Category Archives: Plaatsen

Plaatsen uit de Provincie Overijssel.

Ontmoedigend overheidsbeleid als stimulans voor ondernemerschap

Ontmoedigend overheidsbeleid alsstimulans voor ondernemerschap   De Tariefherziening van 1725 en het ontstaan van debombazijnnijverheid in Twente C. Trompetter           1 Inleiding Zonder twijfel is de opkomst van de produktie van gemengde linnenkatoenen weefsels de belangrijkste ontwikkeling in de geschiedenis van … Lees verder

Posted in Twente

Amersfoort in de leer bij Kampen

Amersfoort in de leer bij Kampen. door C.N. Fehrmenn.      Een bevaarbare IJsel was in vroegere eeuwen, toen Kampen nog een internationale handelsstad van grote betekenis was, een levensbelang van de eerste orde voor de stad. Over de bevaarbaarheid van deze … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

II. Pigge en zijn relaties met Kampen

II. Pigge en zijn relaties met Kampen.).      Zoals wij reeds zagen, moet Pigge omstreeks 1490 te Kampen geboren zijn. Hoewel hij na zijn vertrek naar Leuven nimmer meer woonachtig geweest is in deze stad, heeft hij toch gedurende een groot … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Albert Pigge een vermaard Kampenaar

ALBERT PIGGE (foto Centraal Bureau voor genealogie ’s Gravenhage). ALBERT PIGGE een vermaard Kampenaar, door C. N. FEHRMANN.      In het bekende werk „Oudheden en Gestichten van het Bisdom Utrecht”, noemt de schrijver bij de Kampenaren die door hun geleerdheid en … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

2. Kort overzicht van de opkomst en de ontwikkeling van de textielnijverheid in Twenthe, ± 1530 – ± 1830

_______________↓_______________ |pag. 16| Hoofdstuk 2. “Kort overzicht van de opkomst en de ontwikkeling van de textielnijverheid in Twenthe, ± 1530 – ± 1830.” In dit beknopte overzicht van de opkomst en de groei van de Twentse textielnijverheid van de zestiende- … Lees verder

Posted in Hellendoorn, Nijverdal

1. Hellendoorn, een situatieschets

_______________↓_______________ |pag. 7| Hoofdstuk 1. Hellendoorn, een situatieschets. De gemeente Hellendoorn behoort, met een oppervlakte van 13.313 ha., tot de grootste gemeenten van Overijssel. Zij onderscheidt zich bovendien door een vrij langwerpige vorm: de afstand van het uiterste noordoosten tot … Lees verder

Posted in Hellendoorn, Nijverdal

De vestiging van het ‘Agentschap van de Nederlandsche Handel – Maatschappij’ van 1836 tot 1883 te Nijverdal

_______________↓_______________ |pag. 1| De vestiging van het   ‘Agentschap van de Nederlandsche Handel – Maatschappij’   van 1836 tot 1883 te Nijverdal.     (De opkomst van de textielnijverheid in het Reggedal).   Scriptie M.O. Geschiedenis, deel 2.   Noordelijke … Lees verder

Posted in Hellendoorn, Nijverdal

De opkomst van een eigenerfde boerenklasse in Overijssel, 1750-1830.

DE OPKOMST VAN EEN EIGENERFDE BOE-RENKLASSE IN OVERIJSSEL, 1750-1830✽ J.L. VAN ZANDEN Inleiding De structuur van het grondbezit in de 18e en de 19e eeuw Veranderingen in het grondbezit: ontginningen en de aan- en verkoop van boerderijen Een verklaring: de … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Kroniek van de H. Josephkerk te Vasse

KRONIEK VAN DE H. JOSEPHKERK TE VASSE Pastoor L.Engbers en zijn parochie 1800 – 1860 UITGAVE VAN DE ST. HISTORISCHE KRING VASSE MANDER HEZINGEN [ ] “Waar iemand duizend vreugden zoekt, Mijn vreugde is in dees? Achterhoek.” Willem Sluyter, predikant … Lees verder

Posted in Vasse Tagged ,

De demografische ontwikkeling van Overijssel 1475-1795

De demografische ontwikkeling van Overijssel 1475-1795 door dr. J.L. van Zanden De demografische geschiedenis van Nederland gedurende de periode van het Ancien Regime wordt nog steeds beheerst door het pionierswerk dat door onderzoekers van de Wageningse school is uitgevoerd. In … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,