Author Archives: admin

3. Een Reconstructie van de Verdedingswerken uit de 14e en 15e eeuw

3. EEN RECONSTRUCTIE VAN DE VERDEDIGINGSWERKEN UIT DE 14e EN 15e EEUW. Hoe de verdedigingswerken van Kampen er uitgezien hebben nadat de stad in de loop van de 14e eeuw geheel was ommuurd, is niet volledig te reconstrueren. Afbeeldingen van … Lees verder

Posted in Kampen

2. De Verdedigingswerken in de 13e en 14e eeuw

2. DE VERDEDIGINGSWERKEN IN DE 13e EN 14e EEUW. 2.1 De oudste geschiedenis van Kampen. Over het ontstaan van Kampen is nagenoeg niets bekend, evenals over haar vroegste geschiedenis. Pas vanaf het tweede kwart van de 13e eeuw komt Kampen … Lees verder

De Verdedigingswerken van Kampen: Vóór de 15e eeuwse stadsuitleg: Een Reconstructie.

DE VERDEDIGINGSWERKEN VAN KAMPEN: (vóór de 15e eeuwse stadsuitleg) EEN RECONSTRUCTIE. DEEL 1           [ ] DE VERDEDIGINGSWERKEN VAN KAMPEN: (vóór de 15e eeuwse stadsuitleg) EEN RECONSTRUCTIE. Doctoraalscriptie van Theo van Mierlo Kampen, september 1986 Scriptiebegeleiding: Mevr. Dr. G.M. de Meyer … Lees verder

Rechters of Schouten van Zwolle

RECHTERS OF SCHOUTEN VAN ZWOLLE. ________      Zwolle, dat met Deventer en Kampen, gedurende de middeleeuwen en nog lang daarna, aan het hoofd van Ridderschap en Steden Overijsel bestuurde, was in het begin der dertiende eeuw nog een onbemuurd vlek, dat … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,

Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Tiende Deel, 1890.

Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, Tiende Deel, 1890. Uitgegeven door Mr. J.I. van Doorninck, in leven Archivaris van Overijssel en Mr. Nanninga Uitterdijk, Archivaris van Kampen.   INHOUD BLZ INHOUD DER 1e AFLEVERING De familie van Ingen. Eene bijdrage … Lees verder

Iets over de Katholieke Godsdienst te Zwolle, vooral tijden en na de Reformatie (I.)

IETS OVER DE KATHOLIEKE GODSDIENST TE ZWOLLE, VOORAL TIJDENS EN NA DE REFORMATIE. ____      Even als van zoo vele andere plaatsen is de oorsprong van den naam Zwolle zeer duister. Onderscheiden geleerden hebben zorgvuldig de oude documenten doorvorscht, maar den … Lees verder

Geschiedenis van Overijssel

INHOUD WOORD VOORAF 5 I. DE GROND ONDER ONZE VOETEN 9 DE BODEM GESCHIEDENIS VAN SALLAND EN TWENTEdr Th. van der Hammen en prof. dr G. C. Maarleveld 11 DE BODEMGESCHIEDENIS VAN NOORD WEST-OVERIJSSEL EN DE NOORDOOSTPOLDERG. D. van der … Lees verder

Verhandeling over De Daglooners en Bedeelden ten Platten Lande, in het Kwartier Salland, Provincie Overijssel

VERHANDELING OVER DE DAGLOONERS EN BEDEELDEN TEN PLATTEN LANDE, IN HET KWARTIER SALLAND, PROVINCIE OVERIJSSEL, door den Heer J. Zeehuisen. (Voorlezing gehouden in de Overijsselsche Vereeniging tot Ontwikkeling van Provinciale Welvaart, op 16 Januarij 1852.)      Gaf ik U, Mijne Heeren! … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Hoofdstuk V: Rijkdom en Armoede

Hoofdstuk V RIJKDOM EN ARMOEDE De economische mogelijkheden voor de ontwikkeling van een zeker geografisch gebied worden niet alleen bepaald door het aantal arbeidskrachten en de wijze, waarop deze aan het productieproces deelnemen maar ook door het kapitaal, waarover men … Lees verder

IV. Kerkelijk leven onder het Kruis (najaar 1566 – zomer 1578)

IV. KERKELIJK LEVEN ONDER HET KRUIS (NAJAAR 1566 – ZOMER 1578)      Wie in de zomer van 1566 in Kampen naar reformatorische woordverkondiging verlangden, hadden een hoopvol perspectief. Want zowel het stadsbestuur als de gewestelijke Staten hadden een verzoek om kerkruimte … Lees verder