Author Archives: admin

Hoofdstuk 1

|pag. 1| 1 INLEIDING 1.1 de patriottenbeweging In 1747 kwam er een einde aan het Tweede Stadhouderloze tijdperk. Burgers die ontevreden waren over de zelfzuchtige praktijken van de regentenheerschappij en over de slechte krijgsresultaten tegen Frankrijk, begonnen een revolutionaire beweging … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

De Zwolse Patriottenbeweging 1780-1787

DE ZWOLSE PATRIOTTENBEWEGING 1780 – 1787 P.J. LETTINGA ZWOLLE – 1981 SCRIPTIE M.O – STICHTING NOORDELIJKE LEERGANGEN – ZWOLLE [ ] INHOUD Blz. 1 INLEIDING 1.1 de patriottenbeweging 1 1.2 de sociaal-economische situatie van Zwolle 1 1.3 doelstelling 4 2 … Lees verder

Hoofdstuk 5

|pag. 56| 5. Samenvatting en conclusies Is de Afscheiding in Hasselt tegelijk een wederkeer? Wederkeer hier op te vatten als wederkeer naar het gereformeerd symbolisch universum, zoals dat in de zestiende en zeventiende eeuw in Nederland vorm kreeg. Het antwoord … Lees verder

Johan Cele (1343-1417) en de bloei van de Latijnse school te Zwolle

Johan Cele (1343-1417) en de bloei van de Latijnse school te Zwolle   Rijcklof Hofman Inleiding Tegen het einde van de Middeleeuwen was het niet uitzonderlijk om in een stad of dorp een school aan te treffen. In zijn studie … Lees verder

Posted in Zwolle

Vliet, E.G. van

E.G. van Vliet (1922), fysiotherapeute, bestuurslid van de Vrienden van het Kamper Museum, historicus. Onderscheidingen:   – Ontving op 15 april 2005 uit handen van Arend Hengeveld de Dr. C.N. Fehrmannprijs. – Ontving op 19 december 2012 uit handen van … Lees verder

Posted in Auteurs

Hoofdstuk 4

|pag. 37| 4. Afscheiding als wederkeer 4.1. Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk de veranderingen in het symbolisch universum te hebben beschreven, zoals die zich voordeden in de Hervormde kerk in de periode voorafgaande aan de Afscheiding, willen we in … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 3

|pag. 24| 3. Afscheiding in Hasselt 3.1. Inleiding Het precieze verloop van de Afscheiding in Hasselt is moeilijk vast te stellen. De bronnen zijn voor de beginperiode Van de Afscheiding schaars. Notulenboeken van de Afgescheidenen vangen aan in 1846. De … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

Hoofdstuk 2

|pag. 11| 2. Sociaal-economische situatie 2.1. Hasselt in de eerste helft van de negentiende eeuw 2.1.1. Ligging Van oudsher was Hasselt georiënteerd op verkeer en vervoer. De ligging aan het Zwarte Water, de nabijgelegen route naar Duitsland (Vecht en Hessenweg) … Lees verder

Hoofdstuk 1. Inleiding

|pag. 3| 1. Inleiding 1.1. Na honderdvijftig jaar Anderhalve eeuw na de Afscheiding van 1834 blijkt de hoeveelheid literatuur over de Afscheiding nog steeds uit te dijen. De invalshoek die in recente werken naar voren komt, is merendeels een andere … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,

BREUK OF WEDERKEER: Afscheiding in Hasselt (1835 – 1869)

BREUK OF WEDERKEER Afscheiding in Hasselt (1835 – 1869)     Scriptie Geschiedenis M.O. tweede gedeelte Noordelijke Leergangen Zwolle Hasselt, juni 1986   L. Bezemer Het Ambt 27 8061 AL Hasselt tel. 05209 – 2212     Titelblad ontleend aan … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged , ,