Author Archives: admin

test

waterpunge x blaartrekkende boterbloem x rode water-ereprijs veldbeemdgras x beekpunge ruw beemdgras x akkerhoornbloem bitterzoet akkerdistel x moeraskruiskruid bereklauw x margriet x bieslook boerenwormkruid kruipende boterbloem valse kamille x scherpe boterbloem x veenwortel x witte dovenetel x moeras walstro x … Lees verder

Kampen en de Zwartendijk

|pag. 1| INLEIDING: De Zwartendijk is op dit moment zo’n 675 jaar oud, een soort jubileum dus. Toch is dat niet de aanleiding geweest tót het schrijven van dit boekje, De enige overeenkomst is dat die aanleiding ondertussen ook geschiedenis … Lees verder

Johannes Brinckerinck en zijn Klooster te Diepenveen

|pag. 66| JOHANNES BRINCKERINCK EN ZIJN KLOOSTER TE DIEPENVEEN. _______      Onse vader, here IOHAN BRINCKE- RINCK, was een ionferlick, engels man ende seer vurich alle menschen te trecken tot zalicheit der zielen, waer hi conde ende mochte.                          Uit een HS. … Lees verder

Posted in Diepenveen Tagged , ,

Kleine bijdragen uit Twenthe

KLEINE BIJDRAGEN UIT TWENTHE. _______      In vervolge op mijne bijdrage van het vorig jaar over het schenken van glazen in Twenthe mogen hieronder nog eenige schenkingen van glazen vermeld worden, die sedert door mij in Twentsche archieven genoemd, werden gevonden. … Lees verder

Posted in Twente

De Krocht der Lebuinus-Kerk te Deventer

|pag. 92| DE KROCHT DER LEBUINUS-KERK TE DEVENTER. _______      De vereering, welke de oude Christenen voor de getuigen huns geloofs koesterden, bewoog hen reeds vroeg tot het stichten van altaren en kerken, ter plaatse waar de martelaren geleden hadden of … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

Moll, Willem

Prof. Dr. Willem of Guilielmus Moll (Dordrecht, 28 februari 1812 – Amsterdam, 16 augustus 1879), zn van Jan Willem Moll (1781-1853), tabakshandelaar, koopman en Johanna van der Koogh (1779-1847). 1e huwelijk op 28 juni 1837 te Dordrecht met Elizabeth van … Lees verder

Posted in Auteurs

Uit het land van katoen en heide

UIT HET LAND VAN KATOEN EN HEIDE OUDHEIDKUNDIGE EN FOLKLORISTISCHE SCHETSEN UIT TWENTE DOOR J.J. VAN DEINSE TWEEDE VERMEERDERDE DRUK UITGAVE: FIRMA M.J. VAN DER LOEFF ENSCHEDE 1925 Bladz. Motto IV Opdracht V Voorwoord VI Voorwoord VIII Paschen in Twente … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Archeologie en Bouwhistorie in Zwolle I

Archeologie en Bouwhistorie in Zwolle, I. INHOUD Hemmy Clevis, Jan de Jong Verantwoording 7 Peter Boer, Wim Huijsmans, Johan Teunis Het Hopmanshuis Het huis met de 99 vensters 9 Bert Groenewoudt Opsporing verzocht Een verkennend booronderzoek naar Bronstijdboerderijen in Zwolle-Ittersumerbroek … Lees verder

Archeologie en Bouwhistorie in Zwolle

Archeologie en Bouwhistorie in Zwolle. Redactie: Hemmy Clevis Jan de Jong (deel 1-4) Henk Jansen (deel 4) Uitgave: – Deel 1: Gemeente Zwolle, sectie Monumentenzorg, 1993. – Deel 3: Gemeente Zwolle, sectie Monumentenzorg, 1995. – Deel 4: Gemeente Zwolle, sectie … Lees verder

Oude kanaalplannen en waterwegen in Twente en omgeving II

Oude Kanaalplannen en Waterwegen in Twente en Omgeving ) door J.J. VAN DEINSE, Enschede. _______ II.      Zijn opvolger Maximiliaan Friedrich deed alle moeite het kanaal dat gedurig verzandde en geen voldoende toevoer van water had, op nieuw tot bloei te … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , , ,