Category Archives: Plaatsen

Plaatsen uit de Provincie Overijssel.

Werkkring der jezuieten buiten Zwolle

WERKKRING DER JEZUÏETEN BUITENZWOLLE. ________      Het laatste vijf-entwintig-jarig tijdvak der 16de eeuw was, gelijk voor zoo menig Nederlandsch gewest, ook voor Salland een tijd van verschrikking en oorlogsjammer. Het weerlooze landvolk was blootgesteld aan afpersing en plundering, roof en moord … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

De Reformatie in het Land van Vollenhove 1579-1609

De   REFORMATIE   in het   LAND van VOLLENHOVE.   1579 – 1609         scriptie M.O. Geschiedenis Noordelijke Leergangen, Zwolle.   B. Coster.     INHOUD – INLEIDING 1 Het vraagstuk van protestantisering 1 2 De … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged ,

De Enschedesche Bouwvereniging 1861-1916. Een sociologische studie

DE “ENSCHEDESCHE BOUWVEREENIGING” 1861 – 1916 EEN SOCIOLOGISCHE STUDIE               J.C.H. del Canho –           Kauffmann             Boekelo, juni 1980.           [ ] Weest blijde Enschede! om ’t heil aan U beschoren, Uw barre heide wordt … Lees verder

Posted in Enschede Tagged , ,

De strijd om de macht, aristocratische en democratische verwikkelingen in Kampen, tijdens de eerste jaren van de Bataafse Republiek, 1795-1798

DE STRIJD OM DE MACHT =========================================== Aristocratische en democratische verwikkelingen in Kampen,tijdens de eerste jaren van de Bataafse Republiek,1795 – 1798. J.H. de Lange,      Rhijnsburglaan 23,      8181 XW Heerde.      [ ]   INHOUD I. Inleiding. blz. 2 II. Kampen in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Voorbericht

VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK. ___________      Onze Stad heeft na den brand van 7 Mei 1862 in alle opzichten zulke groole veranderingen ondergaan, dat men van het Enschede van weleer weinig sporen meer aantreft, zoodat het opkomend geslacht zich moeielijk … Lees verder

Posted in Enschede Tagged

Geschiedenis van Enschede en zijn naaste omgeving

GESCHIEDENIS VAN ENSCHEDE EN ZIJNE NAASTE OMGEVING [ ] [Blanco] [ ] GESCHIEDENIS VAN ENSCHEDEEN ZIJNE NAASTE OMGEVING DOOR Dr. A> BENTHEM Gz. TWEEDE DRUK                                        NIET IN DEN HANDEL.     IN ’T VOORLEDEN LIGT HET HEDEN. IN HET NU. WAT … Lees verder

Posted in Enschede

Enschede’s ontstaan, bloei en verwoesting

ENSCHEDÉ’S ONTSTAAN, BLOEI EN VERWOESTING. _______________ EENE GESCHIEDKUNDIGE SCHETS DOOR H.G. HARTMAN, Jz. DORDRECHT, J. P. REVERS. 1862. [ ] Blanco _______________↓_______________      „De tijd is bijkans voorbij, dat het Noorden van ons land voor niets geteld werd, maar het Noorden … Lees verder

Posted in Enschede

Beveiligd: Jaarboek Twente 1962

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Posted in Twenthe

Beveiligd: Jaarboek Twente

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Posted in Twente

POLITIE ENDE IUSTITIE

[ ] AANGEBODEN DOOR: N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ W.E.J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE [ ] POLITIE ENDE IUSTITIE DOOR THOM. J. DE VRIES N.V. UITGEVERS MAATSCHAPPIJW.E.J. TJEENK WILLINK, ZWOLLE, 1946 [ ] [blanco] _______________↓_______________ |pag. 3|      Indien aan de Muze der Historie de … Lees verder

Posted in Zwolle