Category Archives: Plaatsen

Plaatsen uit de Provincie Overijssel.

Losse aanteekeningen over het dorp en kerspel Kathen (Katerveer) bij Zwolle

LOSSE AANTEEKENINGEN OVER HET DORP EN KERSPEL KATHEN (KATERVEER) BIJ ZWOLLE. _______      Van Cathen of Cothen, dat volgens van Hattum (D. V. p. 3) reeds in de 10e eeuw eene groote vermaardheid bezat, wordt, voor zooverre mij bekend, het eerst … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Vicecureiten van Kampen

Vicecureiten van Kampen. _______      De vereeniging van twee of meer kerkelijke beneficiën in één persoon, een misbruik, dat vóór het opkomen der Reformatie in vele, zoo niet de meeste diocesen heerschte, was, reeds sedert de 14e eeuw, te Kampen zoo … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Paleolithische gegevens uit Overijssel

Paleolithische gegevens uit Overijssel A.D. Verlinde SUMMARY In this article a survey is given of paleolithic sites and flint finds in the Province of Overijssel. Only one middle paleolithic artifact is known, a Moustérien point at Deldenerbroek. Of the young … Lees verder

Posted in Overijssel

Twee koningskinderen langs de IJssel

|pag. 7| omzien geschiedenis Twee koningskinderen langs de IJssel Jan van de Wetering In november 2001 verschijnt bij de IJsselacademie het boek Vergeten levens, Geschiedenissen van het Sallandse platteland. Auteur is Jan van de Wetering uit Zwolle, die in het … Lees verder

Posted in Wilsum Tagged

Uit de geschiedenis der Overijsselsche geldmiddelen

UIT DE GESCHIEDENIS DER OVERIJSSELSCHE GELDMIDDELEN. _______      Wanneer er sprake is van de geldmiddelen van Overijssel, dan denkt men in den regel aan de geldelijke behoeften van dat gewest en aan de middelen om daarin te voorzien gedurende het tijdperk … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Vluis

VLUIS. _______      In zijn opstel »over den eigenaardigen rechtstoestand van nog niet ingeoogste vruchten volgens OverIJselsch landrecht«) vermeldt Mr. Wicherlink, dat Winhoff het recht van panding aan het fluis of de schoef reeds kende.      Dit is wel aan te nemen, … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Een cultusbijl uit Vriezenveen (Ov.)

Een cultusbijl uit Vriezenveen (Ov.) A.D. Verlinde In de collectie G.J. Eshuis te Almelo bevindt zich een voorwerp, dat door zijn eigenaardige vormgeving moeilijk met andere vondsten was te vergelijken en ook anderszins niet op een voor de hand liggende … Lees verder

Posted in Vriezenveen Tagged ,

Stadbrief van Zwolle van 31 augustus 1230, met aanteekeningen

STADBRIEF VAN ZWOLLE VAN 31 AUGUSTUS 1230, MET AANTEEKENINGEN DOOR WIJLEN MR. J.N.J. HEERKENS. _______      Priuilegium primum quomodo villa dicta Swolle erecta sit in Oppidum muris plancis siue fossatis muniendum cum omni Jure et libertatibus que antes Dauentrienses possederant, Et … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Een nederzetting uit de vroege ijzertijd en middeleeuwse ontginningsgreppels te Enschede

Een nederzetting uit de vroege IJzertijd en middeleeuwse ontginningsgreppels te Enschede A. D. Verlinde Inleiding Het opgravingsterrein de Elferink-es ligt aan de westrand van Enschede, „ingeklemd” tussen de Keyserstraat in het noorden en de Zweringhoekweg/Vermeerstraat in het zuiden. De es … Lees verder

Posted in Enschede Tagged ,

Gassleuven door de Varsener esch (Ov)

Gassleuven door de Varsener esch (Ov) A. D. Verlinde Het essenlandschap Ter weerszijden van het dal van de Overijsselse Vecht, maar vooral aan de noordkant, ligt een fraaie en enkele tientallen kilometers lange reeks essen. Als een lang, bochtig lint … Lees verder

Posted in Varsen Tagged ,