Category Archives: Plaatsen

Plaatsen uit de Provincie Overijssel.

Brief van de beide huizen van het parlement van Engeland aan de Staten van Overijssel, 1645

BRIEF VAN DE BEIDE HUIZEN VAN HET PARLEMENT VAN ENGELAND AAN DE STATEN VAN OVERIJSSEL, 1645. _______      De strijd tusschen Koning Karel I van Engeland en het Parlement gaven ook hier te lande aanleiding tot moeielijkheden, vooral toen beide partijen … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Hondsdolheid. 1726

HONDSDOLHEID. 1726. _______      Herhaaldelijk vindt men ook reeds in vroeger eeuwen gewag gemaakt van hondsdolheid.      Den 20en April 1726 deed de magistraat van Kampen o.a. de navolgende publicatie afgaan:      „Burgemeesteren Schepenen en Raaden doen bij dezen een ieder burger en … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Een conflict tusschen het geestelijke en het wereldlijke recht te Steenwijk in 1502

EEN CONFLICT TUSSCHEN HET GEESTELIJKE EN HET WERELDLIJKE RECHT TE STEENWIJK IN 1502. _______      Over de zaak, die in het hierachter nitgegevene stuk ) besproken wordt, is, voor zoover ik weet, van elders niets bekend. Trouwens de toedracht blijkt uit … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged ,

Sententie tegens Harmen Coops Fledderus, binnen Steenwijk. Den 24 April 1749

SENTENTIE TEGENS HARMEN COOPS FLEDDERUS, BINNEN STEENWYK. Den 24 April 1749. [ ] Blanco _______________↓_______________ |pag. 3| Copia. Extract uit het Protocol van Criminele Zaken der Stad Steenwyk. De Hoog-welgebooren Geſtrenge Heer HENRIK, Baron van Ysſelmuiden, Heer tot Zwollinget-Kamp en … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged , , ,

Waar stond het Maatklooster

WAAR STOND HET MAATKLOOSTER? _______      In van Hattums Beschrijving van Zwolle lezen we aan ’t begin van Hoofdstuk XYI: „Het zesde of laatste Maagden Clooster was aan de H. Maagd Agnes toegeheiligd en wierd gewoonlijk genoemd het Clooster op de … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Zwolsche Blauwvingers

ZWOLSCHE BLAUWVINGERS. _______      Bekend is het, dat Kampen en Zwolle in vroegere eeuwen dikwijls jaloersch op elkanders welvaart en voorspoed, elkander niet altijd een goed hart toedroegen, en terwijl de Kampenaren van de Zwollenaren den naam van Kamper steuren ontvingen, … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Het Klokkenspel van Zwolle

HET KLOKKENSPEL VAN ZWOLLE. ___________      In de geschiedenis der klokkenspellen van ons land hebben de twee steden Zwolle en Hensden een zekere vermaardheid. In menige stad, die dit bij uitstek Nederlandsch sieraad mist, luidt de overlevering, dat de Heusdenschen hun … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

III. DE AANTASTING VAN DE BESTAANDE KERK TOT IN HET NAJAAR 1566; EERSTE AANZET VOOR EEN GEREFORMEERD KERKELIJK LEVEN

III. DE AANTASTING VAN DE BESTAANDE KERK TOT IN HET NAJAAR 1566; EERSTE AANZET VOOR EEN GEREFORMEERD KERKELIJK LEVEN      In het voorgaande hoofdstuk werden de eerste signalen van kritiek op de bestaande kerk tot het eind van de jaren vijftig … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Twee kleinzonen van de Kamper klokgieter Geert van Wou

Twee kleinzonen van de Kamper klokgieter Geert van Wou   door C.N. Fehrmann.      De beroemde Kamper klokgieter Geert van Wou die op 23 dec. 1527 in de St.-Nicolaaskerk werd begraven, liet vier zonen en twee dochters na. De jongste zoon, … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Vier zeldzame oude drukken in het Frans Walkate Archief

[Titelpagina van een der nieuwe aanwinsten van het Frans Walkate Archief: Een daghelicxe verwonderinge der Coninginne van Saba…. Gedrukt door Steven Joessen te Kampen 1557.] Vier zeldzame oude drukken in het Frans Walkate Archief door C.N. Fehrmann.                In het afgelopen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,