Author Archives: admin

Test

II. Vestiging van de Franciscanen in Kampen

|pag. 26| II. VESTIGING VAN DE FRANCISCANEN IN KAMPEN (datering en locatie) Over de komst van de minderbroeders in het zich ontwikkelende Kampen is niets bekend. Wie heeft hen naar Kampen gehaald, de bisschop, de stad, iemand uit de omgeving … Lees verder

Posted in Kampen

Bijdragen voor de Geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in de Nederlanden

Bijdragen voor de Geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in de Nederlanden. Later opgegaan in Franciscana. Onder redactie van Pater Dalmatius van Heel O.F.M. en Pater Cunibertus Sloots O.F.M later werden Pater Bertilo de Boer O.F.M. en Pater Albertus Fick … Lees verder

Posted in Tijdschriften

e. Conclusies

e. CONCLUSIES Het ziet er na behandeling van enkele problemen in verband met de ontstaansgeschiedenis van Kampen naar uit, dat Kampen een betrekkelijk jonge, zeer snel ontwikkelde stad genoemd moet worden. Een zelfstandige parochie Kampen kwam tot stand in de … Lees verder

Posted in Kampen

d. Topografische ontwikkeling van Kampen tot de veertiende eeuw

|pag. 20| d.TOPOGRAFISCHE ONTWIKKELING VAN KAMPEN TOT DE VEERTIENDE EEUW Aan de topografische ontwikkeling van de dertiende eeuwse Noord-Nederlandse steden werden slechts incidenteel korte studies gewijd. De daardoor gevormde beelden werden over het algemeen noch gecontroleerd, noch door nieuwe studies … Lees verder

Posted in Kampen

c. De Parochie Kampen

|pag. 17| c. DE PAROCHIE KAMPEN In 1213 ontvingen allen die woonden op hoeven van Dirc en van Henric van Buchorst ("ons trouwer lude vriende") in de kerspelen van Wilsum en van Zalk ("in den kirsple van Wilsem ende van … Lees verder

Posted in Kampen

b. Ontstaanstheorieën

|pag. 11| b. ONTSTAANSTHEORIEËN Over het ontstaan van Kampen zijn een viertal theorieën mogelijk , die allen aanhangers hebben gevonden. In de eerste plaats is dat de gedachte dat Kampen een spontane koopmansnederzetting is uit het eind van de twaalfde, … Lees verder

Posted in Kampen

I. Notities over de oudste geschiedenis van Kampen tot 1300/50

|pag. 5| I. NOTITIES OVER DE OUDSTE GESCHIEDENIS VAN KAMPEN TOT 1300/50. a. STADSRECHTEN Voor Kampen is het privilege dat de agglomeratie in juridisch opzicht verandert van dorp, onderworpen aan het landrecht, in stad met eigen autonomie, niet overgeleverd. Niet … Lees verder

Kampen en de Franciscanen

|pag. 1| C.L. VERKERK KAMPEN en de FRANCISCANEN (een voorlopig verslag ) |pag. 2| INHOUD pag. Inleiding 3 I. Notities over de oudste geschiedenis van Kampen tot 1300/1350 5      a. Stadsrechten 5           noten bij Ia 9      b. Ontstaansthecrieën 11           noten … Lees verder

Posted in Kampen

Verkerk, Cornelis Lambertus (Kees)

Dr. Cornelis Lambertus (Kees) Verkerk, (1942), mediëvist, universitair docent/hoofdmedewerker Middeleeuwse geschiedenis Universiteit van Amsterdam (-2005). Promoveerde in 1992 aan de Univeriteit van Amsterdam: Coulissen van de macht op een proefschrift met de titel: Een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van … Lees verder

Posted in Auteurs