Category Archives: Blokzijl

Geschiedkundige herinneringen aangaande het vlek, of de voormalige vesting Blokzijl

Posted in Blokzijl Tagged

Voorberigt

VOORBERIGT. ______      Hebben wij in eenige nommers der Steenwijker Courant (van 22 Oktober 1850 tot 27 Mei 1851) de herinnering verlevendigd van belangrijke gebeurtenissen, die vooral in de dagen onzer worsteling tegen Spanje te Steenwijk en Blokzijl zijn voorgevallen, een … Lees verder

Posted in Blokzijl, Steenwijk Tagged ,

Geschiedkundige herinneringen aangaande de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl.

Geschiedkundige herinneringen aangaande de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl, bijeenverzameld door S.F. Klijnsma, Luitenant kolonel ingenieur, oud kommandant van het bataillon mineurs en sappeurs, lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, enz. Meppel, H.J. Gelderman. 1853. … Lees verder

Posted in Blokzijl, Steenwijk Tagged , , ,