Category Archives: Kerken

Gedenkboeken van en over kerken

Geraadpleegde literatuur.

[pag. 102] Geraadpleegde literateur: [pag. 103]

Posted in Hasselt, Kerken Tagged

Bijlage I, II, III en VI.

Bijlage I. In 1846 vormden de volgende leden de christelijke afgescheiden gemeente: Willem Frieling en Geertje Jans Benning Jan tien Maradorf Jan Kruithof en Johanna Pothman Herm Oosten van de Vegt Roelof Steenbergen en Klaasje van Veen. Bij hen sloten … Lees verder

Posted in Hasselt, Kerken Tagged

Hoofdstuk 4. Reformatie maakt vrij.

4. Reformatie maakt vrij. Veel was er na de ineensmelting van de geref. kerk A en B te regelen, en dat gebeurde in bijzonder goede harmonie: zowel de verkiezing van ouderlingen en diakenen, het vaststellen van de viering van het … Lees verder

Posted in Hasselt, Kerken Tagged

Hoofdstuk 3. Behoud van reformatie door afscheiding en doleantie.

3. Behoud van reformatie door afscheiding en doleantie Overheidsbevoogding Het zou een apart onderzoek vergen om na te gaan in hoeverre het gedachtengoed van de Nadere Reformatie, waarbij de nadruk werd gelegd op de ,,praktijk der godzaligheid, heiliging des levens, … Lees verder

Posted in Hasselt, Kerken Tagged

Hoofdstuk 2. Verandering door reformatie.

[pag. 16] 2. Verandering door reformatie Het is niet geheel duidelijk of de strijd om het pastoraat, zoals deze zich in de jaren dertig van de zestiende eeuw in Hasselt afspeelde, teruggaat op de invloed van de reformatie, die zich … Lees verder

Posted in Hasselt, Kerken Tagged

Hoofdstuk 1. De situatie voor de reformatie.

[pag. 6] 1. De situatie voor de reformatie Ook al werd de grote kerk genoemd naar de door de rooms-katholieke kerk heilig verklaarde Stefanus, de eerste martelaar van de christelijke kerk (Hand. 7), dat betekende niet dat alleen Stefanus als … Lees verder

Posted in Hasselt, Kerken Tagged

Voorwoord

[pag. 4] Voorwoord Naar aanleiding van de realisering van de plannen tot kerkbouw kwamen we in aanraking met de voorgeschiedenis van de kerkelijke gebouwen. Daarbij kwamen we te staan voor het feit dat de huidige generatie nauwelijks meer enige kennis … Lees verder

Posted in Kerken Tagged

Ende Godts daden niet vergeten.

Ende Godts daden niet vergeten. Enkele momenten uit de eeuwenlange geschiedenis van het kerkelijk leven te Hasselt en N.O. – Overijssel. Ds. L.J. Joosse. Uitgeverij J. BOERSMA BV-ENSCHEDE. Omslag en lay-out: Gert Fris Illustratie omslag: Gezicht op de Stadt Hasselt … Lees verder

Posted in Hasselt, Kerken Tagged ,

Colophon

COLOPHON De foto’s werden welwillend beschikbaar gesteld door de Stichting Oald Hengel en enkele broeders en zusters uit de Gemeente. Ontwerp en lay-out: F.H. ter Horst Correcties: Buurlage-van Dijk Druk: Drukkerij Hassink BV Haaksbergen Uitgave: Kerkeraad v.d. Gereformeerde Kerk (Vrijg.) … Lees verder

Posted in Hengelo, Kerken Tagged , ,

Kerkelijk Hengelo in latere jaren

KERKELIJK HENGELO IN LATERE JAREN Binnen de plaatselijke Nederlands Hervormde kerk was er nauwelijks iets te merken van Afscheiding of Doleantie. Waarschijnlijk zijn het gelovigen van buitenaf geweest die hier de eerste sporen van meeleven met deze kerkelijke gebeurtenissen laten … Lees verder

Posted in Hengelo, Kerken Tagged , ,