Beer, Hylle de

Hylle de Beer (1949), gemeentelijke archiefdienst Deventer (1974-?) SAB, Stadsarchief en Athenaeum bibliotheek Deventer/Saxionbibliotheek, stadsarchivaris (?-2014)

Werken van Hylle de Beer:

– Beer, H. de (1975) Inventaris van het archief van de Vereniging van Nijveren (1854) 1857-1969. Jaarverslag Gemeentelijke Archiefdienst, 1975, 11-22.
– Beer, H. de (1980) De archieven in Overijssel. (Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, dl. 6) Alphen aan den Rijn: Samsom.
– Beer, H. de (1981) Overzicht van een aantal “verscholen” genealogische bronnen in het gemeentearchief van Deventer. Gens nostra, 36, 159-168.
– Beer, H. de (1985) Cornelis Jansz. Dorpman van Delft, majolicabakker te Deventer 1624-1637. Mededelingenblad, (119-120), 7-13.
– Beer, H. de & Tabak, J. (1986) De Gemeentelijke Archiefdienst van Deventer: Een introduktie. Deventer: Gemeentelijke Archiefdienst.
– Beer, H. de (1987) Deventer en de reformatie van de geestelijke en kerkelijke goederen 1591-1650. (scriptie MO-B), Noordelijke Leergangen, Zwolle.
– Beer, H. de (1988) Van kapel tot werkplaats: Het Meester Geertshuis en het Buiskenshuis na de reformatie van de geestelijke en kerkelijke goederen in Deventer 1591-1650. Deventer.
– Beer, H. de (1990) Ach lieve tijd, 1000 jaar Deventer 7: De Deventenaren en hun orde en veiligheid. Zwolle: Waanders Uitgevers.
– Beer, H. de (1991) Deventer en de reformatie van de geestelijke goederen. Deventer Jaarboek, 1991, 22-34.
– Kelderman, G., Beer, H. de & Schoenmaker, J.H. (Red.). (1996) Senzora 1876-1996: De bedrijfsgeschiedenis van de honderd en twintigjarige Deventer producent van wasmiddelen en suikerwerk.1 [1. Uitgegeven ter nagedachtenis aan Jan Hendrik Schoemaker (1915-1996) en ter gelegenheid van de ingebruikneming van de nieuwbouw aan de Noorwegenstraat te Deventer.] Deventer: Senzora.
– Beer, H. de, Hogenstijn, C.M. & Webbink, D. (Red.). (2006)
Aan weerszijden van de IJssel: Liber amicorum aangeboden aan Henk Nalis t.g.v. zijn afscheid als archivaris van de gemeente Deventer. Deventer: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek.
– Slechte, C.H., Nalis, H.J., Beer, H. de & Bedaux, J.C. (2010) Geschiedenis van Deventer: Dl. I: Oorsprong en middeleeuwen. Zutphen: Walburg Pers.
– Slechte, C.H., Nalis, H.J., Beer, H. de & Bedaux, J.C. (2010) Geschiedenis van Deventer: Dl. II Nieuwe en nieuwste tijd. Zutphen: Walburg Pers.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.