Category Archives: Auteurs

Spreen, Hendrik (1942-2015)

Drs. Hendrik Spreen (19 oktober 1942 – 4 november 2015), docent geschiedenis RSG Tromp Meesters Steenwijk. Over Drs. Hendrik Spreen:   – Tuin, J.D. van der (2016). Drs. H. Spreen, dienaar van de geschiedschrijving (1942-2015) Old Steenwiek, 33 (1), 38-40. … Lees verder

Posted in Auteurs

Don, Johannes

Johannes Don (Hellevoetsluis, 21 maart 1906 – ’s-Gravenhage, 26 februari 1982). Aangesteld op 1 september 1927 als archiefambtenaar (1 januari 1929 in vaste dienst), gemeentearchivaris (15 februari 1946 – 1 april 1971). Zn. van Jacob Don (1879-1961) en Grietje Bakker … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Jacobus (Bob) Erdtsieck

Jacobus (Bob) Erdtsieck (Amsterdam, 10 april 1921 – Zwolle, 4 juni 2018), jeugdwerkleider/catecheet Hervormde Gemeente (sept. 1947 – jan. 1953), hulpprediker te Eerbeek (?), regionaal jeugdwerkleider CJMV te Groningen en Drenthe (?), bedrijfsmaatschappelijk ambtenaar Gemeente Zwolle? (1972-1983), ouderling (en scriba) … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Woude, Prof. dr. Sape van der

Prof. dr. Sape van der Woude (Harlingen, 13 augustus 1911 – Amstelveen, 3 juni 2001), benoeming tot buitengewoon hoogleraar (Bibliotheekwetenschap) Universiteit van Amsterdam (18 augustus 1967, emeritus 1 september 1976), zn van Remmelt van der Woude, loswerkman (1885-1952) en Antje … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Dr. W.J. Formsma: een mensenleven in de archieven

Dr. W. J. Formsma: een mensenleven in de archieven   Een gesprek met Paul Brood Het is in de wereld van archivarissen niet ongebruikelijk dat zij die hun 65e jaar bereiken, de dagelijkse gang naar hun werkplek niet kunnen of … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Haga, August

Mr. August Haga (Sneek, 24 augustus 1888 – Zwolle, 14 februari 1970), commies-chartermeester Rijksarchief in Overijssel Zwolle, zn. van Meile Haga (1851-1933) en Geertje Gorter (1855-1936) Over Mr. August Haga:   – Kuile, G.J. ter (1970). In memoriam mr. August … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Jans, Jan

Jan Jans (Almelo, 1 oktober 1893 – Almelo, 21 februari 1963.), architekt, tekenaar, zn van Johan Wilhelm Jans en Gerharda Koedijk. Gehuwd met Irma Paulina Cammaert (1906-1989) Over Jan Jans:   – Wielen, H.G.W. van der (1967). ‘Ten geleide’. In … Lees verder

Posted in Auteurs

Elte, Salomon (Sam)

Salomon (Sam) Elte (Alkmaar, 5 januari 1889 – Zwolle, 17 augustus 1955), Leraar Nederlands en Geschiedenis HBS Zwolle; Rector Joods Lyceum Zwolle (1941-43); Rector Joods Lyceum Enschede. Zn. van Salomon Elte, broodbakker (1855-1924) en Rebekka van Thijn (1864-1947). Gehuwd op … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Hamers, Joachim Cornelis

Joachim Cornelis Hamers (Amersfoort, 1 december 1830 – Veendam, 1 juli 1895), pastoor te Amersfoort (-1867), Kuinre (30 November 1867 -) zn van Petrus Josephus Hamers (1804-1867) en Johanna Elisabeth van Kalken (1806-1882). Werken van Joachim Cornelis Hamers:   – … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Korteling, Herman Daniël (Herman)

Herman Daniël (Herman) Korteling (Deventer, 13 september 1898 – Deventer, 30 september 1994), schilder, glazenier bij Fa. Bokhorst te Deventer, zn van Willem Korteling (1851-1916), schilder en Kunne Caroline Reuvecamp (1859-1935). Gehuwd op 11 juni 1931 te Amsterdam met Maria … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged