t was een heel droeve tijd voor de stad Deventer, die al de ellende ondervond van eene groote Spaansche bezetting. Nering … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Een Deventer organist, Claude Bernardt

EEN DEVENTER ORGANIST, CLAUDE BERNARDT. _______      In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 25 Juli 1898 publiceerde Dr. M.E. Houck een artikel getiteld: Is Jan Pieterszoon Swelinck te Deventer geboren? en knoopte daaraan eenige mededeelingen vast over een van … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Een vergeten Deventersche professor

EEN VERGETEN DEVENTERSCHE PROFESSOR, _______      Toen de hoogleeraar P. Bosscha, in het door hem uitgegeven gedenkschrift van de viering van het Tweede Eeuwfeest van het Athenaeum Illustre te Deventer op den 16den Februari 1830, zijn historische nasporingen opnam aangaande de … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

De omwenteling te Deventer in 1795

|pag. 68| DE OMWENTELING TE DEVENTER IN 1795. _______      Op de Deventer Athenaeum-Bibliotheek bevindt zich een Handschrift waarin de heer heeft opgeteekend; wat hij als ooggetnige gezien en mede beleefd heeft in zijn vaderstad Deventer gedurende de maand Januari van … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Uit Overijssel’s Verleden. VII. Schoolzaken.

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. VII. Schoolzaken.      Nog is dezelfde zegsman aan het woord en we zijn dus nog te Deventer in 1736 ongeveer.      Op de Latijnse scholen worden dese boeken gebruikt.      Op de Rectors schole: Logica, Ciceronis Orationes, Horatius, Virgilius, Novum … Lees verder

Posted in Deventer Tagged

Uit Overijssel’s Verleden. VI. ,,Formalia wegens Justittia Corporeel.’’

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. VI. „Formalia wegens Justitia Corporeel."      Onder bovenstaanden titel deelt de schrijver der Deventer regeringsgebruiken, van wien in het vorige stukje gesproken werd, de volgende bijzonderheden mede aangaande de wijze, waarop de lijfstraffelijke vonnissen ten uitvoer gelegd werden. … Lees verder

Posted in Deventer Tagged

Uit Overijssel’s Verleden. V. Oude Deventer regeringsgebruiken

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. V. Oude Deventer regeringsgebrulken.      Hetgeen ik onder bovenstaanden titel in de Overijsselsche Bijdragen mededeelde, wil ik door nieuwe ontdekkingen aanvullen. Op eene boekverkooping toch was ik andermaal zoo gelukkig een vrij rijke bron voor dit onderwerp aan … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Uit Overijssel’s Verleden. IV. (Slot) Iets aangaande Geert (de) Groote.

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. IV. (Slot) Iets aangaande Geert (de) Groote.      Op S. Matthaeus avond (20 Sept.) 1374 zien we ,,Mr. Gherijt die Groete Canonic in onzer Vrouwen Kercke toe Aken" in persoon verschijnen voor Rigter en Schepenen van Deventer, tot … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Uit Overijssel’s Verleden. IV. Iets aangaande Geert (de) Groote.

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. IV. Iets aangaande Geert (de) Groote.      Het is zeker geen gewaagde stelling te beweren, dat van een man van zoo groote beteekenis als Geert de Groote, elke levensbijzonderheid de aandacht verdient, welke maar eenigermate strekken kan, om … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

De rechterlijke organisatie van de stad Deventer voor en na de reductie van juni 1591

DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE VAN DE STAD DEVENTER VOOR EN NA DE REDUCTIE VAN JUNI 1591       door H.J. Nalis           Scriptie Oud-Vaderlands Recht als keuzevak Einddoctoraal oude stijl.     november 1977. |pag. 1| … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,