Author Archives: admin

Jans, Jan

Jan Jans (Almelo, 1 oktober 1893 – Almelo, 21 februari 1963.), architekt, tekenaar, zn van Johan Wilhelm Jans en Gerharda Koedijk. Gehuwd met Irma Paulina Cammaert (1906-1989) Over Jan Jans:   – Wielen, H.G.W. van der (1967). ‘Ten geleide’. In … Lees verder

Posted in Auteurs

Marken en Waterschappen

MARKEN EN WATERSCHAPPEN DOOR Mr. G. A. J. VAN ENGELEN VAN DER VEEN.   MARKEN.      Oppervlakkig beschouwd, lijkt het eenigszins vreemd, dat de marken, instellingen uit een vroeger tijdperk, die zoo goed als geheel verdwenen zijn en van welke men … Lees verder

De havezate Boxbergen

DE HAVEZATE BOXBERGEN door Herman Korteling HAVEZATE. Wat een rust, veiligheid en idylle ligt in dit woord besloten. Het heeft niet de stoerheid van burcht of de kracht van kasteel, maar naast het vertrouwelijke van réfugium iets burgerlijk-welgedaans. Maar hoeveel … Lees verder

Posted in Heino Tagged

Een onbekend teruggevonden gedicht op Piet Hein en de zilvervloot

EEN ONBEKEND TERUGGEVONDEN GEDICHT OP PIET HEIN EN DE ZILVERVLOOT, VAN FRANCISCUS MARTINIUS, LEERLING VAN DE KAMPER LATIJNSCHE SCHOOL. _______      Ongedachte verrassingen zijn op het terrein der wetenschap geenszins uitgesloten. Zij vallen ons soms in den mond als de gebraden … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

De vroegere avondtekenschool te Deventer

DE VROEGERE AVOND- TEKENSCHOOL TE DEVENTER door Herman Korteling „Van wege den Koning / aan Gerhard Korteling / Kwekeling der teekenacademieschool te Deventer / 1825.” Zo luidt de inscriptie op de zilveren medaille die mijn grootvader eertijds als prijs van … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Het Nijenhuis bij Heino

HET NIJENHUIS BIJ HEINO   door Herman Korteling „De stilte van het park en het huis — dat de ietwat wonderlijke naam van ,De Steenen Kamer’ droeg — was hem vertrouwd en ze drukte niet op hem, zoals later.” Dit … Lees verder

Posted in Heino Tagged , ,

De man op ’t Rielink

DE MAN OP ’T RIELINK door Herman Kanteling OP het perron stond een groote geel-lederen handkoffer, breed-zwaar omriemd, bevlekt, bekrast en beplakt; een wereldreiziger. Een kleine gedrongen man, gekleed in rijbroek en laarzen, liep er fluitend voor heen en weer, … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged

De krocht in de Groote Kerk te Deventer

DE KROCHT IN DE GROOTE KERK TE DEVENTER. _______      Wij hebben in de Deventer Courant van den 2den Nov. jl. reeds opmerkzaam gemaakt op dit overblijfsel eener oude Bouwkunde, voor dat de latere Gothische in gebruik kwam, en kiezen ook … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,

De Visscherij in de Zuiderzee

DE VISSCHERIJ IN DE ZUIDERZEE DOOR P.C. Molhuysen ____      De Zuiderzee was eertijds beroemd om haren rijkdom in visch en de stad Kampen om hare rijke vischmarkt. Deze schijnt zelfs haar ontstaan verschuldigd te zijn aan visschers, die zich hier … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,

Jacobus van Deventer of Daventriensis

JACOBUS VAN DEVENTER OF DAVENTRIENSIS. _______      In de beschrijving van Deventer, gevoegd bij de afbeelding dezer stad in het werk van GEORG. BRAUNIUS en FRANC. HOHENBERGIUS, Civitates orbis terrarum, Col. 1572—1618. vindt men: Ook is de voortreffelijke aardryksbeschrijver JACOBUS VAN … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , ,