Author Archives: admin

Test

BEROEPSGERICHTE AFSTUDEEROPDRACHT PABO-4 ‘Wij hebben somtijds droevig geleden’ Archiefonderzoek naar de sociaal-economische situatie van Staphorst in 1813-1830 door Jan Hulst, p3e-p4e ter beoordeling aan drs. A.A. van der Schans |pag. 1| [blanco] |pag. 2| BEROEPSGERICHTE AFSTUDEEROPDRACHT PABO-4 ‘Wij hebben somtijds … Lees verder

Een oud overijselsch kerkdorp, geheel kerspel en stichtsleen nagele genoemd, weggespoeld en verzwolgen door de zuiderzee

EEN OUD OVERIJSELSCH KERKDORP, GEHEEL KERSPEL EN STICHTSLEEN NAGELE GENOEMD WEGGESPOELD EN VERZWOLGEN DOOR DE ZUI- DERZEE, MET EENIGE HISTORISCHE EN GEOGRAFISCHE OPMERKINGEN. _______      Wanneer men leest wat de oude charters of kronijken en latere schrijvers of topografen wegens de … Lees verder

Posted in Nagele Tagged , ,

Hamers, Joachim Cornelis

Joachim Cornelis Hamers (Amersfoort, 1 december 1830 – Veendam, 1 juli 1895), pastoor te Amersfoort (-1867), Kuinre (30 November 1867 -) zn van Petrus Josephus Hamers (1804-1867) en Johanna Elisabeth van Kalken (1806-1882). Werken van Joachim Cornelis Hamers:   – … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Korteling, Herman Daniël (Herman)

Herman Daniël (Herman) Korteling (Deventer, 13 september 1898 – Deventer, 30 september 1994), schilder, glazenier bij Fa. Bokhorst te Deventer, zn van Willem Korteling (1851-1916), schilder en Kunne Caroline Reuvecamp (1859-1935). Gehuwd op 11 juni 1931 te Amsterdam met Maria … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Remonstrantie van Johan Wolffs omtrent de St. Maartenslieden, 1609

REMONSTRANTIE VAN JOHAN WOLFFS OMTRENT DE St. MAARTENSLIEDEN, 1609. _______      Een eigenaardige klasse van onvrijen vormden in vroegere eeuwen in een deel van Overijssel de zoogenoemde St. Maartenslieden, die alleen werden gevonden in het land van Vollenhove, en wel meer … Lees verder

test

Klasse 1830 1835 1843 1860 Tarief Aantal betalers Totaal- bedrag Tarief Aantal betalers Totaal- bedrag Tarief Aantal betalers Totaal- bedrag Tarief Aantal betalen Totaal- bedrag 1 15,60 1 15,60 12,60 19 239,40 12,05 19 228,95 47,00 1 47.00 2 8,90 … Lees verder

Weeldebepalingen uit vroeger eeuwen te Kampen

WEELDEBEPALINGEN UIT VROEGER EEUWEN TE KAMPEN. _______      In zijn gewone beteekenis, beduidt het woord weelde, niets anders dan de bevrediging van de zucht naar iets overbodigs.      Die omschrijving bevat op zich zelve in ’t geheel geen ongunstige beoordeeling, want, zooals … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Inrichting van het armenweeshuis te Deventer

INRICHTING VAN HET ARMENWEESHUIS TE DEVENTER. _______      Volgens den schrijver van den Tegenwoordigen Staat van Overijssel, werd in 1652 door de gezworene gemeente te Deventer aan den raad dier stad een voorstel gedaan, om een weeshuis op te richten voor … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Koning Lodewijk Napoleon in Overijssel 1809

KONING LODEWIJK NAPOLEON IN OVERIJSSEL. 1809. _______      De regeering van Koning Lodewijk is een tijdperk onzer geschiedenis dat eenigszins in ’t vergeetboek is geraakt, dat als ’t ware als een schaduw is voorbijgegaan. Er bestaan daarvoor dan ook redenen: onder … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

In Memoriam Thom. de Vries

In Memoriam Thom. de Vries Toen drs. Thomas Josef de Vries per 1 januari 1951 als werkloze hoofdarbeider bij het gemeente-archief van Zwolle — d.w.z. bij de schandvlek, die daarvoor na meer dan dertig jaar Archiefwet en provinciale archiefinspectie moest … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged ,