Author Archives: admin

Het St Lucas Gilde te Kampen

HET St LUCAS GILDE TE KAMPEN. _______      Gelijk op vele plaatsen elders, zoo vestigde ook te Kampen zich een broederschap en gilde onder den naam van St Lucas gilde. Als zelfstandig gilde klimt het evenwel in ouderdom niet zoo hoog … Lees verder

Iets betreffende den Kaartemaker Mr. Jacobus van Deventer

IETS BETREFFENDE DEN KAARTEMAKER Mr. JACOBUS VAN DEVENTER. _______      Van de vele uitstekende kaartemakers en geografen die ons land heeft opgeleverd, hebben onderscheidene in Overijssel het levenslicht aanschouwd, en onder dezen bekleedt de man, wiens naam aan het hoofd van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Het huis Rechteren en zijn oud archief

HET HUIS RECHTEREN EN ZIJN OUD ARCHIEF, DOOR P. NIJHOFF. _______      Aan den grindweg tusschen Dalfsen en Hardenberg, en op ruim een vierendeel uurs afstand van eerstgenoemde plaats, ligt het huis Rechteren. Een hooge, ronde toren, waarschijnlijk uit het begin … Lees verder

Posted in Dalfsen Tagged ,

De geneeskunstbeoefenaren te Kampen. IV. De vroedvrouwen

DE GENEESKUNSTBEOEFENAREN TE KAMPEN. _______ IV. DE VROEDVROUWEN.      Ook vroedvrouwen werden te Kampen reeds in de 15e eeuw van stadswege aangesteld en bezoldigd, en de uitoefening der verloskunde werd daar ook van overheidswege geregeld. De eerste bepaling, die mij dienaangaande … Lees verder

Posted in Kampen

De invoering van de crimineele ordonnantien van Koning Philips in Overijssel 1569 en 1570

DE INVOERING VAN DE CRIMINEELE ORDONNANTIEN VAN KONING PHILIPS IN OVERIJSSEL, 1569 EN 1570. ________      Toen het te Kampen in het laatst van het jaar 1569 bekend werd, dat de kanselier van het zoozeer in Overijssel gehate Hof van Kanselier … Lees verder

Posted in Overijssel

“Schelmen, dievegges en moordenaars in Overijssel”

“Schelmen, dievegges en moordenaars in Overijssel” Criminaliteit, strafrechtspleging, rechtspraak en bestraffing in Kampen en Zwolle, 1650-1800 ***     Bjørn Gallée     Bachelorscriptie Universiteit Leiden Bachelor Geschiedenis Afstudeerrichting Sociale Geschiedenis Begeleid door Mw. dr. Ariadne Schmidt Najaar 2014   … Lees verder

Het losse huis Groot Bavel

[] Gezicht in de Lutte. Schilderij door A. W. P(althe), 1837, in de Oldenzaalsche Oudheidkamer. In het midden de boerderij Groot Bavel; aan den gezichtseinder Bentheim en Gildehaus. W.H. DINGELDEIN HET LOSSE HUIS GROOT BAVEL UIT DE GESCHIEDENIS VAN EEN … Lees verder

Koch, Anton Carl Frederik

Anton Carl Frederik Koch (’s-Gravenhage, 17 juli 1923 – Venetië, 25 september 1990), mediëvist; gemeentearchivaris Deventer (1949-1973); bibliothecaris Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer (1949-1984); lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen; voorzitter Vereniging Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Gehuwd in 1949 met Godelieve … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Test

INHOUD. Ter inleiding, door W. H. D. 3 Ten geleide, door J. H. v. H. 5 I. De geschiedenis van het erf, zijn bezitters en bewoners 7 II. Het hallehuis; de verwerving en overbrenging van Groot Bavel 25 III. Beschrijving … Lees verder

Posted in De Lutte

Hoofdstuk 1

|pag. 1| 1 INLEIDING 1.1 de patriottenbeweging In 1747 kwam er een einde aan het Tweede Stadhouderloze tijdperk. Burgers die ontevreden waren over de zelfzuchtige praktijken van de regentenheerschappij en over de slechte krijgsresultaten tegen Frankrijk, begonnen een revolutionaire beweging … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,