De Roye van Wichen, Jhr. Adam Jean Bernard

Jonkheer Adam Jean Bernard de Roye van Wichen (Roermond, kasteel Heel, 24 februari 1790 – Nijmegen, 21 juli 1863), chef 4e Battalion 63 Regiment de Ligne deelname in 1812 la Grande Armée, kolonel generale staf, penningkundige, bij KB van 31 december 1825 verheven in de Nederlandse adel. zn. van Bernard Willem Antonius de Roy van Wichen, generaal-majoor genie, directeur-generaal der fortificatiën. (1746-1803) en Johanna Catharina van Heemskerck (1757-1824)

Werken van Jonkheer Adam Jean Bernard de Roye van Wichen:
 
– De Roye van Wichen, A.J.B. (1847) Eenige Middeleeuwsche munten, noodmunten en zeldzame penningen, Beschreven en Afgebeeld.1 [1. Niet in den Handel.] Nijmegen; C.A. Vieweg.
– De Roye van Wichen, A.J.B. (1847) Zilveren munt van Jan, Heer van Kuinre. Overijselsche Alm. Oudh. en Lett., 1848., 200-201.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.