Category Archives: Plaatsen

Plaatsen uit de Provincie Overijssel.

Twee opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van Derk Jan van der Laan

Twee opmerkingen naar aanleiding van de tentoonstelling met werken van Derk Jan van der Laan J.C. Streng In het Provinciaal Overijssels Museum is van 10 november tot en met 13 januari 1991 een tentoonstelling te zien met werken van de … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

De voormalige stads-naaischool

De voormalige Stads naaischool (thans Nijverheidsschool voor meisjes.)      Toen in 1921 de Nijverheidsonderwijswet in werking trad, werd, als gevolg daarvan, de Burgeravondschool alhier, welke eenige jaren tevoren de Stads-teekenschool in zich had opgenomen, omgezet in een Nijverheidsavondschool voor a.s. bouwvakarbeiders, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De Brandenberg te Wilsem (Afgebrand Donderdag 4 Dec. 1930)

De Brandenberg te Wilsem (afgebrand Donderdag 4 Dec. 1930).      In Oost-Zuid-Oostelijke richting vanuit den ouden Kerktoren te Wilsem en daarvan verwijderd ongeveer 145 M., vond men, totdat dit huis afbrandde, „de Branden-berg”, bij alle inwoners van het oude IJseldorp bekend. … Lees verder

Posted in Wilsum

Het huis ,,de Pelikaan"

Het huis „de Pelikaan". _______      Wat moeten vroeger die oude steden, en dus ook Kampen, mooi zijn geweest. Iedere gevel en daardoor ook bijna ieder stadsgezicht, had stijl en karakter. Want alle gebouwen, zij mogen dan in verschillende periodes zijn … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Vervalschte oorkonden over het klooster te Windesheim

VERVALSCHTE OORKONDEN over het klooster te Windesheim. _______      In het vorige deel van ons Archief (XXVI: 322 v.v.) publiceerde ik een oorkonde van bisschop Floris van Wevelinkhoven, ten jare 1387, waarbij de stichting van het klooster der Reguliere Kanunniken te … Lees verder

Posted in Windesheim Tagged , ,

Zwolsche aflaatbrieven

ZWOLSCHE AFLAATBRIEVEN UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR G.A. MEIJER O.P. ARNHEM, S. GOUDA QUINT, 1921 [ ] blanco [ ] |pag. 5| Voorrede.      Nu in de laatste jaren door verschillende geschiedvorschers, zoowel in Nederland als in het buitenland, bijzondere aandacht wordt … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Bisschoppelijke Goedkeuring der stichting van het klooster te Windesheim

|pag. 322| BISSCHOPPELIJKE GOEDKEURING DER STICHTING VAN HET KLOOSTER TE WINDESHEIM. 1387, na October 16.      Bisschop Floris van Wevelinckhoven keurt goed de stichting van het klooster der Reguliere Kanunniken te Windesheim, schrijft daaraan regelen voor en verleent het voorrechten.      Cum … Lees verder

Posted in Windesheim Tagged

Een Deventer organist, Claude Bernardt

EEN DEVENTER ORGANIST, CLAUDE BERNARDT. _______      In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 25 Juli 1898 publiceerde Dr. M.E. Houck een artikel getiteld: Is Jan Pieterszoon Swelinck te Deventer geboren? en knoopte daaraan eenige mededeelingen vast over een van … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Noot 1

Voetnoot behorende bij het artikel: - Weeling, J. (1847) De groote steen te Oldenzaal. Overijss. Alm., 1848, 185-199. KILIAAN, in voce Hekse sive Hesse, geeft ons geene afleiding van hetzelve, maar wel eene dus genoemde Latijnsche vertaling, te weten, Saga, … Lees verder

Posted in Oldenzaal Tagged

De groote steen te Oldenzaal

DE GROOTE STEEN TE OLDENZAAL.      Op de groote markt te Oldenzaal, en wel aan het zuidoostelijk einde, ligt de dusgenoemde Groote Steen, een massief granietblok van eene onregelmatige, doch meestal ronde gedaante, behalve dat de naar boven gekeerde zijde een … Lees verder

Posted in Oldenzaal Tagged ,