Category Archives: Plaatsen

Plaatsen uit de Provincie Overijssel.

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus

SED FUGIT INTEREA, FUGIT IRREPARABILE TEMPUS maar intussen en onherstelbaar vliedt de tijd Een korte verhandeling over het bouwwezen tot lering en vermaak ter gelegenheid van de jaarwisseling 1956 door Thom. J. de Vries ZWOLLE N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ W.E.J. TJEENK WILLINK … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Transissalania illustrata: Achter de IJssel begint het land

TRANSISSALANIA ILLUSTRATA ACHTER DE IJSSEL BEGINT HET LAND N.V. UITGEVERS-MIJ. W.E.J. TJEENK WILLINK ZWOLLE / MCMLX [ ] Blanco [ ] Kasteel Rechteren. Schilderij door G. Meijer. (Zwolle, Overijssels Museum). [ ] TRANSISSALANIA ILLUSTRATA ACHTER DE IJSSEL BEGINT HET LAND … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Geert Groote en de broeders en zusters van het gemeene leven

TWEEDE TAFEREEL. _______ GEERT GROOTE EN DE BROEDERS EN ZUSTERS VAN HET GEMEENE LEVEN.      Omstreeks het jaar 1375 reisde in ons vaderland een prediker rond, die destijds duizenden van zich deed spreken, en wiens naam in eere is gebleven tot … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Aartspriester Lambertus Engbers (1772-1855) en het einde van het Twentse schuilkerk-katholicisme.

Aartspriester Lambertus Engbers (1772-1855) en het einde van het Twentse schuilkerk-katholicisme                Paul Abels Twente, met name het noord-oostelijke deel van deze streek, vormt de grootste rooms-katholieke enclave benoorden de grote rivieren. Dat het katholicisme daar door de eeuwen heen wist … Lees verder

Posted in Twente Tagged , ,

Algemeen reglement op het armwezen in de stad Deventer

ALGEMEEN REGLEMENT OP HET ARMWEZEN IN DE STAD DEVENTER. Te DEVENTER, bij J. de LANGE. 1839. [ ] Blanco [ ] ALGEMEEN REGLEMENT op het ARMWEZEN IN DE STAD DEVENTER. Art. 1 De verzorging der amen, wordt, overeenkomstig Art. 9 … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , , ,

Markeregt van Hengvorden

OVERIJSSELSCHE STAD-, DIJK- EN MARKEREGTEN. [ ] [Blanco] [ ] VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN OVERIJSSELSCH REGT EN GESCHIEDENIS. _________ OVERIJSSELSCHE   STAD-, DIJK- EN MARKEREGTEN. ____ DERDE DEEL. DERTIENDE STUK. ____ MARKEREGT VAN HENGVORDEN. ____ ZWOLLE, DE ERVEN J.J. TIJL. … Lees verder

Posted in Olst Tagged

Tamme Foppes de Haan: DUURSWOUDE 1791 – KAMPEN 1868

Kamper Miniaturen V [ ] © 2000 Vereniging van Oud-Studenten van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen   – Met lit. opg. ISBN 90-73954-45-2 NUGI 631 Trefw.: theologie, biografie Omslag Hendriks – Kampen Schilderij omslag: Hendrik … Lees verder

Posted in Kampen

Petrus Biesterveld. Amsterdam 1863 – Amsterdam 1908

Kamper Miniaturen III [ ] © 1999 Vereniging van Oud-Studenten van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen   – Met lit. opg. ISBN 90-73954-42-8 NUGI 631 Trefw.: theologie, biografie Omslag Hendriks – Kampen Schilderij omslag: Roeland … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Simon van Velzen. AMSTERDAM 1809 – KAMPEN 1896

[ ] Kamper Miniaturen I [ ] © 1999 Vereniging van Oud-Studenten van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen   – Met lit. opg. ISBN 90-73954-38-X NUGI 631 Trefw.: theologie, biografie Omslag Hendriks – Kampen Schilderij … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Het Eeuwfeest te Hertme en Senderen

HET EEUWFEEST TE Hertme en Senderen. _____________      Aan den Rijksstraatweg van Almeloo naar Borne en Hengeloo ligt op een goed uur afstand van eerstgenoemde gemeente de landelijke buurschap Senderen, een der bekoorlijkste plekjes van het schoone Twenthe. Aan de zuidzijde … Lees verder

Posted in Hertme, Zenderen Tagged ,