Riemsdijk, Jhr. Theodorus Helenus Franciscus van

Jhr. Theodorus Helenus Franciscus van Riemsdijk (Maastricht, 16 augustus 1848 – ‘s-Gravenhage 2 maart 1923), archivaris, rijksarchivaris Algemeen Rijksarchief (Den Haag) zn van jhr. Adrianus Willem Gerrit van Riemsdijk, arrondissementsbetaalmeester te Maastricht, later lid van het Muntcollege te Utrecht, en jkvr. Wilhelmina Cornelia de Jonge. Gehuwd 1. op 15 september 1881 te Arnhem met Maria Catharina Christina Pels Rijcken (Arnhem, 21 september 1852 – Arnhem, 24 juni 1882), dr. van Frans Marinus Christiaan Pels Rijcken, substituut officier van justitie, Burgemeester en Hermina Geertruida Lenting. Gehuwd 2. op 6 maart 1884 met jkvr. Adriana Jacqueline Marie Loudon (Batavia, Java, Indonesie, 5 november 1856 – Thetford, Norfolk, Engeland, 13 oktober 1919), dr. van jhr. James Loudon en Louise Wilhelmine Françoise Félicité de Stuers.

Werken van Jhr. Theodorus Helenus Franciscus van Riemsdijk:

– Riemsdijk, Th.H.F. van (1876) Het Zwolsche stadhuis. Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel, 3, 33-66.
– Riemsdijk, Th.H.F. van (1880) Bibliographisch album.: Het hoogadelijk, vrij wereldlijk stift te Bedbur bij Kleef en zyne juffers, door Mr. L.A.J.W. Baron Sloet. Uitgegeven door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Met een plaat en eene kaart. Amsterdam, 1879. De gids, 44 (2), 558-572
– Riemsdijk, Th.H.F. van (1882) Geschiedenis van de Kerspelkerk van St. Jacob te Utrecht. Leiden: Brill.
– Riemsdijk, Th.H.F. van (1885) De griffie van hare hoog mogenden : bijdrage tot de kennis van het archief van de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. ’s-Gravenhage: Nijhoff.
– Riemsdijk, Th.H.F. van (1888) Bijdragen tot de geschiedenis van de kerspelkerk van St. Jacob te Utrecht. Leiden: Brill.
– Riemsdijk, Th.H.F. van (1894) Levensbericht van Mr J.W. Baron d’Ablaing van Giessenburg. Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1894, 1-25.
– Riemsdijk, Th.H.F. van (1906) De opdracht van het ruwaardschap van Holland en Zeeland aan Philips van Bourgondië. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, 8 (1), 3-82.
– Riemsdijk, Th.H.F. van (1908) De tresorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en Beyersche Huis. ’s-Gravenhage: Nijhoff.
– Riemsdijk, Th.H.F. van (1914) Het vierendelen en zevendeel leggen na doodslag. In. R. Fruin (Red.), Rechtshistorische opstellen, aangeboden aan Mr. S.J. Fockema Andreae, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden. (pp. 45-66) Haarlem: De Erven F. Bohn.
– Riemsdijk, Th.H.F. van (1922) Het forum der geëximeerde abdij van Egmond. Verslagen en mededeelingen, 4, 365-372.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.