Author Archives: admin

Werkkring der jezuieten buiten Zwolle

WERKKRING DER JEZUÏETEN BUITENZWOLLE. ________      Het laatste vijf-entwintig-jarig tijdvak der 16de eeuw was, gelijk voor zoo menig Nederlandsch gewest, ook voor Salland een tijd van verschrikking en oorlogsjammer. Het weerlooze landvolk was blootgesteld aan afpersing en plundering, roof en moord … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

Hoofdstuk 4. De verhouding tussen kerk en overheid

IV DE VERHOUDING TUSSEN KERK EN OVERHEID 4.1 De religieuze gezindheid van de overheid De lotsverbondenheid tussen het Statenbewind en de gereformeerde kerk betekende niet een gelijkluidende interpretatie van de verhouding tussen kerk en overheid. Artikel 36 van de Nederlandse … Lees verder

De kerk in de Kop

De kerk in de Kop Bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijssel     Ten geleide 9 E.G.E. van der Wall De vaderlandse kerk en het vaderlandse verleden. De Socratische oorlog over voorrechten en verdraagzaamheid, ca. 1769-ca. 1780 11 F.D. … Lees verder

Coster, Berend

Berend Coster (Grafhorst, 1957), docent geschiedenis en maatschappijleer Pieter Zandt Scholengemeenschap Kampen (1985-1992), evangelist Spaanse Evangelische Zending (1993-?), predikant Werken van Berend Coster: Coster, B. (1983). De reformatie in het Land van Vollenhove, 1579-1609 (Scriptie M.O. II). Geschiedenis, Noordelijke Leergangen, … Lees verder

Hoofdstuk 3. De Gereformeerde Kerk in het Land van Vollenhove 1579-1609

|pag. 23| _______________↑_______________ III DE GEREFORMEERDE KERK IN HET LAND VAN VOLLENHOVE 1579 – 1609 3.1 De “ware kerk” De “ware kerk” verwerpt alles wat niet is “naar het zuivere Woord Gods”, zegt de Nederlandse Geloofsbelijdenis in artikel 29 en … Lees verder

Hoofdstuk 2. De Protestantisering van het Land van Vollenhove

II DE PROTESTANTISERING VAN HET LAND VAN VOLLENHOVE 2.1 Het einde van de geregelde katholieke eredienst en zielszorg Drie voorwaarden noemt Rogier voor het slagen van de protestantisering binnen Nederlandse verhoudingen: 1. De katholieke eredienst moet langdurig onderbroken worden; 2. … Lees verder

Hoofdstuk 1. Noordwest-Overijssel in de zestiende eeuw

I NOORDWEST-OVERIJSSEL IN DE ZESTIENDE EEUW 1.1 Staatkundige Geschiedenis Het Verdrag van Gorkum van 1528 bezegelde de feitelijke machtsverhoudingen in Overijssel. De bisschop van Utrecht werd definitief het wereldlijke gezag over zijn landen ontnomen en Karel V werd erkend als … Lees verder

Inleiding

|pag. 1| _______________↑_______________ INLEIDING 1. Het vraagstuk van protestantisering In 1968 heeft H.A. Enno van Gelder met, zijn artikel “Nederland geprotestantiseerd?” een aanval gedaan op het beeld dat P. Geyl en L.J. Rogier geven van de protestantisering van Nederland. “Macht … Lees verder

De Reformatie in het Land van Vollenhove 1579-1609

De   REFORMATIE   in het   LAND van VOLLENHOVE.   1579 – 1609         scriptie M.O. Geschiedenis Noordelijke Leergangen, Zwolle.   B. Coster.     INHOUD – INLEIDING 1 Het vraagstuk van protestantisering 1 2 De … Lees verder

Posted in Vollenhove Tagged ,

Samenvatting

_______________↓_______________ |pag. 38| Samenvatting      Zij die in de vorige eeuw – zonder geld en als vreemden, bovendien met totaal uiteenlopende achtergronden – op de in opkomst zijnde Enschedese textielindustrie afkwamen, liepen grote kans terecht te komen in “De Krim”. “Sebastopol” … Lees verder

Tagged , ,