Category Archives: Auteurs

Grooten, J.

Drs. Johannes (Hans) Grooten (23 juli 1937), archiefexamen IIde klasse (1 juli 1969), archivist bij het rijksarchief in Zeeland (-1974), waarnemend gemeentearchivaris te Kampen (19x?-198?), gemeentearchivaris te Kampen (198?-1998) Werken van Drs. Johannes (Hans) Grooten:   - Grooten, J. (1970) … Lees verder

Posted in Auteurs

Mensema, Albertus Jans

Albertus Jans Mensema (1946) Opleiding: Rijks Hogere Burgerschool (R.H.B.S.) Ter Apel; ’s Rijks Archiefschool (Magister Artium) (1973-1974) Werk: archivaris Rijksarchief in Overijssel Zwolle (1972); gemeentearchivaris Zwolle (1988-2001); archivaris Historisch Centrum Overijssel (2001-2007) Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (april, … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged , ,

Streng, Jean Cornelis

Werken van Jean Cornelis Streng :   - Streng, J.C. (1983) De Deventer magistraat, de armenzorg en enkele andere aspekten van sociale zorg. 1566-1587. (Scriptie). Geschiedenis MO-B, Noordelijke Leergangen, Zwolle. - Streng, J.C. (1985) De afgevaardigden van de provincie Overijssel … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Brom, Gijsbertus

Mgr. Dr. Gijsbertus Brom (Utrecht, 3 Februari 1864 - Utrecht, 7 Februari 1915), zn. van Gerard Brom, goudsmid en Johanna Catharina Kok. Over Mgr. Dr. Gijsbertus Brom:   - Smeets, R.G.R. (1915) Mgr. Dr. Gijsbertus Brom † 7 Februari 1915. … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Mgr. dr. Gisbertus Brom

|pag. 153| Mgr. dr. Gisbertus Brom. _______      Nog betrekkelljk kort geleden, in den jaargang 1912 van ons tijdschrift (no. 40) gaf prof. dr. J.W. Beek in een vrij uitvoerig artikel, naast eenige algemeene beschouwingen ook zijn persoonlijke indrukkingen weer betreffende … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Mgr. Dr. GIJSBERTUS BROM. † 7 Februari 1915

Mgr. Dr. GIJSBERTUS BROM. † 7 Februari 1915. _______      Zwaarder verlies kon ons Archief moeilijk treffen dan het getroffen heeft door het heengaan van Mgr. Dr. Gijsbertus Brom. Als redacteur-secretaris heeft hij zoovele jaren het tijdschrift gediend en in redactie … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Weeling, Jan

Jan Weeling (Oldenzaal, 4 mei 1786 - Oldenzaal, 24 december 1862), rector gymnasium Oldenzaal, zn. van Gerrit Willem Weeling en Gerritdina Bringenberg. Gehuwd op 22 augustus 1822 te Zwolle met Henrietta Revius (Zwolle, 18 augustus 1793 - Ambt Almelo, 27 … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

De Roye van Wichen, Jhr. Adam Jean Bernard

Jonkheer Adam Jean Bernard de Roye van Wichen (Roermond, kasteel Heel, 24 februari 1790 - Nijmegen, 21 juli 1863), chef 4e Battalion 63 Regiment de Ligne deelname in 1812 la Grande Armée, kolonel generale staf, penningkundige, bij KB van 31 … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Een gedenkpenning der Munstersche wederdoopers van 1534

EEN GEDENKPENNING DER MUNSTERSCHE WEDERDOOPERS VAN 1534. ______      In mijn opstel over „de Doopsgezinden te Deventer van 1533 tot het einde der 18de eeuw" (Doopsgez. Bijdrag. 1919) deelde ik uit het Sententieboek der Stad Deventer mede, dat een der in … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged , ,

Mierlo, Theodorus Maria (Theo) van

Theodorus Maria (Theo) van Mierlo (1958), medewerker stedelijk museum Kampen, parochiearchivaris R.K. Parochie Kampen, freelance historicus, archivaris. Werken van Theo van Mierlo:   - Mierlo, Th.M. van (1985) De topografische ontwikkeling van Kampen in de eerste helft der 14e eeuw. … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged