Author Archives: admin

Enschede

|pag. 745| ENSCHEDE DOOR C. ELDERINK.      Volgens een oorkonde van het jaar 1119 schonk bisschop Godebald aan het kapittel van St. Pieter te Utrecht de kerk van „Anneschethe”. De schenkingsakte ), die nog bestaat, is het oudste document, dat van … Lees verder

Rientjes, Mgr. Antonius Egbertus

Mgr. Antonius Egbertus Rientjes (Heino, 12 augustus 1881 – Maarssen, 31 devember 1961), Studie semenarie te Culemborg en Rijssenburg, priester gewijd (1906), Kapelaan te Jutfaas (1906-1911), Kapelaan St. Willibrordus-parochie Utrecht (1911-1923), Pastoor te Hellendoorn (1923) -1929), Bestuurslid VORG (1925 -1929 … Lees verder

Het studentencorps “Fides Quaerit Intellectum”

Het studentencorps van de studenten aan de Theologische Hogeschool te Kampen “FIDES QUAERIT INTTELECTUM” Student Maarten Noordtzij stimuleerde in 1863 de oprichting van het studentencorps. De exacte oprichtingsdatum is onbekend. Vanaf 13 februari 1873 luidde de naam van het corps … Lees verder

Supplement

SUPPLEMENT Behorende bij ‘DE PLOOIERIJEN TE STEENWIJK’ Bronnen P. 1 Annotatie P. 2 Bijlagen P. 11 Geraadpleegde literatuur P. 18   J. Tuit, Zuidveen 1987 Bronnen: -Oud-Archief van de gemeente Steenwijk (O.A.S.): Memorialen 1647-1750, inventarisnummers 6, 7, 8, 9, 10. … Lees verder

Hoofdstuk 7. Slotbeschouwing

     Hoofdstuk 7. Slotbeschouwing. In paragraaf 1.0 stelden wij ons een aantal vragen welke wij hier in kort bestek willen beantwoorden. Wie waren de betrokkenen bij de Plooierijen en wat was hun sociale status? Tijdens de Plooierijen te Steenwijk stonden twee … Lees verder

Hoofdstuk 6. De Sociale, economische en politieke achtergronden rond de Plooierijen

     Hoofdstuk 6 DE SOCIALE, ECONOMISCHE EN POLITIEKE ACHTERGRONDEN ROND DE PLOOIERIJEN. In dit hoofdstuk trachten wij inzicht te verschaffen in de achtergronden welke tot de Plooierijen te Steenwijk hebben kunnen leiden. Ofschoon het sociaal, economisch en politiek gebeuren in feite … Lees verder

Hoofdstuk 5. De gebeurtenissen van 1706 tot 1750

     5.0 DE GEBEURTENISSEN VAN 1706 TOT 1750 In, de inleiding merkte ik op, dat mij bij een verkennend vooronderzoek opviel dat er in de eerste helft van de achttiende eeuw sprake was van een opvallend aantal vermeldingen van sociale onrust. … Lees verder

Hoofdstuk 4. De gebeurtenissen

     4 DE GEBEURTENISSEN      4.1 De roerige jaren 1703-1706.      Na de dood van Stadhouder Willem III op 19 maart 1702 bleef de zittende magistratuur, zonder dat ons problemen bekend zijn, de stad Steenwijk besturen. De jaarlijkse magistraatskeur aan het begin (25 … Lees verder

Hoofdstuk 3. Kerk en Staat

     Hoofdstuk 3. KERK EN STAAT      3.1 De bestuursinrichting van Steenwijk in de 17e en 18e eeuw      De Republiek was in feite de gehele zeventiende en achttiende eeuw een federatie van soevereine staten; een door oligarchieën van rijke en deftige burgers … Lees verder

Hoofdstuk 2. Politieke en sociaal-economische ontwikkeling rond 1702

     Hoofdstuk 2. POLITIEKE EN SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELING ROND 1702      2.1 De politieke ontwikkeling Gedurende het eerste Stadhouderloos tijdperk (1650-1672) braken in Overijssel twisten uit. De spanningen ontstonden naar aanleiding van het in 1653 vacant geraakte drostambt van Twente. Tegen de zin … Lees verder