Author Archives: admin

Hulst, Jan

Jan Hulst, (), leerkracht/intern begeleider Oranje-Nassauschool Stolwijk, onderwijsadviseur Driestar Onderwijsadvies Gouda. Werken van Jan Hulst:   – Hulst, J. (1996) Wij hebben somtijds droevig geleden. (scriptie) – Hulst, J. (1996) Die volstrekt alles in de volsten nadruk ontberen. ’t Olde … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Hoofdstuk 1 Inleiding

|pag. 3| 1. Inleiding 1.1. Verzuiling Het verschijnsel ‘verzuiling’ heeft in Nederland velen naar de pen doen grijpen. Vanuit verschillende disciplines en vanuit verschillende invalshoeken heeft men zich verdiept in de verzuiling. Het is overigens opmerkelijk dat de benoeming van … Lees verder

Posted in Hasselt

ONTZUILING IN HASSELT ?

ONTZUILING IN HASSELT ?     Een onderzoek naar ontzuilingsprocessen bij de christelijke partijen in Hasselt in de periode 1960 – 1980     Scriptie Geschiedenis M.O. tweede gedeelte Noordelijke Leergangen Zwolle Hasselt, juni 1986     L. Bezemer Het … Lees verder

Posted in Hasselt

De Sacramentskapel te Hasselt

DE SACRAMENTSKAPEL TE HASSELT DOOR F.A. EBBINGE WUBBEN _______      Ofschoon ons Gewest weinig minder, dan andere Nederlandsche landschappen, abdijen, conventen, kloosters, kerken, en andere geestelijke veréénigingen heeft opgeleverd en bezeten, welke van den vromen zin onzer voorouders getuigen, bestond er … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,

Bezemer, Leo

Drs. Leo Bezemer (), Pedagogische Academie (1971-1974), Geschiedenis MO A/B; Noordelijke Leergangen (1976-1985), directeur/secretaris; Regio Noord-Veluwe Harderwijk (2009–2017), Vicevoorzitter; Overijsselse Ombudscommissie Raalte (2015–heden), manager en adviseur; Bezemer Management en Advies Wezep(2017 – heden), Programmamanager Bereikbaarheid Noord-Veluwe; Samenwerking Noord-Veluwe Hattem (2017–heden)Hattem, … Lees verder

Posted in Auteurs

Josephus van Berkel

JOSEPHUS VAN BERKEL, pastoor te Kampen.      In een der oude doopregisters, berustende in het parochiaal archief te Kampen, vond ik op een los blaadje de volgende afschriften van eenige litterae testimoniales van pastoor J. v. Berkel, die de parochie van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Tippe, Klaas

Dr. Klaas Tippe (Meppel, 19 december 1972), lerarenopleiding geschiedenis, eerste graads; Educatieve Faculteit Amsterdam (1996-1998), studeerde geschiedenis; Universiteit Utrecht (1998-2001), Promotieonderzoek Geschiedenis: Rijksuniversiteit Groningen (2006-2010), Docent pedagogische en didactische vakken; Driestar Educatief (2012-2017), docent geschiedenis; Jacobus Fruytier Scholengemeenschap (1995-heden), Teamleider; … Lees verder

Posted in Auteurs

Geschiedkundig overzicht omtrent het ambt van Hoogschultus van Hasselt en Hasselter Ambt.

GESCHIEDKUNDIG OVERZIGT OMTRENT HET AMBT VAN HOOGSCHULTUS VAN HASSELT EN HASSELTER AMBT. _______      De stad Hasselt heeft van Bisschop Hendrik van Vianden, den 38sten Bisschop van Utrecht, in 1267 volgens het gemeene gevoelen overleden, stadsregten erlangd, en wel „ met … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

De pas te Rouveen en de later daarbij aangelegde schans, of het fort, bekend onder den naam van Friesche Kaa, Bisschops-Schans, of Schansbeentjesgraven

DE PAS TE ROUVEEN EN DE LATER DAARBIJ AANGELEGDE SCHANS, OF HET FORT, BEKEND ONDER DEN NAAM VAN FRIESCHE KAA, BISSCHOPSSCHANS, OF SCHANSBEENTJESGRAVEN DOOR

Posted in Rouveen Tagged , ,

Afschaffing van den Lombard te Hasselt

AFSCHAFFING VAN DEN LOMBARD TE HASSELT. _______      In een protokol ven Sententien en Resolutien van Schepenen en Raden der stad Hasselt, van 1600, vindt men het navolgende stuk, hetgeen ik om de curieusheid hier woordelijk laat volgen.      Alzoo all het … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,