Category Archives: Plaatsen

Plaatsen uit de Provincie Overijssel.

Oude kanaalplannen en waterwegen in Twente en omgeving II

Oude Kanaalplannen en Waterwegen in Twente en Omgeving ) door J.J. VAN DEINSE, Enschede. _______ II.      Zijn opvolger Maximiliaan Friedrich deed alle moeite het kanaal dat gedurig verzandde en geen voldoende toevoer van water had, op nieuw tot bloei te … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , , ,

Oude kanaalplannen en waterwegen in Twente en omgeving I

Oude Kanaalplannen en Waterwegen in Twente en Omgeving ) door J.J. VAN DEINSE, Enschede. _______ „’t Is alles wisseling, waar w’ook onze oogen wenden,” „De tijd bouwt weder op,      terwijl zijn hand verstoort.”      Deze twee eerste regels van het mooie … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

De Hessenweg

De Hessenweg. Er staat weder eene historische merkwaardigheid op het punt van te verdwijnen. Gelukkig geldt het hier geen verlies. Het laatste stuk van den zoogenaamden Hessenweg, dat nog dezen naam draagt, zal aan den openbaren dienst worden onttrokken en … Lees verder

Posted in Enschede Tagged , ,

Merkwaardige geschiedenis van een versteenden visch uit het jaar 1550

MERKWAARDIGE GESCHIEDENIS VAN EEN VERSTEENDEN VISCH UIT HET JAAR 1550. _______      Eenigen tijd geleden ontving ik van onzen geachten voorzitter Mr. J. Nanninga Uitterdijk een afschrift van een paar brieven uit het archief te Kampen om den inhoud daarvan te … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Een brief uit den Franschen tijd

EEN BRIEF UIT DEN FRANSCHEN TIJD. _______      Dezer dagen kwam mij toevallig in handen een brief op den 2den Juni 1795 uit den Haag geschreven door een zekeren heer H. K. Cramer aan zijne medeburgers. Uit den brief blijkt niet … Lees verder

Posted in Ootmarsum Tagged ,

Uit Enschede in het midden der 18e eeuw

UIT ENSCHEDE IN HET MIDDEN DER 18e EEUW. DOOR J. J. VAN DEINSE. _______      Het bier was in vroegere jaren de voornaamste volksdrank in deze streken. En dat bier werd niet alleen gebrouwen in de steden, doch ook op het … Lees verder

Posted in Enschede Tagged ,

De gleuven in de Bentheimersteenen van de Plechelmuskerk te Oldenzaal

DE GLEUVEN IN DE BENTHEIMER STEENEN VAN DE PLECHELMUSKERK TE OLDENZAAL. _______      Ieder, die de mooie oude Plechelmuskerk te Oldenzaal wel eens goed heeft bekeken, zal weten, hoe er in de Bentheimer steenen in de buitenmuren dier kerk, vooral aan … Lees verder

Posted in Oldenzaal Tagged ,

Landweren

LANDWEREN DOOR G.J. DOORNINK (Met twee teekeningen) _______ I. Wat landweren zijn      Landweren moeten worden beschouwd als moeilijk doorschrijdbare hindernissen. Het uiterlijk was verschillend en afhankelijk van de plaatselijke terreingesteldheid. Ze werden aangelegd tot bescherming van het land, van een … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged

Oude grenzen. Het graafschap in Hameland van 1046

OUDE GRENZEN HET GRAAFSCHAP IN HAMELAND VAN 1046 DOOR G.J. DOORNINK (met één kaartje) _______      Zooals in dit tijdschrift, 1936, blz. 845 werd medegedeeld, vindt men in de oostelijke streken van ons land een zeer groot aantal, met hakhout dichtbegroeide … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Het ontstaan van de Schipbeek

Moderne stuwen in de Schipbeek nabij de Wippert Het ontstaan van de Schipbeek door G.J. Doornink MIJN eerste kennismaking met de Schipbeek is al van ouden datum.      ’t Was in het begin van deze eeuw, dat ik als schooljongen met … Lees verder

Posted in Deventer, Overijssel Tagged