Author Archives: admin

Brand geeft schilderingen prijs

Brand geeft schilderingen prijs Th. M. van Mierlo Op dinsdag 10 juni 1975 werd Kampen ’s morgens vroeg opgeschrikt door een felle uitslaande brand. Het niets ontziende vuur verwoestte in korte tijd een bar en een garagebedrijf in de oude … Lees verder

Historie rond een kaart uit 1543

HISTORIE ROND EEN KAART UIT 1543 Th.M. van Mierlo Het Gemeentearchief van Kampen bezit een met de hand getekende plattegrond, gedateerd 1543. Op deze plattegrond zijn zeer nauwkeurig op een schaal van ca. 1:500 de stadsmuur en de muurtorens in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Alexander Pasqualini (1493-1559) architect en vestingbouwkundige

Alexander Pasqualini (1493-1559) architect en vestingbouwkundige Theo van Mierlo Alexander Pasqualini was vanaf circa 1531 als artilleriemeester en architect in dienst bij de heren van Egmond. Na de dood van Maximiliaan van Egmond in 1548 vervulde Pasqualini tot aan zijn … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

Johannes Janssonius (1588-1664)

Johannes Janssonius (Jan Jansz.; ook als Ioannis, Io(h)annem; Ianssonii, Ianßonium of Joannem Janssonium (Juniorem) e.d. vermeld) (Arnhem, 1588 – Amsterdam, juli 1664) was een Nederlandse cartograaf, drukker en uitgever. Biografie Janssonius werd geboren in Arnhem als zoon van Jan Jansz, … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged ,

De Vene-, Linde- (of Boekholts) vergadering te Kampen.

DE VENE-LINDE-(OF BOECKHOLTS) VERGADERING TE KAMPEN behuizing, bewoners en beheer door Th. M. van Mierlo 1. Inleiding Bij het woord ‘vergadering’ zal tegenwoordig het merendeel van de Kamper bevolking denken aan een bijeenkomst, niet wetende dat dit woord in deze … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Topografische Ontwikkeling van Kampen in de eerste heft der 14e eeuw

DE TOPOGRAFISCHE ONTWIKKELING VAN KAMPEN IN DE EERSTE HELFT DER 14e EEUW Th.M. van Mierlo Het merendeel der historische binnensteden in ons land is het produkt van een geleidelijk groeiproces, een optelsom van vele stadsuitbreidingen. Hoe dit groeiproces zich voltrokken … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Beveiligd: Test

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Bakker, Peter

Peter Bakker, MA (1982), studie geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam (2005-2010), mediëvist, historius Gemeente Kampen (aug. 2010-), redactielid VORG (nov. 2013-jan. 2016), Correspondent en recensent Hansische Geschichtsverein (jan. 2014-jan. 2017), Buitenpromovendus Vrije Universiteit Amsterdam (feb. 2012-heden), Lid Bronnencommissie (mrt. 2015-mrt. 2016); … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Slicher van Bath, Bernard Hendrik

Prof. Dr. Bernard Hendrik Slicher van Bath (Leeuwarden, 12 februari 1910 – Wageningen, 27 september 2004), Hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis Rijks-Universiteit Groningen (1948-1955), Benoemd op 13 november 1976 tot bijzonder Hoogleraar Geschiedenis Universiteit Leiden (1 nov. 1976 -1 nov. … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus

SED FUGIT INTEREA, FUGIT IRREPARABILE TEMPUS maar intussen en onherstelbaar vliedt de tijd Een korte verhandeling over het bouwwezen tot lering en vermaak ter gelegenheid van de jaarwisseling 1956 door Thom. J. de Vries ZWOLLE N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ W.E.J. TJEENK WILLINK … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,