Category Archives: Deventer

De Krocht der Lebuinus-Kerk te Deventer

|pag. 92| DE KROCHT DER LEBUINUS-KERK TE DEVENTER. _______      De vereering, welke de oude Christenen voor de getuigen huns geloofs koesterden, bewoog hen reeds vroeg tot het stichten van altaren en kerken, ter plaatse waar de martelaren geleden hadden of … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Het ontstaan van de Schipbeek

Moderne stuwen in de Schipbeek nabij de Wippert Het ontstaan van de Schipbeek door G.J. Doornink MIJN eerste kennismaking met de Schipbeek is al van ouden datum.      ’t Was in het begin van deze eeuw, dat ik als schooljongen met … Lees verder

Posted in Deventer, Overijssel Tagged

Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van het Oversticht

BIJDRAGE TOT DE WORDING VAN HET OVERSTICHT DOOR G. J. DOORNINK )      Toen Deventer nog jong was, kloek en zelfbewust met een eigen sterk, innerlijk leven, dat naar buiten gedragen werd door mannen van daden, geboren en getogen in dat … Lees verder

Posted in Deventer Tagged

Militaire maatregelen van Deventer in 14de eeuw

MILITAIRE MAATREGELEN VAN DEVENTER IN 14DE EEUW door G. J. DOORNINK Reserve- Kapitein 19 R.I. De Vesting.      Om een oplossing te vinden voor een onbevredigd gevoel in zekere technische kwestie, stelde ik een archivalisch onderzoek in. Het zeer rijk voorziene … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , , , ,

Ruzie tusschen een Deventersche burgemeestersvrouw en een moor 1571

|pag. 30| RUZIE TUSSCHEN EEN DEVENTERSCHE BURGEMEESTERS- VROUW EN EEN MOOR 1571. _______      Het was in ’t jaar 1571, ’t was een heel droeve tijd voor de stad Deventer, die al de ellende ondervond van eene groote Spaansche bezetting. Nering … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Een Deventer organist, Claude Bernardt

EEN DEVENTER ORGANIST, CLAUDE BERNARDT. _______      In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 25 Juli 1898 publiceerde Dr. M.E. Houck een artikel getiteld: Is Jan Pieterszoon Swelinck te Deventer geboren? en knoopte daaraan eenige mededeelingen vast over een van … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Een vergeten Deventersche professor

EEN VERGETEN DEVENTERSCHE PROFESSOR, _______      Toen de hoogleeraar P. Bosscha, in het door hem uitgegeven gedenkschrift van de viering van het Tweede Eeuwfeest van het Athenaeum Illustre te Deventer op den 16den Februari 1830, zijn historische nasporingen opnam aangaande de … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

De omwenteling te Deventer in 1795

|pag. 68| DE OMWENTELING TE DEVENTER IN 1795. _______      Op de Deventer Athenaeum-Bibliotheek bevindt zich een Handschrift waarin de heer heeft opgeteekend; wat hij als ooggetnige gezien en mede beleefd heeft in zijn vaderstad Deventer gedurende de maand Januari van … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Uit Overijssel’s Verleden. VII. Schoolzaken.

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. VII. Schoolzaken.      Nog is dezelfde zegsman aan het woord en we zijn dus nog te Deventer in 1736 ongeveer.      Op de Latijnse scholen worden dese boeken gebruikt.      Op de Rectors schole: Logica, Ciceronis Orationes, Horatius, Virgilius, Novum … Lees verder

Posted in Deventer Tagged

Uit Overijssel’s Verleden. VI. ,,Formalia wegens Justittia Corporeel.’’

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. VI. „Formalia wegens Justitia Corporeel.”      Onder bovenstaanden titel deelt de schrijver der Deventer regeringsgebruiken, van wien in het vorige stukje gesproken werd, de volgende bijzonderheden mede aangaande de wijze, waarop de lijfstraffelijke vonnissen ten uitvoer gelegd werden. … Lees verder

Posted in Deventer Tagged