Author Archives: admin

6 December 1854 te Kampen

6 DECEMBER 1854 TE KAMPEN. I.      Een paar geschiedkundige herinneringen, van een ooggetuige, een oud-student, zullen misschien op dit Gouden Feest niet onwelkom worden gerekend.      De eerste is uit het leven mijns Vaders en van dat der Arnhemsche opleidingschool in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Theologische School te Kampen

MENGELWERK. ________ DE THEOLOGISCHE SCHOOL TE KAMPEN. ________      Onder meer hoogst gewichtige besluiten, door de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk, van 1869, genomen, mag ook geteld worden het besluit, betreffende de plaats der Theologische School. Sedert 1854 was deze, voor … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Kerkelijke en Burgerlijke bewegingen in Steenwijk: 1745-1750

” KERKELYKE EN BURGERLYKE BEWEGINGEN IN STEENWYK : 1745 – 1750 “     Scriptie in het kader van de opleiding Geschiedenis M.O., eerstegraads van de Noordelijke Leergangen, te Zwolle     Scriptiebegeleider: Drs. R.M. Kemperink       H. … Lees verder

Posted in Steenwijk

Spreen, Hendrik (1942-2015)

Drs. Hendrik Spreen (19 oktober 1942 – 4 november 2015), docent geschiedenis RSG Tromp Meesters Steenwijk. Over Drs. Hendrik Spreen:   – Tuin, J.D. van der (2016). Drs. H. Spreen, dienaar van de geschiedschrijving (1942-2015) Old Steenwiek, 33 (1), 38-40. … Lees verder

Posted in Auteurs

Het huis te Eerde

HET HUIS TE EERDE. _______      Het landgoed Eerde, in het voormalig kwartier Salland der Provincie Overijssel, in de nabijheid van de stad Ommen en het dorp den Ham gelegen, vormde, volgens de vroegste berigten, die van de dertiende eeuw dagteekenen, … Lees verder

Posted in Ommen Tagged ,

Don, Johannes

Johannes Don (Hellevoetsluis, 21 maart 1906 – ’s-Gravenhage, 26 februari 1982). Aangesteld op 1 september 1927 als archiefambtenaar (1 januari 1929 in vaste dienst), gemeentearchivaris (15 februari 1946 – 1 april 1971). Zn. van Jacob Don (1879-1961) en Grietje Bakker … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Jacobus (Bob) Erdtsieck

Jacobus (Bob) Erdtsieck (Amsterdam, 10 april 1921 – Zwolle, 4 juni 2018), jeugdwerkleider/catecheet Hervormde Gemeente (sept. 1947 – jan. 1953), hulpprediker te Eerbeek (?), regionaal jeugdwerkleider CJMV te Groningen en Drenthe (?), bedrijfsmaatschappelijk ambtenaar Gemeente Zwolle? (1972-1983), ouderling (en scriba) … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

test

Petrikeurboek Lijst van door de 8 wijken gekozene schepenen en raden, 1588-1591, ontleend aan Petrikeurboek; de hoedanigheid van Schepen of Raad is afgeleid uit het concordaatboek 1588 1589 1590 1591 Polstraat X Beeck S Eenschate S Beeck S Beeck S … Lees verder

Woude, Prof. dr. Sape van der

Prof. dr. Sape van der Woude (Harlingen, 13 augustus 1911 – Amstelveen, 3 juni 2001), benoeming tot buitengewoon hoogleraar (Bibliotheekwetenschap) Universiteit van Amsterdam (18 augustus 1967, emeritus 1 september 1976), zn van Remmelt van der Woude, loswerkman (1885-1952) en Antje … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

8. Literatuurlijst

Lijst van gebruikte literatuur. Assink, J., R. van Beek, H. Hasselt, Materiële nalatenschap van Zwolse fraters en scholieren. Een archeologisch onderzoek in één van hun huizen. In: J. Hagendoorn, I. Wormgoor, Domus Parva, het eerste huls van de Moderne Devoten … Lees verder