Author Archives: admin

test

Polstraat (geen namen bekend) Waterstraat     ”     ”     “ Noordenbergstraat 6-9-1588 Irthe R, Hugen S, Bruggen R Engestraat 31-5-1588 Brunsfelt S, Ten Stal R, Jacobs S 4-12-1588 Brunsfelt S, Jacobs R, Ten Stal S 14-10-1589 Brunsfelt S, Ten Stal R, Jacobs R 3-9-1590 Brunsfelt … Lees verder

Geert Groote en de broeders en zusters van het gemeene leven

TWEEDE TAFEREEL. _______ GEERT GROOTE EN DE BROEDERS EN ZUSTERS VAN HET GEMEENE LEVEN.      Omstreeks het jaar 1375 reisde in ons vaderland een prediker rond, die destijds duizenden van zich deed spreken, en wiens naam in eere is gebleven tot … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Aartspriester Lambertus Engbers (1772-1855) en het einde van het Twentse schuilkerk-katholicisme.

Aartspriester Lambertus Engbers (1772-1855) en het einde van het Twentse schuilkerk-katholicisme                Paul Abels Twente, met name het noord-oostelijke deel van deze streek, vormt de grootste rooms-katholieke enclave benoorden de grote rivieren. Dat het katholicisme daar door de eeuwen heen wist … Lees verder

Posted in Twente Tagged , ,

Algemeen reglement op het armwezen in de stad Deventer

ALGEMEEN REGLEMENT OP HET ARMWEZEN IN DE STAD DEVENTER. Te DEVENTER, bij J. de LANGE. 1839. [ ] Blanco [ ] ALGEMEEN REGLEMENT op het ARMWEZEN IN DE STAD DEVENTER. Art. 1 De verzorging der amen, wordt, overeenkomstig Art. 9 … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , , ,

Markeregt van Hengvorden

OVERIJSSELSCHE STAD-, DIJK- EN MARKEREGTEN. [ ] [Blanco] [ ] VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN OVERIJSSELSCH REGT EN GESCHIEDENIS. _________ OVERIJSSELSCHE   STAD-, DIJK- EN MARKEREGTEN. ____ DERDE DEEL. DERTIENDE STUK. ____ MARKEREGT VAN HENGVORDEN. ____ ZWOLLE, DE ERVEN J.J. TIJL. … Lees verder

Posted in Olst Tagged

Een studie naar de uitingsvormen en de oorzaken van de maatschappelijke onrust te Kampen in de jaren 1785 tot 1810

Een studie naar de uitingsvormen en de oorzaken van de maatschappelijke onrust te Kampen in de jaren 1785 tot 1810 Eindscriptie eerstegraads geschiedenis Augustus 2006 Theo Mulder Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1. Nederland in de Franse Tijd 4 1.1 … Lees verder

Tamme Foppes de Haan: DUURSWOUDE 1791 – KAMPEN 1868

Kamper Miniaturen V [ ] © 2000 Vereniging van Oud-Studenten van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen   – Met lit. opg. ISBN 90-73954-45-2 NUGI 631 Trefw.: theologie, biografie Omslag Hendriks – Kampen Schilderij omslag: Hendrik … Lees verder

Posted in Kampen

Petrus Biesterveld. Amsterdam 1863 – Amsterdam 1908

Kamper Miniaturen III [ ] © 1999 Vereniging van Oud-Studenten van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen   – Met lit. opg. ISBN 90-73954-42-8 NUGI 631 Trefw.: theologie, biografie Omslag Hendriks – Kampen Schilderij omslag: Roeland … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Kloosters in Twente

KLOOSTERS IN TWENTE in het verre en recente verleden Het verhaal van de vrouwen en mannen die zich in de loop der eeuwen op zoveel verschillende manieren geheel vrij maakten voor God en hun leven in dienst stelden van hun … Lees verder

Simon van Velzen. AMSTERDAM 1809 – KAMPEN 1896

[ ] Kamper Miniaturen I [ ] © 1999 Vereniging van Oud-Studenten van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen   – Met lit. opg. ISBN 90-73954-38-X NUGI 631 Trefw.: theologie, biografie Omslag Hendriks – Kampen Schilderij … Lees verder

Posted in Kampen Tagged