Category Archives: Auteurs

Verkerk, Cornelis Lambertus (Kees)

Dr. Cornelis Lambertus (Kees) Verkerk, (1942), mediëvist, universitair docent/hoofdmedewerker Middeleeuwse geschiedenis Universiteit van Amsterdam (-2005). Promoveerde in 1992 aan de Univeriteit van Amsterdam: Coulissen van de macht op een proefschrift met de titel: Een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van … Lees verder

Posted in Auteurs

Zwarts, Jacob

Dr. Jacob Zwarts (Utrecht, 16 oktober 1899 – Sakrau, 30 april 1943), voorzanger (chazan), godsdienstonderwijzer, ritueel slachter (sjouchet), kunsthistoricus, promoveerde in 1935 bij professor Palache op het proefschrift "De zevenarmige kandelaar in de Romeinse diaspora". zn. van Hartog Carel Zwarts … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Fasel, W.A. (Anton)

Drs. W.A. (Anton) Fasel (Leiden, 21 maart 1930), archiefdiploma 2e klasse (juni-juli 1952 ), examen bedrijfsarchivist aan de Archiefschool (1952 ), schrijver A Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (1 mei 1952 - december 1952), adjunct-archivist Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (december 1952 - 14 … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Grooten, Johannes (Hans)

Drs. Johannes (Hans) Grooten (23 juli 1937), archiefexamen IIde klasse (1 juli 1969), archivist bij het rijksarchief in Zeeland (-1974), waarnemend gemeentearchivaris te Kampen (19x?-198?), gemeentearchivaris te Kampen (198?-1998) Werken van Drs. Johannes (Hans) Grooten:   - Grooten, J. (1970) … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged ,

Mensema, Albertus Jans

Albertus Jans Mensema (1946) Opleiding: Rijks Hogere Burgerschool (R.H.B.S.) Ter Apel; ’s Rijks Archiefschool (Magister Artium) (1973-1974) Werk: archivaris Rijksarchief in Overijssel Zwolle (1972); gemeentearchivaris Zwolle (1988-2001); archivaris Historisch Centrum Overijssel (2001-2007) Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (april, … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged , ,

Streng, Jean Cornelis

Werken van Jean Cornelis Streng :   - Streng, J.C. (1983) De Deventer magistraat, de armenzorg en enkele andere aspekten van sociale zorg. 1566-1587. (Scriptie). Geschiedenis MO-B, Noordelijke Leergangen, Zwolle. - Streng, J.C. (1985) De afgevaardigden van de provincie Overijssel … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Brom, Gijsbertus

Mgr. Dr. Gijsbertus Brom (Utrecht, 3 Februari 1864 - Utrecht, 7 Februari 1915), zn. van Gerard Brom, goudsmid en Johanna Catharina Kok. Over Mgr. Dr. Gijsbertus Brom:   - Smeets, R.G.R. (1915) Mgr. Dr. Gijsbertus Brom † 7 Februari 1915. … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Mgr. dr. Gisbertus Brom

|pag. 153| Mgr. dr. Gisbertus Brom. _______      Nog betrekkelljk kort geleden, in den jaargang 1912 van ons tijdschrift (no. 40) gaf prof. dr. J.W. Beek in een vrij uitvoerig artikel, naast eenige algemeene beschouwingen ook zijn persoonlijke indrukkingen weer betreffende … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Mgr. Dr. GIJSBERTUS BROM. † 7 Februari 1915

Mgr. Dr. GIJSBERTUS BROM. † 7 Februari 1915. _______      Zwaarder verlies kon ons Archief moeilijk treffen dan het getroffen heeft door het heengaan van Mgr. Dr. Gijsbertus Brom. Als redacteur-secretaris heeft hij zoovele jaren het tijdschrift gediend en in redactie … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Weeling, Jan

Jan Weeling (Oldenzaal, 4 mei 1786 - Oldenzaal, 24 december 1862), rector gymnasium Oldenzaal, zn. van Gerrit Willem Weeling en Gerritdina Bringenberg. Gehuwd op 22 augustus 1822 te Zwolle met Henrietta Revius (Zwolle, 18 augustus 1793 - Ambt Almelo, 27 … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged