Author Archives: admin

Bouwkundige Bijdragen

Bouwkundige Bijdragen uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst 1842-1881. – Bijdragen die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel. – Looman, B. (1845) Beschrijving eener IJseren kraan, staande te Deventer op de kade langs den IJssel. In E.S. … Lees verder

DE SINT CUNERAMEMORIE TE KAMPEN, 1456-1585

DE SINT CUNERAMEMORIE TE KAMPEN, 1456-1585 Dicky Haze Emmastraat 8 8262 EH KAMPEN tel.: 05202-15761 Collegekrt.: G 74886 Scriptieopdracht Middel- eeuwse Geschiedenis   22 januari 1987 |pag. 1| 1. Inleiding      In Kampen werden in de periode 1311-1456 zes memories of … Lees verder

Het stift ter Hunnepe

HET STIFT TER HUNNEPE, door P.C. MOLHUYSEN.      Wanneer men van Deventer opwaarts langs de Schipbeek gaat, ziet men, op omtrent een half uur afstand van de stad, en aan den linkeroever der beek, eene oude poort met haar getimmer, die … Lees verder

Posted in Deventer Tagged

Het Augustinessenklooster te Brunnepe

HET AUGUSTINESSENKLOOSTER TE BRUNNEPE Dicky Haze Collegekrt.: 8314837 Scriptieopdracht Middel- eeuwse Geschiedenis   1 september 1988 |pag. 1| 1. Inleiding      De Moderne Devotie was een beweging die ontstond in de 14e eeuw toen overal naar vernieuwing van het kloosterleven werd … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Permanent pragmatisme

Permanent pragmatisme De machtscontinuïteit van Zwolse patriciaatsfamilies in het stadsbestuur en hun verwevenheid met kerkelijke en geestelijke instellingen (1399-1500). [Zegel] Naam: Hugo van Essen Studentnummer: s1729608 Vak: MA-scriptie Geschiedenis Scriptie begeleider: dr. R.W.M. van Schaïk Tweede lezer: Prof. dr. C.G. … Lees verder

Hinderwet en leefklimaat in Kampen, 1875-1940

HINDERWET EN LEEFKLIMAAT IN KAMPEN, 1875 – 1940 Doctoraalscriptie Sociale en Economische Geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht Kampen, april 1991 R.E.J. Prins |pag. I| [blanco] |pag. II| HINDERWET EN LEEFKLIMAAT IN KAMPEN. 1875 – 1940. INHOUD VOORWOORD 3 INLEIDING 1. Inleiding 4 … Lees verder

Wij hebben somtijds droevig geleden

BEROEPSGERICHTE AFSTUDEEROPDRACHT PABO-4 ‘Wij hebben somtijds droevig geleden’   Archiefonderzoek naar de sociaal-economische situatie van Staphorst in 1813-1830   door Jan Hulst, p3e-p4e ter beoordeling aan drs. A.A. van der Schans |pag. 1| [blanco] |pag. 2| BEROEPSGERICHTE AFSTUDEEROPDRACHT PABO-4 ‘Wij … Lees verder

Een oud overijselsch kerkdorp, geheel kerspel en stichtsleen nagele genoemd, weggespoeld en verzwolgen door de zuiderzee

EEN OUD OVERIJSELSCH KERKDORP, GEHEEL KERSPEL EN STICHTSLEEN NAGELE GENOEMD WEGGESPOELD EN VERZWOLGEN DOOR DE ZUI- DERZEE, MET EENIGE HISTORISCHE EN GEOGRAFISCHE OPMERKINGEN. _______      Wanneer men leest wat de oude charters of kronijken en latere schrijvers of topografen wegens de … Lees verder

Posted in Nagele Tagged , ,

Hamers, Joachim Cornelis

Joachim Cornelis Hamers (Amersfoort, 1 december 1830 – Veendam, 1 juli 1895), pastoor te Amersfoort (-1867), Kuinre (30 November 1867 -) zn van Petrus Josephus Hamers (1804-1867) en Johanna Elisabeth van Kalken (1806-1882). Werken van Joachim Cornelis Hamers:   – … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged

Korteling, Herman Daniël (Herman)

Herman Daniël (Herman) Korteling (Deventer, 13 september 1898 – Deventer, 30 september 1994), schilder, glazenier bij Fa. Bokhorst te Deventer, zn van Willem Korteling (1851-1916), schilder en Kunne Caroline Reuvecamp (1859-1935). Gehuwd op 11 juni 1931 te Amsterdam met Maria … Lees verder

Posted in Auteurs Tagged