Category Archives: Plaatsen

Plaatsen uit de Provincie Overijssel.

Henk (H.C.) Diender 28 oktober 1941 – 18 mei 2004

Henk (H.C.) Diender 28 oktober 1941 – 18 mei 2004 door Theo van Mierlo Met het overlijden van Henk Diender heeft Kampen afscheid moeten nemen van een gedreven en gepassioneerd pleitbezorger van de geschiedenis van de rooms-katholieke parochie van Kampen … Lees verder

Posted in Kampen

Kampen van Rooms-Katholiek tot Calvinistisch. Van ongeveer 1530 tot ongeveer 1580.

KAMPEN VAN ROOMS-KATHOLIEK TOT CALVINISTISCH VAN ONGEVEER 1530 TOT ONGEVEER 1580 DOOR S. ELTE. INLEIDING.      Dr. J. de Hullu gaf in zijn Bescheiden betreffende de Hervorming in Overijssel ), na een brede inleiding over het middeleeuwse Deventer, de geschiedenis van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Charitas 1871

INHOUD Bladz. Voorbericht VII Algemeene Christelijke Feestdagen. — Israëlietische Feestdagen. — Jaartellingen en Tijdkringen.— De Zondagsletter IX. Eclipsen. — Opmerkingen X. Kalender XI. Verjaardagen van het Koninklijk Huis XVII. Bestuur van het Gr∴ O∴ der Nederlanden, onderhoorige Koloniën en Landen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Het conflict van de magistraat van Kampen en den vicecureyt Gerrit Willemsz. van Plo in het jaar 1567

HET CONFLICT VAN DE MAGISTRAAT VAN KAMPEN EN DEN VICECUREYT GERRIT WILLEMSZ. VAN PLO IN HET JAAR 1567. _______      In November van het jaar 1566 stelde het gemeentebestuur van Kampen aan het kapittel te Deventer voor, om als pastoor aan … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,

De zaak van Frederik Brecheling te Zwolle 1667

DE ZAAK TE ZWOLLE DOOR S. ELTE      In het begin van 1667 werd kerkelijk Zwolle in beroering gebracht door het schandaal van de Lutherse predikant Frederik Breckeling ), die sedert 1660 hier een chiliastisch-profetische prediking verkondigde, met veel critiek op … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Wanneer is men begonnen rekening en verantwoording van de stadsinkomsten en -uitgaven van Zwolle schriftelijk af te leggen?

WANNEER IS MEN BEGONNEN REKENING EN VERANTWOORDING VAN DE STADS- INKOMSTEN EN -UITGAVEN VAN ZWOLLE SCHRIFTELIJK AF TE LEGGEN ? Door S. ELTE. _______      De belangrijkste bron voor de geschiedenis van Zwolle voor het begin der vijftiende eeuw wordt gevormd … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

De poging om in Zwolle de draperie te vestigen in de tweede helft der vijftiende eeuw

DE POGING OM IN ZWOLLE DE DRAPERIE TE VESTIGEN IN DE TWEEDE HELFT DER VIJFTIENDE EEUW DOOR S. ELTE. _______      Naast de zo bekende geestelijke bloei van Zwolle in de eerste helft der 15e eeuw, waaraan de naam van Thomas … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Historie van Overijssel, eerste deel.

Historie van Overijssel door W. Nagge. Uitgegeven door Mr. J. Nanninga Uitterdijk, eerste deel, Vereniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Te Zwolle, bij De Erven J.J. Tijl, 1915. 499p. INHOUD Blz. Inleiding. V Het I boeck de historie … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Historie rond een kaart uit 1543

HISTORIE ROND EEN KAART UIT 1543 Th.M. van Mierlo Het Gemeentearchief van Kampen bezit een met de hand getekende plattegrond, gedateerd 1543. Op deze plattegrond zijn zeer nauwkeurig op een schaal van ca. 1:500 de stadsmuur en de muurtorens in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Alexander Pasqualini (1493-1559) architect en vestingbouwkundige

Alexander Pasqualini (1493-1559) architect en vestingbouwkundige Theo van Mierlo Alexander Pasqualini was vanaf circa 1531 als artilleriemeester en architect in dienst bij de heren van Egmond. Na de dood van Maximiliaan van Egmond in 1548 vervulde Pasqualini tot aan zijn … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,